Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

Juniorki

Stan na 2024-07-21 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Joanna Zalewska

MA Mistrz Międzynarodowy 6 173
2

Ewa Morawska

WP Mistrz Krajowy 6 116
3

Dominika Ocylok

WP Mistrz Krajowy 5 861
4 Łucja Ciborowska MP Mistrz Krajowy 2 501
5 Maria Niklaus WP Mistrz Regionalny 1 952
6 Magdalena Kapała SL Mistrz Wojewódzki 1 566
7 Milena Gryzło SL Mistrz Wojewódzki 1 547
8 Milena Klimiuk MP Mistrz Krajowy 1 436
9 Natalia Suszanowicz SL Mistrz Regionalny 1 029
10 Zofia Trojan DS Mistrz Wojewódzki 987
11 Dominika Lucka SL Mistrz Regionalny 905
12 Aniela Bocheńska WM Mistrz Wojewódzki 812
13 Magdalena Reguła LD Mistrz Okręgowy 759
14 Maria Tytyk WP Mistrz Okręgowy 736
15 Natalia Fręchowicz SL Mistrz Okręgowy 704
16 Antonina Chmielewska MP Mistrz Okręgowy 702
17 Martyna Smoleń PM Mistrz Wojewódzki 699
18 Maja Skowrońska WP Mistrz Okręgowy 675
Jadwiga Stężała ZP Mistrz Okręgowy 675
20 Kaja Pustułka SL Mistrz Okręgowy 581
21 Ewa Bagrowska MA Mistrz Okręgowy 575
22 Karolina Miszczuk MA Mistrz Klubowy 528
23 Nadia Berut KP Mistrz Okręgowy 475
24 Weronika Romańska MP Mistrz Klubowy 447
25 Klara Kozłowska MP Mistrz Klubowy 446
26 Alicja Sołtys DS Mistrz Wojewódzki 382
27 Karolina Stępkowska MP Mistrz Klubowy 381
28 Julia Ziętarska MP Mistrz Klubowy 348
29 Marianna Pantak SL Mistrz Okręgowy 332
30 Magdalena Klimczewska MA Mistrz Klubowy 321
31 Matylda Brzyzka MA Mistrz Okręgowy 317
32 Marta Ziętal MP Mistrz Klubowy 309
33 Marta Szymańska WP Mistrz Klubowy 296
34 Julia Krok DS Adept 288
35 Oliwia Żmuda MP Mistrz Klubowy 285
36 Wiktoria Foryś MA Mistrz Okręgowy 281
37 Emilia Massalska MP Mistrz Okręgowy 280
38 Julia Jasicka SL Mistrz Klubowy 277
39 Maja Trojańska MA Mistrz Okręgowy 255
40 Anna Skalny MP Mistrz Klubowy 249
41 Anna Gorwa WP Mistrz Klubowy 245
Zofia Konieczny SL Mistrz Klubowy 245
43 Marta Kreis MP Adept 244
44 Lena Kopowicz MA Mistrz Klubowy 242
45 Marta Wojszel WP Adept 240
46 Liwia Kaczmarska SL Adept 239
47 Maria Banaszkiewicz WP Mistrz Wojewódzki 238
48 Karolina Kaczmarek WP Mistrz Klubowy 234
Julia Wodzyńska PM Mistrz Okręgowy 234
50 Daria Bartkiewicz DS Mistrz Klubowy 230

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Joanna Zalewska

Mistrz Międzynarodowy 6 173
2 Ewa Morawska Mistrz Krajowy 6 116
3 Dominika Ocylok Mistrz Krajowy 5 861
4 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 501
5 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 952
6 Magdalena Kapała Mistrz Wojewódzki 1 566
7 Milena Gryzło Mistrz Wojewódzki 1 547
8 Milena Klimiuk Mistrz Krajowy 1 436
9 Natalia Suszanowicz Mistrz Regionalny 1 029
10 Zofia Trojan Mistrz Wojewódzki 987

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Joanna Zalewska

Mistrz Międzynarodowy 6 173
2 Ewa Bagrowska Mistrz Okręgowy 575
3 Karolina Miszczuk Mistrz Klubowy 528
4 Magdalena Klimczewska Mistrz Klubowy 321
5 Matylda Brzyzka Mistrz Okręgowy 317
6 Wiktoria Foryś Mistrz Okręgowy 281
7 Maja Trojańska Mistrz Okręgowy 255
8 Lena Kopowicz Mistrz Klubowy 242
9 Aniela Hulanicka Mistrz Klubowy 230
10 Weronika Różewska Mistrz Klubowy 197

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Morawska

Mistrz Krajowy 6 116
2 Dominika Ocylok Mistrz Krajowy 5 861
3 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 952
4 Maria Tytyk Mistrz Okręgowy 736
5 Maja Skowrońska Mistrz Okręgowy 675
6 Marta Szymańska Mistrz Klubowy 296
7 Anna Gorwa Mistrz Klubowy 245
8 Marta Wojszel Adept 240
9 Maria Banaszkiewicz Mistrz Wojewódzki 238
10 Karolina Kaczmarek Mistrz Klubowy 234

