Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

Kobiety

Stan na 2020-06-04 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Danuta Kazmucha

OP Arcymistrz 1 480
2

Anna Sarniak

OP Arcymistrz Międzynarodowy 801
3

Anna Maduzia

WP Mistrz Międzynarodowy 705
4 Małgorzata Turska-Marcinowska DS Mistrz Międzynarodowy 694
5 Grażyna Busse LB Arcymistrz 685
6 Irena Chodorowska MA Arcymistrz Międzynarodowy 684
7 Danuta Żabicka PM Mistrz Międzynarodowy 676
8 Joanna Derewońko MA Mistrz Krajowy 659
9 Ewa Rodziewicz-Bielewicz WP Mistrz Międzynarodowy 657
10 Sabina Grzejdziak LU Arcymistrz 620
11 Teresa Pudelewicz LD Mistrz Krajowy 599
12 Maja Żabierek SW Mistrz Krajowy 584
13 Giedre Jankunaite WM Mistrz Międzynarodowy 581
14 Agnieszka Pietrzyk SL Mistrz Międzynarodowy 567
15 Iwona Czajka MA Mistrz Międzynarodowy 554
16 Barbara Podgórska WP Mistrz Krajowy 518
17 Monika Sautaux KP Mistrz Krajowy 494
18 Anna Kręglewska-Wnuk MA Mistrz Międzynarodowy 456
19 Jadwiga Nowak WP Mistrz Międzynarodowy 443
20 Wiesława Kasperek PM Mistrz Krajowy 422
21 Grażyna Brewiak PM Arcymistrz Międzynarodowy 369
22 Dominika Ogłoblin MA Mistrz Krajowy 362
23 Wiesława Mirosław DS Mistrz Okręgowy 361
24 Lilianna Szatańska DS Mistrz Regionalny 348
25 Anna Andrejczyk WM Mistrz Regionalny 344
Sabina Kaźmierska ZP Mistrz Międzynarodowy 344
27 Ewa Wawrowska MA Mistrz Klubowy 341
28 Marta Sikora PM Mistrz Krajowy 340
29 Renata Neronowicz MA Arcymistrz 330
30 Ewa Sobolewska OP Arcymistrz 326
31 Anna Leśniewska KP Mistrz Krajowy 319
32 Hanna Rohde WM Mistrz Okręgowy 312
33 Katarzyna Michałek MP Mistrz Międzynarodowy 304
34 Maria Tomczewska PM Mistrz Międzynarodowy 303
35 Dorota Sosinowicz ZP Mistrz Wojewódzki 301
36 Marta Janeczek PM Mistrz Międzynarodowy 298
37 Halina Kaleta SL Mistrz Międzynarodowy 294
38 Jolanta Sendacka LD Arcymistrz 291
39 Anna Kowalska LD Arcymistrz 290
40 Anna Zaręba MA Mistrz Krajowy 287
41 Małgorzata Buduła MA Mistrz Wojewódzki 282
Elżbieta Chodacka SL Mistrz Regionalny 282
43 Zofia Miechowicz LB Mistrz Krajowy 281
44 Bogusława Szagała OP Mistrz Krajowy 280
45 Anna Nosalska PM Mistrz Międzynarodowy 278
46 Hanna Zembrzuska ZP Mistrz Międzynarodowy 264
47 Anna Spyszkiewicz WP Mistrz Klubowy 262
48 Ewa Knapik WP Mistrz Krajowy 258
49 Alina Gudecka WM Mistrz Wojewódzki 257
50 Janina Bakuła WM Mistrz Krajowy 256

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Kazmucha

Arcymistrz 1 480
2 Anna Sarniak Arcymistrz Międzynarodowy 801
3 Anna Maduzia Mistrz Międzynarodowy 705
4 Małgorzata Turska-Marcinowska Mistrz Międzynarodowy 694
5 Grażyna Busse Arcymistrz 685
6 Irena Chodorowska Arcymistrz Międzynarodowy 684
7 Danuta Żabicka Mistrz Międzynarodowy 676
8 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 659
9 Ewa Rodziewicz-Bielewicz Mistrz Międzynarodowy 657
10 Sabina Grzejdziak Arcymistrz 620

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Kazmucha

Arcymistrz 1 480
2 Anna Sarniak Arcymistrz Międzynarodowy 801
3 Ewa Sobolewska Arcymistrz 326
4 Bogusława Szagała Mistrz Krajowy 280
5 Barbara Larysz Mistrz Regionalny 207
6 Krystyna Wąchała Mistrz Wojewódzki 65
7 Wanda Wiszniewska Mistrz Regionalny 46
8 Janina Czaja-Kozioł Kandydat 31
9 Hanna Chałupnik Mistrz Wojewódzki 20
10 Elżbieta Hurna Adept 17

