Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

Juniorki

Stan na 2023-09-27 00:15:48

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Joanna Zalewska

MA Mistrz Międzynarodowy 5 943
2

Ewa Morawska

WP Mistrz Krajowy 4 214
3

Dominika Ocylok

WP Mistrz Krajowy 3 963
4 Łucja Ciborowska MP Mistrz Krajowy 2 107
5 Maria Niklaus MA Mistrz Regionalny 1 785
6 Milena Gryzło SL Mistrz Okręgowy 1 216
7 Magdalena Kapała SL Mistrz Okręgowy 1 205
8 Milena Klimiuk MP Mistrz Regionalny 995
9 Natalia Suszanowicz SL Mistrz Wojewódzki 973
10 Zofia Trojan DS Mistrz Wojewódzki 921
11 Dominika Lucka SL Mistrz Wojewódzki 869
12 Maria Tytyk WP Mistrz Okręgowy 664
13 Maja Skowrońska WP Mistrz Okręgowy 623
14 Martyna Smoleń PM Mistrz Wojewódzki 535
15 Aniela Bocheńska WM Mistrz Okręgowy 513
16 Antonina Chmielewska MP Mistrz Klubowy 477
17 Natalia Fręchowicz SL Mistrz Klubowy 463
18 Kaja Pustułka SL Mistrz Okręgowy 448
19 Alicja Myśliwiec DS Mistrz Wojewódzki 346
20 Magdalena Reguła LD Mistrz Klubowy 324
21 Jadwiga Stężała ZP Mistrz Klubowy 309
22 Weronika Romańska MP Mistrz Klubowy 288
23 Karolina Stępkowska MP Mistrz Klubowy 287
Marta Szymańska WP Adept 287
25 Marianna Pantak SL Mistrz Okręgowy 281
26 Emilia Massalska MP Mistrz Okręgowy 280
27 Marta Ziętal MP Mistrz Klubowy 275
28 Magdalena Klimczewska MA Mistrz Klubowy 273
29 Julia Jasicka SL Adept 272
30 Klara Kozłowska MP Mistrz Klubowy 254
31 Liwia Kaczmarska SL Adept 237
32 Anna Skalny MP Mistrz Klubowy 236
33 Maria Banaszkiewicz WP Mistrz Wojewódzki 221
34 Daria Bartkiewicz DS Mistrz Klubowy 218
Anna Gorwa WP Adept 218
36 Julia Ziętarska MP Adept 210
37 Zofia Konieczny SL Adept 198
38 Ewa Bagrowska MA Adept 195
Michalina Krysiak MA Mistrz Okręgowy 195
40 Paulina Pawełek SL Adept 194
41 Wiktoria Glura-Karasiewicz WP Adept 193
42 Nadia Berut KP Mistrz Klubowy 192
43 Marta Kreis MP Adept 191
44 Marta Wojszel WP Adept 184
45 Karolina Kaczmarek WP Adept 182
46 Olga Górska MA Adept 181
47 Kinga Maćkowiak WP Adept 173
48 Karolina Miszczuk MA Adept 163
49 Nina Zwiercan PM Adept 160
50 Matylda Brzyzka MA Adept 150

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Joanna Zalewska

Mistrz Międzynarodowy 5 943
2 Ewa Morawska Mistrz Krajowy 4 214
3 Dominika Ocylok Mistrz Krajowy 3 963
4 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 107
5 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 785
6 Milena Gryzło Mistrz Okręgowy 1 216
7 Magdalena Kapała Mistrz Okręgowy 1 205
8 Milena Klimiuk Mistrz Regionalny 995
9 Natalia Suszanowicz Mistrz Wojewódzki 973
10 Zofia Trojan Mistrz Wojewódzki 921

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Joanna Zalewska

Mistrz Międzynarodowy 5 943
2 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 785
3 Magdalena Klimczewska Mistrz Klubowy 273
4 Ewa Bagrowska Adept 195
5 Michalina Krysiak Mistrz Okręgowy 195
6 Olga Górska Adept 181
7 Karolina Miszczuk Adept 163
8 Matylda Brzyzka Adept 150
9 Martyna Gmurek Mistrz Klubowy 148
10 Wiktoria Foryś Adept 146

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Morawska

Mistrz Krajowy 4 214
2 Dominika Ocylok Mistrz Krajowy 3 963
3 Maria Tytyk Mistrz Okręgowy 664
4 Maja Skowrońska Mistrz Okręgowy 623
5 Marta Szymańska Adept 287
6 Maria Banaszkiewicz Mistrz Wojewódzki 221
7 Anna Gorwa Adept 218
8 Wiktoria Glura-Karasiewicz Adept 193
9 Marta Wojszel Adept 184
10 Karolina Kaczmarek Adept 182

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Łucja Ciborowska

Mistrz Krajowy 2 107
2 Milena Klimiuk Mistrz Regionalny 995
3 Antonina Chmielewska Mistrz Klubowy 477
4 Weronika Romańska Mistrz Klubowy 288
5 Karolina Stępkowska Mistrz Klubowy 287
6 Emilia Massalska Mistrz Okręgowy 280
7 Marta Ziętal Mistrz Klubowy 275
8 Klara Kozłowska Mistrz Klubowy 254
9 Anna Skalny Mistrz Klubowy 236
10 Julia Ziętarska Adept 210