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Łucja Ciborowska

Mistrz Krajowy 2 501
2 Milena Klimiuk Mistrz Krajowy 1 436
3 Antonina Chmielewska Mistrz Okręgowy 702
4 Weronika Romańska Mistrz Klubowy 447
5 Klara Kozłowska Mistrz Klubowy 446
6 Karolina Stępkowska Mistrz Klubowy 381
7 Julia Ziętarska Mistrz Klubowy 348
8 Marta Ziętal Mistrz Klubowy 309
9 Oliwia Żmuda Mistrz Klubowy 285
10 Emilia Massalska Mistrz Okręgowy 280

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Magdalena Kapała

Mistrz Wojewódzki 1 566
2 Milena Gryzło Mistrz Wojewódzki 1 547
3 Natalia Suszanowicz Mistrz Regionalny 1 029
4 Dominika Lucka Mistrz Regionalny 905
5 Natalia Fręchowicz Mistrz Okręgowy 704
6 Kaja Pustułka Mistrz Okręgowy 581
7 Marianna Pantak Mistrz Okręgowy 332
8 Julia Jasicka Mistrz Klubowy 277
9 Zofia Konieczny Mistrz Klubowy 245
10 Liwia Kaczmarska Adept 239

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zofia Trojan

Mistrz Wojewódzki 987
2 Alicja Sołtys Mistrz Wojewódzki 382
3 Julia Krok Adept 288
4 Daria Bartkiewicz Mistrz Klubowy 230
5 Hanna Jaworska Adept 144
6 Maja Schroeder Adept 118
7 Yelyzaveta Kriuchkova Kandydat 107
8 Julia Kłębucka Kandydat 105
9 Jagoda Jankowska Adept 92
10 Michalina Barbarowicz Kandydat 78

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aniela Bocheńska

Mistrz Wojewódzki 812
2 Angelika Pięknik Debiutant 1
3 Agata Wróblewska Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Magdalena Reguła

Mistrz Okręgowy 759
2 Zofia Duda Mistrz Okręgowy 165
3 Martyna Śnieg Mistrz Klubowy 126
4 Julia Bojanowska Mistrz Okręgowy 125
5 Aleksandra Gałaj Adept 120
6 Hanna Brauncajs Adept 113
7 Wioletta Kaźmierczak Mistrz Klubowy 113
8 Gabriela Luba Kandydat 106
9 Natalia Działecka Kandydat 75
10 Antonina Strzałkowska Kandydat 62

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Martyna Smoleń

Mistrz Wojewódzki 699
2 Julia Wodzyńska Mistrz Okręgowy 234
3 Agata Gaweł Mistrz Klubowy 222
4 Nina Zwiercan Mistrz Klubowy 222
5 Marlena Smoleń Mistrz Okręgowy 211
6 Aniela Kwaśniewska Mistrz Klubowy 161
7 Alicja Stachurska Debiutant 9
8 Martyna Majer Debiutant 8
9 Emilia Tuszyńska Debiutant 8
10 Lilia Hrynkiewicz Debiutant 7

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jadwiga Stężała

Mistrz Okręgowy 675
2 Anastazja Bagińska Debiutant 3
3 Kaya Myszka-Kowalczyk Debiutant 3
4 Zuzanna Olejniczak Debiutant 3
5 Zofia Słowińska Debiutant 3
6 Natalia Keller Debiutant 2
7 Natalia Skrypska Debiutant 2
8 Gabriela Skrypska Debiutant 1
9 Lilliana Sztylka Debiutant 1
10 Hanna Trembecka Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Nadia Berut

Mistrz Okręgowy 475
2 Oliwia Wróblewska Adept 123
3 Marta Piątkowska Adept 116
4 Martyna Dorszewska Adept 57
5 Martyna Olejnik Kandydat 31
6 Maria Rzeźniewska Debiutant 28
7 Julia Antczak Kandydat 18
8 Marta Bąkała Debiutant 13
9 Zofia Jurzysta Debiutant 11
10 Sara Bieżuńska Debiutant 10

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Julia Grodzka

Mistrz Wojewódzki 168
2 Andżelika Petruczenko Adept 89
3 Gabriela Kostecka Debiutant 40
4 Magdalena Fałek Kandydat 31
5 Alicja Gontarz Debiutant 2
6 Wiktoria Pastuszka Debiutant 1
7 Aleksandra Zakrzewska Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Klaudia Ogórkowska

Mistrz Klubowy 157
2 Oliwia Koratkiewicz Mistrz Klubowy 108
3 Antonina Kotarska Mistrz Klubowy 91
4 Zofia Gryglik Debiutant 21
5 Zofia Dmitruk Debiutant 10
6 Zofia Faszczewska Debiutant 10
7 Natalia Domalewska Adept 8
8 Hanna Walczuk Debiutant 7
9 Agata Rutkowska Debiutant 4
10 Maria Wyszyńska Debiutant 4

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Monika Skrobacz

Adept 133
2 Karolina Koneczna Kandydat 62
3 Aleksandra Bieda Kandydat 40
4 Natasza Wróbel Kandydat 40
5 Maja Warzybok Debiutant 38
6 Kaja Krawczyk Debiutant 7
7 Joanna Grodzka Debiutant 5
8 Nela Markowska Debiutant 4
9 Nadia Markowska Debiutant 3
10 Nikola Kuźniar Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Karyś

Debiutant 43
2 Pola Burzyńska Kandydat 37
3 Małgorzata Dyk Debiutant 28
4 Roksana Dykiel Debiutant 23