Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

Kobiety

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Danuta Kazmucha

OP Arcymistrz 1 533
2

Irena Chodorowska

MA Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
3

Anna Maduzia

WP Mistrz Międzynarodowy 949
4 Grażyna Busse ZP Arcymistrz 946
5 Anna Sarniak OP Arcymistrz Międzynarodowy 854
6 Maja Żabierek SW Mistrz Krajowy 812
7 Małgorzata Turska-Marcinowska DS Mistrz Międzynarodowy 806
8 Teresa Pudelewicz LD Mistrz Krajowy 775
9 Joanna Derewońko MA Mistrz Krajowy 773
10 Danuta Żabicka PM Mistrz Międzynarodowy 752
11 Sabina Grzejdziak LU Arcymistrz 735
12 Ewa Rodziewicz-Bielewicz WP Mistrz Międzynarodowy 713
13 Iwona Czajka MA Mistrz Międzynarodowy 710
14 Giedre Jankunaite WM Mistrz Międzynarodowy 637
15 Agnieszka Pietrzyk SL Mistrz Międzynarodowy 580
16 Grażyna Brewiak PM Arcymistrz Międzynarodowy 548
17 Monika Sautaux KP Mistrz Krajowy 532
18 Barbara Podgórska WP Mistrz Krajowy 519
19 Zofia Diakowska DS Mistrz Krajowy 513
20 Ewa Sobolewska OP Arcymistrz 500
21 Mirosława Swoboda MA Mistrz Okręgowy 488
22 Elżbieta Wróblewska MA Mistrz Krajowy 482
23 Ewa Miszewska WP Arcymistrz Międzynarodowy 481
24 Anna Kręglewska-Wnuk WP Mistrz Międzynarodowy 479
25 Marta Janeczek PM Mistrz Międzynarodowy 473
26 Bogusława Szagała OP Mistrz Krajowy 452
27 Jadwiga Nowak WP Mistrz Międzynarodowy 445
28 Teresa Piotrowska MA Mistrz Klubowy 435
29 Wiesława Kasperek PM Mistrz Krajowy 426
30 Dominika Ogłoblin MA Mistrz Krajowy 424
Olga Wrzos MA Mistrz Krajowy 424
32 Hanna Rohde WM Mistrz Okręgowy 414
33 Wiesława Mirosław DS Mistrz Okręgowy 398
34 Ewa Wawrowska MA Mistrz Klubowy 388
35 Marta Sikora PM Mistrz Krajowy 387
36 Barbara Larysz OP Mistrz Regionalny 382
37 Zuzanna Moszczyńska LD Mistrz Krajowy 381
38 Barbara Królak MA Mistrz Wojewódzki 379
39 Lilianna Szatańska DS Mistrz Regionalny 375
40 Urszula Kielak MA Mistrz Wojewódzki 374
41 Małgorzata Bajerska-Wasilius KP Mistrz Okręgowy 372
42 Anna Andrejczyk WM Mistrz Regionalny 370
43 Hanna Probola MA Mistrz Wojewódzki 367
44 Janina Czaja-Kozioł OP Mistrz Klubowy 359
Maria Tomczewska PM Mistrz Międzynarodowy 359
46 Anna Kowalska LD Arcymistrz 351
47 Elżbieta Chodacka SL Mistrz Regionalny 344
Sabina Kaźmierska ZP Mistrz Międzynarodowy 344
49 Anna Nosalska PM Mistrz Międzynarodowy 343
50 Katarzyna Michałek MP Mistrz Międzynarodowy 339

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Kazmucha

Arcymistrz 1 533
2 Irena Chodorowska Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
3 Anna Maduzia Mistrz Międzynarodowy 949
4 Grażyna Busse Arcymistrz 946
5 Anna Sarniak Arcymistrz Międzynarodowy 854
6 Maja Żabierek Mistrz Krajowy 812
7 Małgorzata Turska-Marcinowska Mistrz Międzynarodowy 806
8 Teresa Pudelewicz Mistrz Krajowy 775
9 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 773
10 Danuta Żabicka Mistrz Międzynarodowy 752

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Kazmucha

Arcymistrz 1 533
2 Anna Sarniak Arcymistrz Międzynarodowy 854
3 Ewa Sobolewska Arcymistrz 500
4 Bogusława Szagała Mistrz Krajowy 452
5 Barbara Larysz Mistrz Regionalny 382
6 Janina Czaja-Kozioł Mistrz Klubowy 359
7 Wanda Wiszniewska Mistrz Regionalny 269
8 Krystyna Wąchała Mistrz Wojewódzki 215
9 Hanna Chałupnik Mistrz Wojewódzki 143
10 Anna Pusz Mistrz Klubowy 105

