Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Dodatkowe wytyczne do Regulaminu Klasyfikacyjnego

Komisja Klasyfikacji i Rankingu podaje wykładnię metody wyliczania PKL dla turniejów teamów, w których występują teamy złożone z więcej niż 4 zawodnikach na podstawie obowiązującego Regulaminu Klasyfikacyjnego.

Liczba PKL przyznawana za pierwsze miejsce wg wzoru określonego w pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego powinna zakładać:

  •  w składniku zależnym od średniego WK ([ŚredniWK]): obliczamy faktyczne średnie WK wszystkich zawodników biorących udział w turnieju, tj. suma WK wszystkich zawodników podzielona przez liczbę wszystkich startujących zawodników;
  • w składniku zależnym od liczby uczestników ([LiczbaZawodników]): podajemy liczbę teamów pomnożoną przez 4, zgodnie z definicją liczby zawodników w pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego.

W oficjalnym Kalkulatorze PKL wprowadzono zmiany umożliwiające wyliczenie właściwego średniego WK dla turniejów teamów.

 

Komisja Klasyfikacji i Rankingu