Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin wyłaniania Reprezentacji Polski Open

Rozgrywki kadrowe będą odbywać się rokrocznie. Skład Reprezentacji Polski i Szerokiej Reprezentacji Polski będzie określany w podobny sposób.

Reprezentacja Polski

1. W zależności od wyniku osiągniętego przez aktualną Reprezentację Polski w ostatniej drużynowej imprezie Mistrzowskiej (Mistrzostwach Europy, Bermuda Bowl, World Bridge Games) postanawia się:
   1.1.Jeżeli Reprezentacja zajęła 1 miejsce:
       1.1.1.Reprezentacja jest Reprezentacją na następną imprezę Mistrzowską.
   1.2.Jeżeli Reprezentacja zajęła miejsce 2-3:
       1.2.1.Zwycięski team z ostatnich rozgrywek Kadrowych (w przypadku wycofania się jednej z par Selekcjoner może                          dokooptować jedną parę spośród Par Szerokiej Reprezentacji Polski) uzyskuje prawo rozegrania meczu z                                reprezentacją Polski (w przypadku zmian Selekcjoner może dokooptować 1 parę z Par Kadry Narodowej Open).                      Reprezentacja ma prawo do rewanżu w przypadku porażk   
   1.3.Jeżeli Reprezentacja wywalczyła miejsce 4-8:
        1.3.1.Zwycięski team z rozgrywek Kadrowych uzyskuje prawo rozegrania meczu z reprezentacją Polski.
   1.4.Przy braku ww. wyników Selekcjoner powołuje Reprezentację spośród par Szerokiej Reprezentacji Polski (główne kryterium rozgrywki kadrowe).
2. Supermecz rozgrywa się na dystansie 160 rozdań, w dziesięciu 16-rozdaniowych segmentach. O wyniku meczu decyduje suma impów na koniec meczu. W przypadku remisu Reprezentacja Polski zachowuje swoje prawa.
3. Zwycięzca ww. rozgrywek uzyskuje status Reprezentacji Polski.
4. W celu przygotowania Reprezentacji ewentualne Supermecze będą rozgrywane, w terminie umożliwiającym wyłonienie oraz przygotowanie reprezentacji na najważniejszą imprezę mistrzowską danego roku. Właściwy termin zakończenia rozgrywek Kadrowych to 30 kwietnia. 
 
Szeroka Reprezentacja Polski
 
1. Pary Reprezentacji Polski są automatycznie członkami Szerokiej Reprezentacji Polski.
    1.1. Selekcjoner ma prawo wymienić w Reprezentacji w każdym momencie parę na parę będącą w Szerokiej                          Reprezentacji Polski. 
    1.2. W razie rezygnacji dwóch lub więcej par z gry w Reprezentacji Selekcjoner powołuje Reprezentację spośród par              Szerokiej Reprezentacji Polski.
2. Zawodnicy wchodzący w skład zwycięskiego teamu rozgrywek kadrowych stają się automatycznie członkami Szerokiej Reprezentacji Polski.
3. Zawodnicy przegranej drużyny Supermeczu stają członkami Szerokiej Reprezentacji Polski.
4. Selekcjoner ma prawo powołać do 6 zawodników wedle własnego uznania przy zachowaniu wyników Kadry Narodowej II jako podstawowego kryterium.
5. Selekcjoner będzie wyznaczał zawodników z całej Szerokiej Reprezentacji Polski na zawody o randze międzynarodowej.
6. Członkowie Szerokiej Reprezentacji Polski biorący udział w Mistrzostwach są zobowiązani do podpisania i przestrzegania Karty Reprezentanta.
 
Selekcjoner
 
1. Selekcjoner jest powoływany przez Zarząd Główny PZBS na 2 lata. Selekcjoner może być odwołany przez Zarząd Główny w razie nie osiągnięcia satysfakcjonujących wyników na imprezach międzynarodowych, lub braku współpracy.
2. Selekcjoner ustala skład Reprezentacji Polski Open oraz Szerokiej Reprezentacji Polski Open na podstawie odnośnych regulaminów.
3. Selekcjoner koordynuje przebieg rozgrywek kadrowych.
4. Selekcjoner koordynuje plany startowe i i przedsięwzięcia szkoleniowe par Szerokiej Reprezentacji Polski. Pary te maja obowiązek przedłożyć Selekcjonerowi plany startów i szkolenia własnego na każdy kwartał przed jego rozpoczęciem.