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Irena Chodorowska

Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
2 Joanna Derewońko Mistrz Krajowy 773
3 Iwona Czajka Mistrz Międzynarodowy 710
4 Mirosława Swoboda Mistrz Okręgowy 488
5 Elżbieta Wróblewska Mistrz Krajowy 482
6 Teresa Piotrowska Mistrz Klubowy 435
7 Dominika Ogłoblin Mistrz Krajowy 424
8 Olga Wrzos Mistrz Krajowy 424
9 Ewa Wawrowska Mistrz Klubowy 388
10 Barbara Królak Mistrz Wojewódzki 379

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Anna Maduzia

Mistrz Międzynarodowy 949
2 Ewa Rodziewicz-Bielewicz Mistrz Międzynarodowy 713
3 Barbara Podgórska Mistrz Krajowy 519
4 Ewa Miszewska Arcymistrz Międzynarodowy 481
5 Anna Kręglewska-Wnuk Mistrz Międzynarodowy 479
6 Jadwiga Nowak Mistrz Międzynarodowy 445
7 Anna Spyszkiewicz Mistrz Klubowy 283
8 Jolanta Jacoszek Mistrz Regionalny 263
9 Ewa Knapik Mistrz Krajowy 261
10 Lidia Gapińska Mistrz Wojewódzki 260

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grażyna Busse

Arcymistrz 946
2 Sabina Kaźmierska Mistrz Międzynarodowy 344
3 Dorota Sosinowicz Mistrz Wojewódzki 311
4 Hanna Zembrzuska Mistrz Międzynarodowy 273
5 Ewa Hryć Adept 224
6 Anna Janiszewska Mistrz Wojewódzki 212
7 Ewa Bargłowska Mistrz Klubowy 210
8 Katarzyna Abratkiewicz Mistrz Regionalny 203
9 Alina Talaga-Drabik Mistrz Krajowy 200
10 Beata Szczepańska Mistrz Klubowy 196

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maja Żabierek

Mistrz Krajowy 812
2 Hanna Kowalska Mistrz Krajowy 131
3 Małgorzata Golec Mistrz Wojewódzki 64
4 Magdalena Gorczyca Debiutant 39
5 Zofia Wciślik Mistrz Okręgowy 37
6 Urszula Stefaniak Mistrz Okręgowy 28
7 Teresa Piasecka Mistrz Klubowy 17
8 Halina Przygodzka Mistrz Wojewódzki 16
9 Anna Dawiec Adept 15
10 Barbara Adamczyk Debiutant 14

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Turska-Marcinowska

Mistrz Międzynarodowy 806
2 Zofia Diakowska Mistrz Krajowy 513
3 Wiesława Mirosław Mistrz Okręgowy 398
4 Lilianna Szatańska Mistrz Regionalny 375
5 Zofia Trojan Mistrz Klubowy 291
6 Elżbieta Lis Mistrz Okręgowy 286
7 Ewa Lis-Nazaruk Mistrz Krajowy 254
8 Jolanta Sławenta Mistrz Krajowy 241
9 Anna Jankowska Mistrz Krajowy 229
10 Patrycja Krupnik Mistrz Okręgowy 229

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Teresa Pudelewicz

Mistrz Krajowy 775
2 Zuzanna Moszczyńska Mistrz Krajowy 381
3 Anna Kowalska Arcymistrz 351
4 Jolanta Sendacka Arcymistrz 291
5 Urszula Jakubowska Mistrz Okręgowy 248
6 Daniela Jędrychowska Mistrz Międzynarodowy 192
7 Ewa Serdiukow-Tokarczyk Mistrz Krajowy 192
8 Monika Kowner Mistrz Klubowy 182
9 Zofia Duda Mistrz Okręgowy 177
10 Weronika Wszędybył Mistrz Klubowy 165

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Danuta Żabicka

Mistrz Międzynarodowy 752
2 Grażyna Brewiak Arcymistrz Międzynarodowy 548
3 Marta Janeczek Mistrz Międzynarodowy 473
4 Wiesława Kasperek Mistrz Krajowy 426
5 Marta Sikora Mistrz Krajowy 387
6 Maria Tomczewska Mistrz Międzynarodowy 359
7 Anna Nosalska Mistrz Międzynarodowy 343
8 Agata Nowicz Mistrz Okręgowy 300
9 Jadwiga Jeziorska Mistrz Wojewódzki 298
10 Martyna Smoleń Adept 279

