Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex 14. Grand Prix Polski Par 2013

punktacja długofalowa ogólna, punktacja długofalowa do 4WK

wersja do druku, statystyka dotychczasowych turniejów GP,  warunki organizacji turnieju eliminacyjnego

I. Założenia sportowe

 1. Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 15 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2013 PZBS:
  Lp. Termin*) Miejsce
  1 16 lutego (sobota) Szczyrk (SL)
  2 10 marca (niedziela) Elbląg (WM)
  3 24 marca (niedziela) Kraków (MP)
  4 7 kwietnia (niedziela) Łódź (LD)
  5 21 kwietnia (niedziela) Starachowice (SW)
  6 26 maja (niedziela) Wrocław (DS)
  7 2 czerwca (niedziela) Poznań (WP)
  8 16 czerwca (niedziela) Bydgoszcz (KP)
  9 29 czerwca (sobota) Olsztyn (WM)
  10 7 lipca (niedziela) Sława (LB)
  11 21 lipca (niedziela) Sopot (PM)
    11 sierpnia (niedziela) odwołany Słupsk (PM)
  12 25 sierpnia (niedziela) Warszawa (MA)
  13 6 października (niedziela) Bolesławiec (DS)
  14 9 listopada (sobota) Stargard Szcz. (ZP)
  15 25 listopada (niedziela) Kraków (MP)
  finał 13-15 grudnia  
   
  *) terminy (w gestii organizatorów) mogą ulec nieznacznej zmianie
   
 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów i będzie prowadzona dla:
  1. wszystkich zawodników – punktacja ogólna,
  2. dla zawodników z WK nie wyższym niż 4 (liczy się WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego) – punktacja popularna,
  3. po zakończeniu cyklu zawodnik z WK nie wyższym niż 4, który zdobył uprawnienia do startu w finale ogólnym dokonuje wyboru finału.
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 8 najlepszych turniejów.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. wyższe WK zawodnika dla 5a),
  3. niższe WK zawodnika dla 5b),
  4. losowanie.

II. Finał ogólny

 1. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 2. Finał będzie dwufazowy:
  1. Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
  2. Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/8 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.
 4. W II fazie finału zalicza się carry-over z sumy punków zdobytej do tej pory w taki sposób, aby różnica pomiędzy pierwszą parą a ostatnią równała się wartości dwóch maksów II fazy finału, a pozostałe pary otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do zdobytych do tej pory. Pojęcie „wynik pary” oznacza wynik zawodnika wybierającego.  

III. Finał popularny 

 1. Po zakończeniu cyklu - 8 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, spełniającym kryteria z pkt. 5b) oraz który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „8” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 9.
 2. Finał – cztery sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W finale zalicza się carry-over wedle zasady z punktu II.3, traktując dwie pierwsze sesje jako pierwszą fazę finału.

IV. Łączna pula nagród w finale ogólnym wynosi 60.000 zł oraz 10.000 zł w finale popularnym

Finał ogólny
 • I miejsce: 15 000 zł
 • II miejsce: 10 000 zł
 • III miejsce: 5 000 zł
 • IV miejsce: 3 000 zł
 • V miejsce: 2 000 zł
 • VI miejsce: 1 800 zł
 • VII miejsce: 1 600 zł
 • VIII miejsce: 1 400 zł
 • miejsca 9-10: 1 100 zł
 • miejsca 11-12: 1 000 zł
 • miejsca 13-16: 800 zł
 • miejsca 17-20: 600 zł
 • miejsca 21-28: 500 zł
 • miejsca 29-32: 400 zł
 • miejsca 33-48: 300 zł
Finał popularny
 • I miejsce: 3 000 zł
 • II miejsce: 1 400 zł
 • III miejsce: 1 000 zł
 • IV miejsce: 800 zł
 • V miejsce: 700 zł
 • VI miejsce: 600 zł
 • VII miejsce: 500 zł
 • VIII miejsc: 400 zł
 • miejsca 9-16: 200 zł

V. Postanowienia końcowe

W turniejach eliminacyjnych GP będą nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:

 • Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo co najmniej 2.500 zł dla par z miejsc 1-3, doliczonych do nagród finansowych.
 • Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów.
 • Do każdego wpisowego należy dodać 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego.
 • Z dopłaty 10 zł zwolniona jest młodzież szkolna (do lat 19).
 • Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe będzie wynosić:
  • 75 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS,
  • 50 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS,
  • 25 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS od 20 do 25 lat lub od 66 lat,
  • 25 zł – członek PZBS do 19 lat (włącznie).  

Sławomir Latała, Sędzia Główny GP 2013

 

Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone
 przez ZG PZBS na posiedzeniu 19 października 2012 i zmodyfikowany 7 lipca 2013

(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów
Sportowych

Prezes PZBS