Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

Nestorzy

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Marian Krasowski

PD Mistrz Międzynarodowy 1 404
2

Tadeusz Więckiewicz

WM Mistrz Krajowy 1 222
3

Apolinary Kowalski

WM Arcymistrz Światowy 1 132
4 Irena Chodorowska MA Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
Lech Sadoś MA Arcymistrz 1 004
6 Tytus Bisping MP Mistrz Międzynarodowy 1 001
7 Tadeusz Kaczanowski ZP Arcymistrz Międzynarodowy 998
8 Andrzej Pożerski ZP Mistrz Krajowy 974
9 Jan Chodorowski MA Arcymistrz Międzynarodowy 949
10 Jerzy Sukow WM Arcymistrz 865
11 Krzysztof Sikorski PM Arcymistrz Międzynarodowy 848
12 Ryszard Urbański ZP Mistrz Krajowy 828
13 Zbigniew Lasocki ZP Arcymistrz 815
14 Mirosław Miłaszewski DS Arcymistrz Międzynarodowy 808
15 Zbigniew Pinkiewicz PM Arcymistrz 807
16 Jan Rogowski WM Arcymistrz Międzynarodowy 802
17 Lech Warężak DS Mistrz Międzynarodowy 796
18 Ryszard Nowicki WP Mistrz Krajowy 791
19 Wojciech Zimniak WP Mistrz Krajowy 758
20 Jan Kadula PK Arcymistrz 757
21 Sławomir Wrzosek WM Mistrz Międzynarodowy 735
22 Lech Warwocki LD Mistrz Międzynarodowy 714
23 Wit Klapper WM Arcymistrz Międzynarodowy 707
24 Jerzy Gurzęda WP Mistrz Międzynarodowy 703
25 Roman Kierznowski WM Arcymistrz Międzynarodowy 680
26 Rudolf Zając SL Mistrz Międzynarodowy 675
27 Marian Nieznański LB Mistrz Międzynarodowy 624
28 Włodzimierz Stobiecki SW Arcymistrz Międzynarodowy 622
29 Kazimierz Omernik PM Arcymistrz Międzynarodowy 621
30 Eugeniusz Seichter KP Arcymistrz 618
31 Janusz Drozdowski ZP Arcymistrz 614
32 Marek Jaworski MP Arcymistrz 608
33 Edward Kaczmarek ZP Mistrz Międzynarodowy 595
34 Włodzimierz Reszelski ZP Mistrz Międzynarodowy 593
35 Jerzy Sadowski ZP Arcymistrz 592
36 Marek Lichocki WM Arcymistrz 588
37 Jan Lech PM Mistrz Krajowy 583
38 Roman Zwonek SL Mistrz Krajowy 575
39 Tadeusz Urbanek PK Mistrz Krajowy 571
40 Roman Kujawski WP Arcymistrz 570
41 Alfred Koda PD Mistrz Krajowy 567
42 Zdzisław Gumkowski MA Mistrz Okręgowy 561
43 Wiesław Pietrzak WM Mistrz Krajowy 549
44 Zbigniew Sobczyk DS Arcymistrz 539
45 Janusz Suszczyński WP Mistrz Krajowy 538
46 Roman Jagielski LD Mistrz Krajowy 533
47 Lechosław Błaziński ZP Arcymistrz 532
Aleksander Czajka DS Mistrz Międzynarodowy 532
49 Edward Krusiewicz MA Mistrz Międzynarodowy 528
50 Ryszard Kłusowski WM Mistrz Międzynarodowy 521

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Marian Krasowski

Mistrz Międzynarodowy 1 404
2 Tadeusz Więckiewicz Mistrz Krajowy 1 222
3 Apolinary Kowalski Arcymistrz Światowy 1 132
4 Irena Chodorowska Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
5 Lech Sadoś Arcymistrz 1 004
6 Tytus Bisping Mistrz Międzynarodowy 1 001
7 Tadeusz Kaczanowski Arcymistrz Międzynarodowy 998
8 Andrzej Pożerski Mistrz Krajowy 974
9 Jan Chodorowski Arcymistrz Międzynarodowy 949
10 Jerzy Sukow Arcymistrz 865

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marian Krasowski

Mistrz Międzynarodowy 1 404
2 Alfred Koda Mistrz Krajowy 567
3 Wiesław Sienkiewicz Mistrz Krajowy 343
4 Adam Chmielewski Mistrz Międzynarodowy 339
5 Stanisław Pochodowicz Mistrz Krajowy 320
6 Włodzimierz Królak Mistrz Krajowy 304
7 Sławomir Juchnicki Mistrz Krajowy 209
8 Jan Gardocki Mistrz Międzynarodowy 192
9 Adam Ościłowski Mistrz Międzynarodowy 132
10 Jan Ciulkin Mistrz Krajowy 124