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 735
2 Elżbieta Waniurska Mistrz Międzynarodowy 320
3 Natalia Sakowska Arcymistrz 316
4 Anna Pytka Mistrz Klubowy 43
5 Julia Grodzka Mistrz Wojewódzki 31
6 Halina Szarafin Kandydat 17
7 Natalia Pytka Kandydat 8
8 Danuta Skonieczna Mistrz Krajowy 4
9 Agnieszka Brawata Kandydat 1
10 Alina Dąbrowska Mistrz Klubowy 1

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Giedre Jankunaite

Mistrz Międzynarodowy 637
2 Hanna Rohde Mistrz Okręgowy 414
3 Anna Andrejczyk Mistrz Regionalny 370
4 Halina Podlecka Mistrz Okręgowy 281
5 Alina Gudecka Mistrz Wojewódzki 257
6 Janina Bakuła Mistrz Krajowy 256
7 Ewa Tutaj Mistrz Krajowy 239
8 Anna Dworakowska Mistrz Klubowy 207
9 Teresa Skrzypczak Mistrz Międzynarodowy 173
10 Barbara Pietruszka Mistrz Okręgowy 154

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Agnieszka Pietrzyk

Mistrz Międzynarodowy 580
2 Elżbieta Chodacka Mistrz Regionalny 344
3 Halina Kaleta Mistrz Międzynarodowy 318
4 Marianna Pantak Adept 280
5 Dominika Lucka Adept 221
6 Emilia Gwóźdź Adept 175
7 Aleksandra Dąbroś Adept 162
8 Anna Stelmach Mistrz Okręgowy 154
9 Natalia Suszanowicz Adept 152
10 Danuta Szczepanik Kandydat 139

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Monika Sautaux

Mistrz Krajowy 532
2 Małgorzata Bajerska-Wasilius Mistrz Okręgowy 372
3 Anna Leśniewska Mistrz Krajowy 319
4 Małgorzata Lipka Mistrz Wojewódzki 207
5 Wanda Balawender-Czynsz Mistrz Okręgowy 195
6 Aleksandra Różańska Mistrz Okręgowy 148
7 Elżbieta Kupczyk Mistrz Okręgowy 141
8 Ewa Nowińska Adept 121
9 Aleksandra Granowska Mistrz Wojewódzki 103
10 Justyna Graniczny Mistrz Wojewódzki 101

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Michałek

Mistrz Międzynarodowy 339
2 Milena Klimiuk Mistrz Klubowy 327
3 Agata Kowal Mistrz Międzynarodowy 309
4 Ewa Kwiecień Mistrz Regionalny 261
5 Aleksandra Krakowska Mistrz Regionalny 239
6 Anna Bułat Mistrz Regionalny 204
7 Wioletta Matusik Mistrz Wojewódzki 196
8 Stanisława Szewczyk-Kozubska Mistrz Regionalny 196
9 Barbara Batkiewicz Mistrz Międzynarodowy 189
10 Magdalena Lankosz Mistrz Międzynarodowy 175

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zofia Miechowicz

Mistrz Krajowy 309
2 Barbara Radomska Mistrz Krajowy 283
3 Łucja Frąckowiak-Iwanicka Mistrz Międzynarodowy 215
4 Barbara Soroko Mistrz Regionalny 187
5 Wioletta Parmonik Mistrz Regionalny 186
6 Elżbieta Szubert-Licznerska Mistrz Klubowy 161
7 Bożena Pieróg Mistrz Klubowy 150
8 Iwona Leszczewska Mistrz Klubowy 147
9 Beata Golec Mistrz Krajowy 145
10 Wiesława Malewicz Mistrz Regionalny 124

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Anna Tompolska

Mistrz Krajowy 249
2 Olga Bytskevitch Mistrz Wojewódzki 203
3 Natalia Szoka Adept 157
4 Halina Perkowska Mistrz Klubowy 137
5 Natalia Domalewska Adept 136
6 Sylwia Burzyńska Adept 124
7 Elena Shokhan Mistrz Międzynarodowy 105
8 Jolanta Liberadzka Kandydat 41
9 Wiktoria Kondraszow Kandydat 35
10 Zofia Wasilewska Adept 19

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Hanna Łazarska

Mistrz Krajowy 234
2 Krystyna Sum Adept 221
3 Leokadia Weryńska-Leja Mistrz Klubowy 202
4 Iwona Malinka Adept 159
5 Małgorzata Rojkowicz Mistrz Krajowy 145
6 Adrianna Bajda Kandydat 110
7 Małgorzata Janik Adept 107
8 Ilona Bobko Mistrz Krajowy 106
9 Anna Cisek Kandydat 103
10 Alicja Furman Kandydat 87