Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Forumularze dyscyplinarne

Poniżej znajdują się dwa formularze dyscyplinarne:

Wybierając formularz należy mieć swiadomość, że zgłoszenie przebiegu rozdania nie prowadzi bezpośrednio do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a dane zgłaszającego są tajne dla wszystkich poza Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny. Obaj są zobligowani do nieujawniania danych bez zgody zgłaszającego. Ideą tego formularza jest zbieranie danych na większą skalę i identyfikowanie osób, które potencjalnie powinny być obiektem zainteresowania pionu dyscyplinarnego.

Drugi formularz jest wnioskiem o wszczęcie postępowania w konkretnej sprawie i skutkuje wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Wniosek powinien być możliwie jasny i wskazywać dowody lub świadków zdarzenia, najlepiej takich którzy wcześniej wyrazili gotowość do potwierdzenia zdarzenia.