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Więckiewicz

Mistrz Krajowy 1 222
2 Apolinary Kowalski Arcymistrz Światowy 1 132
3 Jerzy Sukow Arcymistrz 865
4 Jan Rogowski Arcymistrz Międzynarodowy 802
5 Sławomir Wrzosek Mistrz Międzynarodowy 735
6 Wit Klapper Arcymistrz Międzynarodowy 707
7 Roman Kierznowski Arcymistrz Międzynarodowy 680
8 Marek Lichocki Arcymistrz 588
9 Wiesław Pietrzak Mistrz Krajowy 549
10 Ryszard Kłusowski Mistrz Międzynarodowy 521

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Irena Chodorowska

Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
2 Lech Sadoś Arcymistrz 1 004
3 Jan Chodorowski Arcymistrz Międzynarodowy 949
4 Zdzisław Gumkowski Mistrz Okręgowy 561
5 Edward Krusiewicz Mistrz Międzynarodowy 528
6 Dariusz Węgrowicz Mistrz Krajowy 492
7 Elżbieta Wróblewska Mistrz Krajowy 482
8 Viktor Markowicz Arcymistrz Międzynarodowy 457
9 Włodzimierz Urbanowicz Mistrz Krajowy 438
10 Kazimierz Falkowski Mistrz Krajowy 372

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tytus Bisping

Mistrz Międzynarodowy 1 001
2 Marek Jaworski Arcymistrz 608
3 Adam Waśko Mistrz Krajowy 443
4 Tadeusz Biernat Arcymistrz 379
5 Jerzy Stworzewicz Arcymistrz 369
6 Adam Kutszyński Mistrz Okręgowy 330
7 Włodzimierz Wala Arcymistrz Międzynarodowy 327
8 Kazimierz Cios Mistrz Międzynarodowy 314
9 Kazimierz Gałka Mistrz Międzynarodowy 301
10 Aleksander Zdybel Mistrz Międzynarodowy 301

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Kaczanowski

Arcymistrz Międzynarodowy 998
2 Andrzej Pożerski Mistrz Krajowy 974
3 Ryszard Urbański Mistrz Krajowy 828
4 Zbigniew Lasocki Arcymistrz 815
5 Janusz Drozdowski Arcymistrz 614
6 Edward Kaczmarek Mistrz Międzynarodowy 595
7 Włodzimierz Reszelski Mistrz Międzynarodowy 593
8 Jerzy Sadowski Arcymistrz 592
9 Lechosław Błaziński Arcymistrz 532
10 Marian Siwy Mistrz Międzynarodowy 497

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Sikorski

Arcymistrz Międzynarodowy 848
2 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 807
3 Kazimierz Omernik Arcymistrz Międzynarodowy 621
4 Jan Lech Mistrz Krajowy 583
5 Antoni Sękowski Arcymistrz Międzynarodowy 449
6 Witold Kaliński Arcymistrz 418
7 Czesław Szur Mistrz Krajowy 372
8 Stanisław Szejko Mistrz Międzynarodowy 371
9 Janusz Przybyszewski Mistrz Międzynarodowy 347
10 Jan Maciejewski Mistrz Międzynarodowy 340

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Miłaszewski

Arcymistrz Międzynarodowy 808
2 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
3 Zbigniew Sobczyk Arcymistrz 539
4 Aleksander Czajka Mistrz Międzynarodowy 532
5 Zofia Diakowska Mistrz Krajowy 513
6 Wiesław Kubiński Mistrz Krajowy 470
7 Wojciech Skonieczny Mistrz Krajowy 402
8 Kazimierz Bednarek Mistrz Międzynarodowy 368
9 Jerzy Głowiński Mistrz Klubowy 341
10 Jan Marcinkowski Mistrz Krajowy 337

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ryszard Nowicki

Mistrz Krajowy 791
2 Wojciech Zimniak Mistrz Krajowy 758
3 Jerzy Gurzęda Mistrz Międzynarodowy 703
4 Roman Kujawski Arcymistrz 570
5 Janusz Suszczyński Mistrz Krajowy 538
6 Barbara Podgórska Mistrz Krajowy 519
7 Bogdan Grzelak Mistrz Krajowy 512
8 Krzysztof Jordan Mistrz Regionalny 503
9 Jerzy Mścisz Arcymistrz 451
10 Henryk Duszyński Mistrz Krajowy 448

