Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

Juniorzy U-21

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Ewa Morawska

WP Mistrz Krajowy 4 214
2

Wojciech Bąk

MP Mistrz Krajowy 3 143
3

Aleks Bukat

DS Mistrz Krajowy 3 078
4 Wojciech Okrzesik MA Mistrz Krajowy 2 680
5 Kacper Kuflowski MA Mistrz Krajowy 2 616
6 Dominik Magryś PK Mistrz Krajowy 2 561
7 Franciszek Kurlit MP Mistrz Krajowy 2 221
8 Łucja Ciborowska MP Mistrz Krajowy 2 107
9 Jakub Bereza MA Mistrz Regionalny 2 053
10 Jakub Piłat WP Mistrz Regionalny 1 915
11 Krzysztof Świątkowski SL Mistrz Wojewódzki 1 836
12 Maria Niklaus MA Mistrz Regionalny 1 787
13 Bernard Kula MA Mistrz Regionalny 1 784
14 Konrad Ciborowski MP Mistrz Regionalny 1 699
15 Michał Stasik DS Mistrz Krajowy 1 368
16 Alex Cimr SL Mistrz Wojewódzki 1 357
17 Jan Kot MA Mistrz Wojewódzki 1 342
18 Miłosz Polak MA Mistrz Okręgowy 1 311
19 Milena Gryzło SL Mistrz Okręgowy 1 216
20 Magdalena Kapała SL Mistrz Okręgowy 1 205
21 Uladzislau Tsitavets MA Mistrz Wojewódzki 1 172
22 Jakub Gawron LU Mistrz Regionalny 1 062
23 Jan Łuczeczko PM Mistrz Wojewódzki 1 024
24 Milena Klimiuk MP Mistrz Regionalny 995
25 Natalia Suszanowicz SL Mistrz Wojewódzki 973
26 Jan Luber SL Mistrz Okręgowy 958
27 Zofia Trojan DS Mistrz Wojewódzki 922
28 Maciej Betliński DS Mistrz Regionalny 905
29 Jakub Michalski MP Mistrz Wojewódzki 882
30 Dominika Lucka SL Mistrz Wojewódzki 869
31 Szymon Grabala PM Mistrz Okręgowy 818
32 Kacper Kisielewski MP Mistrz Regionalny 792
33 Jakub Dziuba MA Mistrz Regionalny 739
34 Wojciech Wnuk MA Mistrz Okręgowy 735
35 Cyprian Morawski PM Mistrz Wojewódzki 695
36 Maria Tytyk WP Mistrz Okręgowy 664
37 Szymon Graś WP Mistrz Regionalny 663
38 Maja Skowrońska WP Mistrz Okręgowy 623
39 Kamil Szewczyk SL Mistrz Klubowy 584
40 Martyna Smoleń PM Mistrz Wojewódzki 535
41 Łukasz Kasperczyk DS Mistrz Regionalny 512
42 Antonina Chmielewska MP Mistrz Klubowy 477
43 Bartłomiej Gala MA Mistrz Okręgowy 474
44 Stanisław Heimrath WP Mistrz Klubowy 472
45 Wiktor Stasiński PM Mistrz Klubowy 471
46 Natalia Fręchowicz SL Mistrz Klubowy 463
47 Antoni Krawiecki WP Mistrz Klubowy 451
48 Kaja Pustułka SL Mistrz Okręgowy 448
49 Antoni Wójtowicz MP Mistrz Wojewódzki 442
50 Adam Stachura MP Mistrz Okręgowy 439

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Morawska

Mistrz Krajowy 4 214
2 Wojciech Bąk Mistrz Krajowy 3 143
3 Aleks Bukat Mistrz Krajowy 3 078
4 Wojciech Okrzesik Mistrz Krajowy 2 680
5 Kacper Kuflowski Mistrz Krajowy 2 616
6 Dominik Magryś Mistrz Krajowy 2 561
7 Franciszek Kurlit Mistrz Krajowy 2 221
8 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 107
9 Jakub Bereza Mistrz Regionalny 2 053
10 Jakub Piłat Mistrz Regionalny 1 915

