Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Zawodów - Poprawki (uchwała nr 14/2017/2016-2020 Zarządu PZBS z dnia 13 marca 2017 roku)

Paragraf 3 Regulaminu Zawodów rozszerzyć o punkty 3 i 4.

3. Każdy organizator ma prawo:

a) odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika, który nie przestrzega regulaminów;

b) odmówić dopuszczenia do startu lub natychmiast wykluczyć zawodnika,jeżeli jego udział mógłby spowodować lub powoduje zakłócenie organizacji zawodów;

c) za zgodą WG PZBS odmówić dopuszczenia do startu zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.

4. Podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego lub pod egidą PZBS Zarząd PZBS może podjąć decyzję o odmowie udziału zawodnika w zawodach bez podania przyczyn.