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Kadula

Arcymistrz 757
2 Tadeusz Urbanek Mistrz Krajowy 571
3 Janusz Jarząbek Mistrz Krajowy 446
4 Ryszard Jackowski Mistrz Krajowy 323
5 Bogusław Surowiec Mistrz Krajowy 296
6 Władysław Chodziński Mistrz Międzynarodowy 286
7 Leszek Jarosz Mistrz Krajowy 264
8 Lesław Chmiel Mistrz Krajowy 260
9 Wincenty Chmiel Mistrz Krajowy 251
10 Hanna Łazarska Mistrz Krajowy 234

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Warwocki

Mistrz Międzynarodowy 714
2 Roman Jagielski Mistrz Krajowy 533
3 Karol Pokorski Mistrz Międzynarodowy 400
4 Włodzimierz Choinkowski Mistrz Międzynarodowy 315
5 Mieczysław Antczak Mistrz Regionalny 269
6 Andrzej Zapałowski Mistrz Krajowy 259
7 Ireneusz Różycki Mistrz Krajowy 232
8 Ryszard Jędrzejewski Mistrz Krajowy 225
9 Antoni Zdzienicki Arcymistrz 221
10 Alfred Kram Mistrz Krajowy 212

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rudolf Zając

Mistrz Międzynarodowy 675
2 Roman Zwonek Mistrz Krajowy 575
3 Andrzej Sładki Mistrz Międzynarodowy 452
4 Michał Bojanowski Mistrz Międzynarodowy 368
5 Jerzy Pala Mistrz Krajowy 228
6 Henryk Malczewski Mistrz Krajowy 227
7 Jan Synowiec Mistrz Krajowy 192
8 Piotr Kamiński Mistrz Krajowy 188
9 Stefan Kowalczyk Arcymistrz Międzynarodowy 188
10 Leonard Lewicki Mistrz Krajowy 164

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marian Nieznański

Mistrz Międzynarodowy 624
2 Wiesław Wiśniewski Mistrz Krajowy 521
3 Tadeusz Birecki Mistrz Krajowy 468
4 Skarbimir Kozar Mistrz Krajowy 452
5 Leszek Kiczaty Mistrz Krajowy 449
6 Stanisław Kotas Mistrz Krajowy 442
7 Mirosław Miłaszewicz Mistrz Krajowy 350
8 Maciej Arnold Mistrz Krajowy 321
9 Barbara Radomska Mistrz Krajowy 283
10 Bogumił Olszewski Mistrz Krajowy 266

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Włodzimierz Stobiecki

Arcymistrz Międzynarodowy 622
2 Aleksander Knawa Arcymistrz 427
3 Edmund Jas Mistrz Międzynarodowy 348
4 Stanisław Skrzypczak Mistrz Krajowy 206
5 Ryszard Korba Mistrz Okręgowy 171
6 Jerzy Daniel Mistrz Krajowy 128
7 Nikander Kuszewski Mistrz Międzynarodowy 124
8 Andrzej Lućko Arcymistrz Międzynarodowy 111
9 Józef Kiełczewski Mistrz Regionalny 98
10 Zofia Wciślik Mistrz Okręgowy 37

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Eugeniusz Seichter

Arcymistrz 618
2 Kazimierz Ligęza Mistrz Krajowy 359
3 Albin Borkowski Mistrz Krajowy 356
4 Henryk Jeliński Mistrz Regionalny 341
5 Bogdan Zieliński Mistrz Krajowy 335
6 Mirosław Graczkowski Mistrz Krajowy 276
7 Zbigniew Mossakowski Mistrz Regionalny 264
8 Julian Jurski Mistrz Międzynarodowy 259
9 Jerzy Masłoń Arcymistrz 241
10 Andrzej Drzewiecki Mistrz Krajowy 234

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesław Piskozub

Mistrz Okręgowy 499
2 Tomasz Baranowski Mistrz Krajowy 414
3 Andrzej Duda Mistrz Krajowy 378
4 Edward Michalak Mistrz Regionalny 369
5 Karol Brzozowski Mistrz Wojewódzki 367
6 Zdzisław Gryzło Mistrz Międzynarodowy 356
7 Zbigniew Orliński Mistrz Okręgowy 314
8 Stanisław Górski Mistrz Krajowy 310
9 Adam Klimala Mistrz Międzynarodowy 309
10 Tadeusz Wawer Mistrz Krajowy 307

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Adach

Mistrz Krajowy 418
2 Wiesław Skubisz Mistrz Międzynarodowy 376
3 Roman Borkowski Mistrz Krajowy 350
4 Wiesław Teresiński Mistrz Krajowy 315
5 Zdzisław Widomski Mistrz Krajowy 199
6 Konrad Codello Mistrz Międzynarodowy 53
7 Marek Osiński Mistrz Regionalny 53
8 Wiesław Pawelec Mistrz Krajowy 44
9 Henryk Karwowski Mistrz Krajowy 37
10 Stanisław Tranda Mistrz Krajowy 33