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ewa Morawska

Mistrz Krajowy 4 214
2 Jakub Piłat Mistrz Regionalny 1 915
3 Maria Tytyk Mistrz Okręgowy 664
4 Szymon Graś Mistrz Regionalny 663
5 Maja Skowrońska Mistrz Okręgowy 623
6 Stanisław Heimrath Mistrz Klubowy 472
7 Antoni Krawiecki Mistrz Klubowy 451
8 Antoine Farine Mistrz Klubowy 383
9 Michał Grabowski Mistrz Klubowy 357
10 Jakub Nawrocki Mistrz Wojewódzki 350

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Bąk

Mistrz Krajowy 3 143
2 Franciszek Kurlit Mistrz Krajowy 2 221
3 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 107
4 Konrad Ciborowski Mistrz Regionalny 1 699
5 Milena Klimiuk Mistrz Regionalny 995
6 Jakub Michalski Mistrz Wojewódzki 882
7 Kacper Kisielewski Mistrz Regionalny 792
8 Antonina Chmielewska Mistrz Klubowy 477
9 Antoni Wójtowicz Mistrz Wojewódzki 442
10 Adam Stachura Mistrz Okręgowy 439

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleks Bukat

Mistrz Krajowy 3 078
2 Michał Stasik Mistrz Krajowy 1 368
3 Zofia Trojan Mistrz Wojewódzki 922
4 Maciej Betliński Mistrz Regionalny 905
5 Łukasz Kasperczyk Mistrz Regionalny 512
6 Paweł Odrzywół Mistrz Klubowy 286
7 Daria Bartkiewicz Mistrz Klubowy 218
8 Wojciech Potapczyk Mistrz Klubowy 205
9 Konrad Wójcik Mistrz Klubowy 198
10 Jakub Jaworski Adept 142

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Okrzesik

Mistrz Krajowy 2 680
2 Kacper Kuflowski Mistrz Krajowy 2 616
3 Jakub Bereza Mistrz Regionalny 2 053
4 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 787
5 Bernard Kula Mistrz Regionalny 1 784
6 Jan Kot Mistrz Wojewódzki 1 342
7 Miłosz Polak Mistrz Okręgowy 1 311
8 Uladzislau Tsitavets Mistrz Wojewódzki 1 172
9 Jakub Dziuba Mistrz Regionalny 739
10 Wojciech Wnuk Mistrz Okręgowy 735

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominik Magryś

Mistrz Krajowy 2 561
2 Maciej Zych Mistrz Okręgowy 260
3 Maciej Wisz Kandydat 49
4 Karolina Koneczna Kandydat 47
5 Antoni Mazur Debiutant 45
6 Jan Kulpiński Debiutant 42
7 Dominik Chmiel Debiutant 38
8 Natasza Wróbel Debiutant 38
9 Maja Warzybok Debiutant 34
10 Aleksandra Bieda Kandydat 29

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Świątkowski

Mistrz Wojewódzki 1 836
2 Alex Cimr Mistrz Wojewódzki 1 357
3 Milena Gryzło Mistrz Okręgowy 1 216
4 Magdalena Kapała Mistrz Okręgowy 1 205
5 Natalia Suszanowicz Mistrz Wojewódzki 973
6 Jan Luber Mistrz Okręgowy 958
7 Dominika Lucka Mistrz Wojewódzki 869
8 Kamil Szewczyk Mistrz Klubowy 584
9 Natalia Fręchowicz Mistrz Klubowy 463
10 Kaja Pustułka Mistrz Okręgowy 448

