Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin zmiany barw klubowych PZBS

Regulamin zmiany barw klubowych PZBS

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA

 1. Klub, który zrzesza zawodników, posiada licencję klubową PZBS i widnieje w wykazie licencji klubowych PZBS.
 2. Przystąpienie do klubu następuje zgodnie z obowiązującymi w klubie zasadami (wynikającymi ze statutu, regulaminów klubu oraz kontraktem z zawodnikiem).
 3. Zawodnik jest członkiem klubu i reprezentuje jego barwy.
 4. Składkę przynależności do PZBS zawodnik opłaca bezpośrednio do Wojewódzkiego/Okręgowego Związku Brydża Sportowego lub poprzez klub (zgodnie z regulacjami klubowymi). Opłacona składka jest przynależna do odpowiedniego WZBS lub OZBS bez względu na dalsze wypożyczenie bądź zmiany bary klubowych.

ZMIANA BARW KLUBOWYCH

 1. Zawodnik przed zmianą barw klubowych musi wypełnić warunki wynikające z klubowych przepisów lub/i kontraktu zawodnika.
 2. Zawodnik, który chce zmienić barwy, informuje o tym klub. Klub może w terminie 2 tygodni wnieść protest, podając powody braku zgody (wskazać brak spełnienia warunków z punktu 5).
 3. W przypadkach spornych kwestii zasadność roszczeń rozstrzyga Zarząd Wojewódzkiego ZBS. Odwołanie od rozstrzygnięcia Zarządu WZBS przysługuje do Zarządu PZBS.

WYPOŻYCZENIA

 1. Oprócz zmiany barw klubowych zawodnik może być również wypożyczony do innego klubu. Możliwe są dwa rodzaje wypożyczeń:
  1. wypożyczenie na sezon ligowy – dotyczy wyłącznie gry w drużynie w rozgrywkach DMP trwa od daty ustalonej w umowie i ustaje automatycznie wraz z końcem sezonu ligowego.
  2. wypożyczenie czasowe – kluby określają czas oraz zakres reprezentowania klubu w rozgrywkach.
 1. Zawodnik może zostać wypożyczony do innej drużyny, o ile:
  1. nie wziął udziału w żadnym meczu sezonu, lub
  2. wziął udział wyłącznie w jednym zjeździe fazy zasadniczej i rozegrał nie więcej niż 40 rozdań oraz jego wypożyczenie jest zgodne z zasadami fair play.
 1. Zawodnik wypożyczany opłaca składkę w macierzystym klubie. Również wszystkie sprawy (sportowe, dyscyplinarne) w okresie wypożyczenia pozostają w macierzystym klubie.
 2. Regulamin imprezy mistrzowskiej może określić szczegółowe zasady uczestnictwa zawodników wypożyczonych w danym turnieju.
 3. Rejestr wypożyczeń prowadzi Biuro PZBS. Po podpisaniu umowy wypożyczenia przesyła się ją na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Zawodnicy biorący udział w Systemie Sportu Młodzieżowego mogą być wypożyczani na zasadach określonych w osobnym załączniku.

 

Regulamin przyjęty 11 września 2023, uchwałą Zarządu PZBS nr 69/2023/2021-2025