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Anna Maduzia

Mistrz Międzynarodowy 705
2 Ewa Rodziewicz-Bielewicz Mistrz Międzynarodowy 657
3 Barbara Podgórska Mistrz Krajowy 518
4 Jadwiga Nowak Mistrz Międzynarodowy 443
5 Anna Spyszkiewicz Mistrz Klubowy 262
6 Ewa Knapik Mistrz Krajowy 258
7 Małgorzata Zielonacka Mistrz Regionalny 253
8 Maria Kowal Mistrz Klubowy 236
9 Jolanta Ziętara Mistrz Krajowy 229
10 Alicja Stefanowska Mistrz Krajowy 225

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Turska-Marcinowska

Mistrz Międzynarodowy 694
2 Wiesława Mirosław Mistrz Okręgowy 361
3 Lilianna Szatańska Mistrz Regionalny 348
4 Ewa Lis-Nazaruk Mistrz Krajowy 245
5 Jolanta Sławenta Mistrz Krajowy 241
6 Patrycja Krupnik Mistrz Okręgowy 229
7 Anna Jankowska Mistrz Krajowy 227
8 Elżbieta Lis Mistrz Okręgowy 227
9 Zofia Trojan Mistrz Klubowy 225
10 Elżbieta Niewiadomska Mistrz Wojewódzki 215

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grażyna Busse

Arcymistrz 685
2 Zofia Miechowicz Mistrz Krajowy 281
3 Wioletta Parmonik Mistrz Regionalny 184
4 Barbara Soroko Mistrz Regionalny 172
5 Bożena Pieróg Mistrz Klubowy 150
6 Iwona Leszczewska Mistrz Klubowy 147
7 Barbara Radomska Mistrz Krajowy 140
8 Beata Golec Mistrz Krajowy 122
9 Halina Baran Mistrz Krajowy 109
10 Danuta Kaczmarek Mistrz Klubowy 101

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Irena Chodorowska

Arcymistrz Międzynarodowy 684
2 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 659
3 Iwona Czajka Mistrz Międzynarodowy 554
4 Anna Kręglewska-Wnuk Mistrz Międzynarodowy 456
5 Dominika Ogłoblin Mistrz Krajowy 362
6 Ewa Wawrowska Mistrz Klubowy 341
7 Renata Neronowicz Arcymistrz 330
8 Anna Zaręba Mistrz Krajowy 287
9 Małgorzata Buduła Mistrz Wojewódzki 282
10 Natalia Sakowska Arcymistrz 233

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Żabicka

Mistrz Międzynarodowy 676
2 Wiesława Kasperek Mistrz Krajowy 422
3 Grażyna Brewiak Arcymistrz Międzynarodowy 369
4 Marta Sikora Mistrz Krajowy 340
5 Maria Tomczewska Mistrz Międzynarodowy 303
6 Marta Janeczek Mistrz Międzynarodowy 298
7 Anna Nosalska Mistrz Międzynarodowy 278
8 Monika Suchodolska Mistrz Regionalny 232
9 Beata Brynkiewicz-Bownik Mistrz Krajowy 215
10 Martyna Smoleń Adept 204

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 620
2 Elżbieta Waniurska Mistrz Międzynarodowy 53
3 Julia Grodzka Mistrz Wojewódzki 22
4 Anna Pytka Mistrz Klubowy 22
5 Halina Szarafin Debiutant 9

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Teresa Pudelewicz

Mistrz Krajowy 599
2 Jolanta Sendacka Arcymistrz 291
3 Anna Kowalska Arcymistrz 290
4 Zuzanna Moszczyńska Mistrz Krajowy 256
5 Ewa Serdiukow-Tokarczyk Mistrz Krajowy 191
6 Daniela Jędrychowska Mistrz Międzynarodowy 165
7 Weronika Wszędybył Mistrz Klubowy 165
8 Monika Kowner Mistrz Klubowy 140
9 Jolanta Simińska Mistrz Klubowy 87
10 Ewa Sokół-Nawalny Mistrz Klubowy 68

