Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Ogólne zasady przyznawania PKLi za rozgrywki kadrowe


Określenie liczb PKLi (aPKLi) za rozgrywki kadrowe, zgodnie z punktem 22. Regulaminu Klasyfikacyjnego, powinny zawierać szczegółowe regulaminy poszczególnych rozgrywek kadrowych.
W związku z dużymi rozbieżnościami w punktacji poszczególnych rozgrywek kadrowych (lub brakiem określenia liczby PKLi do zdobycia) przygotowano niniejszy dokument, który kodyfikuje kwestie przyznanych Punktów Klasyfikacyjnych.
Dokument jest wyłącznie zbiorem wytycznych do określenia wysokości przyznawanych PKLi za poszczególne kryteria rozgrywek kadrowych - na podstawie niniejszych wytycznych po przystosowywaniu do aktualnych regulaminów rozgrywek kadrowych będą określane i umieszczane w regulaminach kadrowych liczby przyznanych PKLi.

1. W rozgrywkach kadrowych punkty klasyfikacyjne mają rangę aPKLi (przy rozgrywaniu etapu krótszego niż 40 rozdań - 50% punktów to aPKLe).

2. Z założenia za wszystkie pierwsze kryteria (otwarte) są przyznawane PKLe jak za zwykłe turnieje (obliczanie PKLi dla 50% uczestników, następni po 1 PKL). W kolejnych kryteriach oblicza się PKLe dla 100% uczestników.

3. W rozgrywkach grupowych punkty są przyznawane za każdą grupę oddzielnie (chyba że nie ma żadnych awansów z klasyfikacji grupowych, a jedynie z klasyfikacji łącznej - wtedy PKLe są przyznawane za klasyfikację łączną).

4. Poniżej zdobycze punktowe za pierwsze miejsce w danym kryterium (za dalsze miejsca wg wzoru turniejowego):
a) Kadra Open:
Kadra Krajowa 1 - 100
Kadra Krajowa 2 - 150
Kadra Mistrzowska 1 - 200
Kadra Mistrzowska 2 - 250
Kadra Narodowa B - 300
Kadra Narodowa A - 500 (tyle co za finał MPP)

b)Kobiety/Seniorzy/Miksty (przy trzech kryteriach)*
pierwsze kryterium - 100
drugie kryterium - 150
trzecie kryterium - 200
*Jeśli planowo odbywają się tylko dwa kryteria, to punkty są przyznawane jak za 1. i 3. kryterium. Jeśli przy zamierzonych trzech kryteriach pierwsze nie odbędzie się z powodu małej liczby zgłoszeń, to punkty za kolejne kryteria są przyznawane jak za 2. i 3. kryterium.

c) Juniorzy 

https://www.pzbs.pl/zapowiedzi/4087-punkty-klasyfikacyjne-w-kadrowych-rozgrywkach-juniorskich

Biuro PZBS