Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Normy klas sportowych

Członkowie PZBS otrzymują klasy sportowe za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego. Nadawane są w momencie ich osiągnięcia (pojawienie się w bazie Cezar) i utrzymują ważność do końca następnego roku kalendarzowego.

Wykaz uzyskanych klas sportowych powinien być prowadzony na bieżąco i dostępny dla wszystkich zainteresowanych wraz z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko zawodnika,
  • rok urodzenia,
  • przynależność klubowa,
  • nadana klasa sportowa,
  • podstawa nadania klasy sportowej,
  • data uzyskania klasy sportowej,
  • termin ważności klasy.

Wydawane w miarę potrzeb zaświadczenia o posiadaniu klas sportowych powinny zawierać powyższe dane.

Wykaz imprez stanowiących podstawę do uzyskania klasy sportowej może być korygowany lub uzupełniany na wniosek ZG PZBS.

Interpretacja wykazu norm należy do ZG PZBS.

Wyróżniamy następujące klasy sportowe:

Klasa mistrzowska międzynarodowa Kl. MM
Klasa mistrzowska Kl. M
Klasa pierwsza Kl. I
Klasa druga Kl. II
Klasa trzecia Kl. III

Normy klas sportowych

1. Mistrzostwa Świata

 

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w zawodach

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Drużynowe open

1-5

6-10

11-16

Teamów open

1-3

4-6

7-12

Drużynowe kobiet, seniorów, mikstów, studentów, juniorów, juniorek i schools

1-3

4-6

7-12

Teamów mikstów, kobiet, seniorów, studentów, juniorów, juniorek i schools

1-2

3-4

5-8

Drużynowe juniorów i studentów

1-2

3-4

5-6

Drużynowe schools i juniorek

1

2-3

Teamów juniorów

1

2-3

4-6

Teamów schools i juniorek

1

2-3

Par open

1-5

6-10

11-16

Par mikstów, kobiet i seniorów

1-3

4-6

7-12

Par juniorów i studentów

1-3

4-6

7-12

Par schools i juniorek

1-3

4-6

7-12

Drużynowe i parowe młodzików

1

2-3

4-8

2. Mistrzostwa Europy

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w zawodach

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Drużynowe open

1-4

5-8

9-12

Teamów open

1-3

4-6

7-10

Drużynowe kobiet, seniorów, studentów, juniorów, juniorek i schools

1-3

4-6

7-10

Teamów mikstów, kobiet, seniorów, studentów, juniorów, juniorek i schools

1-2

3-4

5-8

Drużynowe juniorów i studentów

1

2-3

Drużynowe schools i juniorek

1-2

Par open

1-4

5-8

9-12

par mikstów, kobiet i seniorów

1-3

4-6

7-10

Par juniorów

1-3

4-6

7-10

Par schools i juniorek

1-3

4-6

7-10

Puchar Europy

1

2-3

4-6

Drużynowe młodzików

1

2-3

4-8

3. Mistrzostwa Polski

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w zawodach

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

DMP Ekstraklasa (co najmniej 25% rozdań)

1-3

4-6

7-10

DMP I liga (co najmniej 25% rozdań)

1

2-3

   

DMP II liga

1

2-3

Teamów open (VP)

1

2-3

4-6

7-10

Teamów open (BAM, Patton)

1-2

3-4

5-7

8-10

Teamów mikstów, kobiet, seniorów, AMP

1-3

4-6

7-10

Teamów juniorów 21-25, juniorów 19-20,

1-3

4-6

7-10

Par open

1

2-3

4-6

7-10

Par mikstów, kobiet, seniorów, AMP

1-3

4-6

7-10

Par juniorów 21-25, juniorów 19-20, juniorów i juniorek młodszych (16-18)

1-3

4-6

7-10

Par mikst, dziewcząt 19-20 i 21-25, par i teamów młodzików (do 15)

1

2-3

4-6

Par mikst, dziewcząt młodzików

1

2-3

Par korespondencyjnie (cykl roczny)

1-3

4-10

11-20

Indywidualne

1

2-3

4-6

7-10

4. Turnieje międzynarodowe w Europie i na świecie (każdorazowo określone na dany rok)

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w zawodach

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Teamów (opeN)

1

2-3

Par

1-2

3-8

9-12

inne

1

2-3

5. Turnieje ogólnopolskie

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w zawodach

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Teamy ujęte w JKS powyżej 50 drużyn

1

2-3

Teamy ujęte w JKS powyżej 30 drużyn

1

2-3

OTP****

1

2-3

4-6

OTP***

1

2-3

4-6

OTP**

1

2-3

OTP*

1-2

6. Rozgrywki kadrowe (klasyfikacje końcowe)

Rodzaj zawodów

Zajęte miejsce w klasyfikacji końcowej

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Teamy open

1

2-3

Teamy mikstów, kobiet i seniorów

1

2-3

Teamy juniorów

1

2-3

Teamy juniorek i schools

1

Par open

1-3

4-6

Par mikstów, kobiet i seniorów

1-2

3-4

Par juniorów, juniorek i schools

1

2-3

Par innych

1-2

7. Zdobyte punkty klasyfikacyjne (w rozgrywkach danego roku kalendarzowego)

Tytuł klasyfikacyjny*)

WK*)

Zdobyte PKL w roku kalendarzowym

Kl. MM

Kl. M

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Arcymistrz Światowy

24

5 000

4 000

Arcymistrz Międzynarodowy

21-18

5 000

4 000

Arcymistrz

17-12

4 000

3 000

2 000

Mistrz Międzynarodowy

11-7

2 000

1 500

Mistrz Krajowy

5-4

1 000

800

Mistrz Regionalny

3

750

600

Mistrz Wojewódzki

2.5

700

500

Mistrz Okręgowy

2

600

400

Mistrz Klubowy

1.5

400

300

pozostali

1-0

250

*) tytuł i WK wg stanu na dzień 1 stycznia danego roku