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maja Żabierek

Mistrz Krajowy 584
2 Hanna Kowalska Mistrz Krajowy 131
3 Małgorzata Golec Mistrz Wojewódzki 64
4 Magdalena Gorczyca Debiutant 39
5 Zofia Wciślik Mistrz Okręgowy 37
6 Urszula Stefaniak Mistrz Okręgowy 28
7 Teresa Piasecka Mistrz Klubowy 17
8 Anna Dawiec Adept 15
9 Barbara Adamczyk Debiutant 14
10 Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska Kandydat 14

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Giedre Jankunaite

Mistrz Międzynarodowy 581
2 Anna Andrejczyk Mistrz Regionalny 344
3 Hanna Rohde Mistrz Okręgowy 312
4 Alina Gudecka Mistrz Wojewódzki 257
5 Janina Bakuła Mistrz Krajowy 256
6 Halina Podlecka Mistrz Okręgowy 250
7 Anna Dworakowska Adept 199
8 Teresa Skrzypczak Mistrz Międzynarodowy 173
9 Barbara Pietruszka Mistrz Okręgowy 152
10 Lidia Wrzosek Mistrz Krajowy 144

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Agnieszka Pietrzyk

Mistrz Międzynarodowy 567
2 Halina Kaleta Mistrz Międzynarodowy 294
3 Elżbieta Chodacka Mistrz Regionalny 282
4 Marianna Pantak Adept 160
5 Danuta Szczepanik Kandydat 109
6 Dominika Lucka Kandydat 85
7 Zuzanna Taczewska Kandydat 76
8 Natalia Suszanowicz Kandydat 71
9 Emilia Gwóźdź Kandydat 62
10 Danuta Zalewska-Bielanik Adept 54

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Monika Sautaux

Mistrz Krajowy 494
2 Anna Leśniewska Mistrz Krajowy 319
3 Małgorzata Lipka Mistrz Wojewódzki 183
4 Elżbieta Kupczyk Mistrz Okręgowy 138
5 Aleksandra Różańska Mistrz Okręgowy 132
6 Małgorzata Bajerska-Wasilius Mistrz Okręgowy 129
7 Wanda Balawender-Czynsz Mistrz Okręgowy 103
8 Justyna Graniczny Mistrz Wojewódzki 101
9 Anna Borowska Mistrz Klubowy 84
10 Ewa Kita Mistrz Wojewódzki 76

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Kaźmierska

Mistrz Międzynarodowy 344
2 Dorota Sosinowicz Mistrz Wojewódzki 301
3 Hanna Zembrzuska Mistrz Międzynarodowy 264
4 Ewa Hryć Adept 224
5 Katarzyna Abratkiewicz Mistrz Regionalny 203
6 Ewa Bargłowska Mistrz Klubowy 201
7 Alina Talaga-Drabik Mistrz Krajowy 200
8 Justyna Duszyńska Mistrz Regionalny 188
9 Halina Jabłońska-Filas Mistrz Wojewódzki 187
10 Beata Szczepańska Mistrz Klubowy 184

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Michałek

Mistrz Międzynarodowy 304
2 Aleksandra Krakowska Mistrz Regionalny 239
3 Agata Kowal Mistrz Międzynarodowy 219
4 Wioletta Matusik Mistrz Wojewódzki 196
5 Stanisława Szewczyk-Kozubska Mistrz Regionalny 196
6 Ewa Kwiecień Mistrz Regionalny 191
7 Anna Bułat Mistrz Regionalny 183
8 Magdalena Lankosz Mistrz Międzynarodowy 175
9 Barbara Batkiewicz Mistrz Międzynarodowy 173
10 Milena Klimiuk Adept 162

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Anna Tompolska

Mistrz Krajowy 231
2 Olga Bytskevitch Mistrz Wojewódzki 203
3 Halina Perkowska Mistrz Klubowy 133
4 Natalia Domalewska Adept 123
5 Sylwia Burzyńska Adept 104
6 Natalia Szoka Adept 104
7 Wiktoria Kondraszow Kandydat 35
8 Jolanta Liberadzka Kandydat 26
9 Zofia Wasilewska Adept 18
10 Magdalena Fiedorczuk Debiutant 3

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Krystyna Sum

Adept 216
2 Hanna Łazarska Mistrz Krajowy 213
3 Leokadia Weryńska-Leja Mistrz Klubowy 191
4 Iwona Malinka Adept 159
5 Małgorzata Rojkowicz Mistrz Krajowy 133
6 Adrianna Bajda Kandydat 110
7 Ilona Bobko Mistrz Krajowy 106
8 Anna Cisek Kandydat 103
9 Małgorzata Janik Adept 89
10 Alicja Furman Kandydat 87