Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Indywidualne Mistrzostwa Polski - regulamin ogólny (obowiązuje od 2016 r.)

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski (IndMP) mają na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski.
 2. IndMP są imprezą otwartą.
 3. Organizatorem IndMP jest klub ZG – BridgeNET.
 4. W IndMP mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Regulamin Sportowy BridgeNET oraz niniejszy regulamin.
 5. Wpisowe do turniejów kwalifikacyjnych (dla graczy z opłaconą składką PZBS) wynosi 8 zł (zniżka 50%), ulgowe – 4 zł (zniżka 75%).
 6. Załącznikiem do niniejszego regulaminu będzie coroczny komunikat.

II. ZAŁOŻENIA SPORTOWE

 1. W IndMP odbędą się turnieje eliminacyjne rozgrywane na platformie BBO w Klubie BridgeNET. Turnieje będą rozgrywane w każdy wtorek i czwartek od stycznia do listopada. Początek turnieju godzina 17.00.
 2. IndMP będą obliczane na zapis maksymalny.
 3. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 4. Każdemu zawodnikowi zalicza się jego 40 najlepszych wyników.
 5. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. Większa liczba turniejów eliminacyjnych.
  2. Wyższe WK zawodnika.
  3. Losowanie.
 6. Finał będzie się składać z 120 zawodników:
  1. 85 zawodników – z awansu.
  2. 30 zawodników – liderów współzawodnictwa Brydżysta Roku, wg stanu na 31.10 danego roku.
  3. 5 zawodników – z dziką kartą w gestii Prezesa PZBS.
 7. Finał rozgrywany zostanie w grudniu, jako trzy turnieje w terminie uzgodnionym przez Zarząd Klubu ZG PZBS „BridgeNET”. W kolejnych turniejach uczestniczy 120 zawodników, 80 zawodników i w ostatnim 40 zawodników.
 8. Zawodnicy, którzy zajmą w finale pierwsze trzy miejsca zdobędą tytuły odpowiednio mistrza i wicemistrzów Polski na dany rok oraz otrzymają medale i puchary.
 9. W IndMP obowiązuje jeden system licytacyjny ogłoszony w klubie BridgeNET. Użycie „prywatnych” uzgodnień może być podstawą do uznania odzywki, sekwencji jako błędnej informacji.
 10. Nie alertuje się jakiejkolwiek odzywki.
 11. Wszyscy zawodnicy finału zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.

III. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 15 października 2015 roku.
Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych
Rudolf Borusiewicz
Wiceprezes PZBS
Radosław Kiełbasiński
Prezes PZBS