Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Regionalnych Internetowych Rozgrywek Ligowych

1.       Regionalne Internetowe Rozgrywki Ligowe (RIRL) to program internetowych wojewódzkich rozgrywek drużynowych na platformie BBO, za które uczestnicy otrzymują PKL-e, a organizator pobiera wpisowe.

2.       Organizatorem turnieju zaliczanego do RIRL może być każdy z Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego. Zawody są skierowane głównie do zawodników zrzeszonych w danym WZBS, ale mogą mieć charakter otwarty.

3.       Wszystkie mecze rozgrywane w ramach RIRL powinny być zakładane z następującymi opcjami: brak bieżących wyników dostępnych dla zawodników (bez barometru); brak możliwości cofania ruchów (włączone undo tylko za zgodą kapitanów); bez kibiców (obecność kibiców tylko za zgodą kapitanów).

4.       Warunkiem zaliczenia turnieju do RIRL jest zgłoszenie wniosku do biura PZBS. Do wniosku należy dołączyć regulamin turnieju, który określa liczbę startujących drużyn, czas trwania rozgrywek i liczbę rozdań w meczu.

5.       Wnioskodawca uiszcza do PZBS opłatę 3 zł za każdy mecz 16-rozdaniowy (w przypadku innej długości meczów opłatę nalicza się proporcjonalnie). Opłata jest związana z rozliczeniem z platformą BBO.

6.       Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymują PKL.

7.       Zalecana długość meczu to 16 rozdań, dopuszcza się mecze długości 12-24 rozdania.

8.       Aby obliczyć liczbę PKL-i należną za I miejsce, należy:

a) obliczyć liczbę PKL-i za krótki (do 39 rozdań) turniej teamów rangi regionalnej zgodnie z regulacjami zawartymi w Regulaminie Klasyfikacyjnym;

b) pomnożyć tę liczbę: przez 1 gdy liczba wszystkich rozegranych meczów w rozgrywkach jest mniejsza niż 60; przez 1,5 gdy liczba meczów jest większa lub równa 60, a mniejsza niż 120; przez 2 gdy liczba meczów jest większa lub równa 120;

c) zaokrąglić w górę do liczby całkowitej.

9.       Aby obliczyć PKL-e należne pozostałym uczestnikom, należy wyznaczyć PKL-e za poszczególne miejsca w turnieju o dwukrotnie większej liczbie uczestników i takiej samej liczbie PKL-i za I miejsce, a następnie odczytać PKL-e z górnej połowy tak otrzymanego zestawienia.

10.     PKL-e w liczbie wynikającej z punktów 5-6 są przyznawane zawodnikom, którzy rozegrali przynajmniej 50% rozdań. Pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej (analogicznie do procedury stosowanej w Drużynowych Mistrzostwach Polski).