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Gawron

Mistrz Regionalny 1 062
2 Julia Grodzka Mistrz Wojewódzki 116
3 Krzysztof Kreiner Debiutant 28
4 Wojciech Bartmiński Debiutant 1
5 David Kim Debiutant 1
6 Meir Kim Debiutant 1
7 Wiktoria Pastuszka Debiutant 1
8 Teodor Prokop Debiutant 1
9 Ignacy Widomski Debiutant 1
10 Michał Zacharski Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Łuczeczko

Mistrz Wojewódzki 1 024
2 Szymon Grabala Mistrz Okręgowy 818
3 Cyprian Morawski Mistrz Wojewódzki 695
4 Martyna Smoleń Mistrz Wojewódzki 535
5 Wiktor Stasiński Mistrz Klubowy 471
6 Antoni Byliński Mistrz Wojewódzki 391
7 Adam Nagórny Mistrz Klubowy 203
8 Szymon Jędrzejewski Mistrz Okręgowy 197
9 Nina Zwiercan Adept 160
10 Oliwier Smardzewski Adept 157

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Michał Krok

Mistrz Okręgowy 349
2 Jadwiga Stężała Mistrz Klubowy 312
3 Franciszek Stężała Mistrz Okręgowy 118
4 Jakub Anuszkiewicz Debiutant 2
5 Anastazja Bagińska Debiutant 2
6 Maksymilian Daszkiewicz Debiutant 2
7 Alan Dudek Debiutant 2
8 Natalia Keller Debiutant 2
9 Kaya Myszka-Kowalczyk Debiutant 2
10 Zuzanna Olejniczak Debiutant 2

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Magdalena Reguła

Mistrz Klubowy 324
2 Sebastian Wojtczak Mistrz Okręgowy 241
3 Zofia Duda Mistrz Okręgowy 126
4 Martyna Śnieg Mistrz Klubowy 126
5 Łukasz Bartosik Mistrz Okręgowy 125
6 Julia Bojanowska Mistrz Okręgowy 125
7 Aleksandra Gałaj Adept 120
8 Kacper Rogósz Adept 120
9 Mikołaj Kurzyński Adept 117
10 Filip Sybilak Adept 114

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Nadia Berut

Mistrz Klubowy 192
2 Piotr Pawełkiewicz Adept 177
3 Michał Kamiński Adept 175
4 Franciszek Krajewski Mistrz Klubowy 175
5 Szymon Dombrowski Adept 162
6 Michał Kupczyk Mistrz Klubowy 146
7 Olgierd Brylski Adept 86
8 Stanisław Psuty Kandydat 80
9 Marta Piątkowska Adept 20
10 Oliwia Wróblewska Adept 19

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Łazarczyk

Mistrz Okręgowy 182
2 Klaudia Ogórkowska Adept 150
3 Filip Wądołowski Adept 150
4 Wiktor Skiepko Mistrz Okręgowy 137
5 Stanisław Wiszniewski Kandydat 130
6 Patryk Klim Mistrz Okręgowy 114
7 Aleksander Skiepko Mistrz Klubowy 111
8 Norbert Mroczkowski Kandydat 108
9 Oliwier Rajmuntowicz Kandydat 103
10 Oliwia Koratkiewicz Adept 101

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Sarnowski

Mistrz Klubowy 70
2 Maciej Częczek Adept 33
3 Maciej Maciejko Debiutant 3
4 Wiktor Maculewicz Debiutant 2
5 Angelika Pięknik Debiutant 1
6 Agata Wróblewska Debiutant 1

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Nikodem Sidło

Kandydat 64
2 Krystian Kasprzyk Kandydat 59
3 Maciek Kasprzyk Kandydat 49
4 Miłosz Redlica Debiutant 42
5 Małgorzata Karyś Debiutant 30
6 Damian Kubicki Debiutant 30
7 Pola Burzyńska Debiutant 24
8 Małgorzata Dyk Debiutant 22
9 Roksana Dykiel Debiutant 21
10 Miłosz Sidło Debiutant 21