Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS 2016

 

Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się w Warszawie w hotelu Golden Tulip 4 czerwca 2016

Obrady prowadzili Michał Zimniewicz - Przewodniczący, Jacek Sikora - Wiceprzewodniczący, Sekretarz - Marcin Wasłowicz.

WZD wybrał nowe władze PZBS:

Witold Stachnik - Prezes 

Członkowie Zarządu Głównego:
 • Adrian Bakalarz
 • Igor Chalupec
 • Maciej Czajkowski
 • Stanisław Gołębiowski
 • Jacek Grzelczak
 • Przemysław Janiszewski
 • Tomasz Latos
 • Lena Leszczyńska
 • Ryszard Łazikiewicz
 • Marek Małysa
 • Marcin Pędziński
 • Artur Wasiak
Komisja Rewizyjna:
 • Jarosław Molenda - Przewodniczący
 • Olech Bestrzyński
 • Przemysław Czarnecki
 • Norbert Krzystanek
 • Tomasz Winciorek

Zjazd nadał godność Prezesa Honorowego Radosławowi Kiełbasińskiemu - Prezesowi PZBS w latach 2000-2016.

Sprawne prowadzenie Zgromadzenia spowodowało, że zaplanowane na 2 dni obrady zakończono 4 czerwca o godz. 21.15.

Prokotół Zgromadzenia zostanie opublikowany po jego sporządzeniu.