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Milena Gryzło

Mistrz Okręgowy 1 216
2 Magdalena Kapała Mistrz Okręgowy 1 205
3 Natalia Suszanowicz Mistrz Wojewódzki 973
4 Dominika Lucka Mistrz Wojewódzki 869
5 Natalia Fręchowicz Mistrz Klubowy 463
6 Kaja Pustułka Mistrz Okręgowy 448
7 Marianna Pantak Mistrz Okręgowy 281
8 Julia Jasicka Adept 272
9 Liwia Kaczmarska Adept 237
10 Zofia Konieczny Adept 198

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zofia Trojan

Mistrz Wojewódzki 921
2 Alicja Myśliwiec Mistrz Wojewódzki 346
3 Daria Bartkiewicz Mistrz Klubowy 218
4 Hanna Jaworska Kandydat 137
5 Julia Kłębucka Kandydat 105
6 Maja Schroeder Kandydat 103
7 Jagoda Jankowska Adept 90
8 Yelyzaveta Kriuchkova Kandydat 90
9 Julia Krok Kandydat 73
10 Kathrin Schwalbach Kandydat 72

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Martyna Smoleń

Mistrz Wojewódzki 535
2 Nina Zwiercan Adept 160
3 Agata Gaweł Adept 144
4 Marlena Smoleń Mistrz Klubowy 140
5 Aniela Kwaśniewska Adept 106
6 Alicja Stachurska Debiutant 9
7 Emilia Tuszyńska Debiutant 8
8 Agata Grela Debiutant 2
9 Wiktoria Wojewoda Debiutant 2
10 Kinga Wysocka Debiutant 2

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aniela Bocheńska

Mistrz Okręgowy 513
2 Angelika Pięknik Debiutant 1
3 Agata Wróblewska Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Magdalena Reguła

Mistrz Klubowy 324
2 Zofia Duda Mistrz Okręgowy 126
3 Martyna Śnieg Mistrz Klubowy 126
4 Julia Bojanowska Mistrz Okręgowy 125
5 Aleksandra Gałaj Adept 120
6 Hanna Brauncajs Adept 113
7 Wioletta Kaźmierczak Mistrz Klubowy 113
8 Gabriela Luba Kandydat 106
9 Antonina Strzałkowska Kandydat 62
10 Barbara Nykiel Kandydat 57

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jadwiga Stężała

Mistrz Klubowy 309
2 Anastazja Bagińska Debiutant 2
3 Natalia Keller Debiutant 2
4 Kaya Myszka-Kowalczyk Debiutant 2
5 Zuzanna Olejniczak Debiutant 2
6 Natalia Skrypska Debiutant 2
7 Zofia Słowińska Debiutant 2
8 Gabriela Skrypska Debiutant 1
9 Lilliana Sztylka Debiutant 1
10 Hanna Trembecka Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Nadia Berut

Mistrz Klubowy 192
2 Maria Rzeźniewska Debiutant 28
3 Marta Piątkowska Adept 20
4 Oliwia Wróblewska Adept 19
5 Martyna Dorszewska Adept 17
6 Marta Bąkała Debiutant 11
7 Zofia Jurzysta Debiutant 11
8 Martyna Olejnik Debiutant 10
9 Eliza Hoffmann Debiutant 9
10 Sara Bieżuńska Debiutant 8

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Klaudia Ogórkowska

Adept 150
2 Oliwia Koratkiewicz Adept 101
3 Antonina Kotarska Mistrz Klubowy 84
4 Zofia Gryglik Debiutant 20
5 Zofia Dmitruk Debiutant 10
6 Zofia Faszczewska Debiutant 10
7 Hanna Walczuk Debiutant 7
8 Natalia Domalewska Adept 5
9 Agata Rutkowska Debiutant 4
10 Maria Wyszyńska Debiutant 4

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Monika Skrobacz

Kandydat 133
2 Karolina Koneczna Kandydat 47
3 Natasza Wróbel Debiutant 38
4 Maja Warzybok Debiutant 34
5 Aleksandra Bieda Kandydat 29
6 Kaja Krawczyk Debiutant 6
7 Nela Markowska Debiutant 3
8 Joanna Grodzka Debiutant 2
9 Nadia Markowska Debiutant 2
10 Nikola Kuźniar Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Julia Grodzka

Mistrz Wojewódzki 116
2 Gabriela Kostecka Debiutant 39
3 Andżelika Petruczenko Debiutant 15
4 Magdalena Fałek Debiutant 6
5 Alicja Gontarz Debiutant 2
6 Wiktoria Pastuszka Debiutant 1
7 Aleksandra Zakrzewska Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Karyś

Debiutant 30
2 Pola Burzyńska Debiutant 24
3 Małgorzata Dyk Debiutant 22
4 Roksana Dykiel Debiutant 21