Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

Seniorzy

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Piotr Gawryś

DS Arcymistrz Światowy 5 051
2

Michał Kwiecień

PM Arcymistrz Światowy 2 719
3

Tadeusz Garbacik

MP Arcymistrz 1 406
4 Marian Krasowski PD Mistrz Międzynarodowy 1 404
5 Robert Głowacki MA Arcymistrz 1 367
Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 1 367
7 Stanisław Pająk SW Arcymistrz 1 330
8 Witold Turant LD Arcymistrz Międzynarodowy 1 275
9 Piotr Tuszyński DS Arcymistrz Światowy 1 246
10 Tadeusz Więckiewicz WM Mistrz Krajowy 1 222
11 Apolinary Kowalski WM Arcymistrz Światowy 1 132
12 Wojciech Olański WM Arcymistrz Międzynarodowy 1 063
Vytautas Vainikonis WM Arcymistrz 1 063
14 Grzegorz Lewaciak LD Arcymistrz Międzynarodowy 1 060
15 Bogusław Gierulski WM Arcymistrz Międzynarodowy 1 059
16 Jan Stańczak WM Mistrz Międzynarodowy 1 049
17 Jerzy Nowak WP Arcymistrz 1 024
18 Wojciech Kurkowski LU Mistrz Krajowy 1 014
19 Irena Chodorowska MA Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
Lech Sadoś MA Arcymistrz 1 004
21 Tytus Bisping MP Mistrz Międzynarodowy 1 001
22 Tadeusz Kaczanowski ZP Arcymistrz Międzynarodowy 998
23 Andrzej Pożerski ZP Mistrz Krajowy 974
24 Piotr Walczak SW Arcymistrz Międzynarodowy 971
25 Jan Chodorowski MA Arcymistrz Międzynarodowy 949
26 Jacek Romański WM Arcymistrz Światowy 940
27 Józef Kamiński WM Mistrz Międzynarodowy 931
28 Eugeniusz Zalewski SL Mistrz Międzynarodowy 921
29 Janusz Gawęcki SW Arcymistrz Międzynarodowy 897
30 Wojciech Waszkowiak LB Arcymistrz 895
31 Stanisław Janik LB Arcymistrz 876
32 Jerzy Sukow WM Arcymistrz 865
33 Krzysztof Sikorski PM Arcymistrz Międzynarodowy 848
34 Ryszard Urbański ZP Mistrz Krajowy 828
35 Jerzy Kuhn MA Mistrz Wojewódzki 819
36 Zbigniew Lasocki ZP Arcymistrz 815
37 Maja Żabierek SW Mistrz Krajowy 812
38 Henryk Przybysławski MA Mistrz Krajowy 809
39 Mirosław Miłaszewski DS Arcymistrz Międzynarodowy 808
40 Zbigniew Pinkiewicz PM Arcymistrz 807
41 Adolf Bocheński WM Arcymistrz 803
42 Jan Rogowski WM Arcymistrz Międzynarodowy 802
43 Lech Warężak DS Mistrz Międzynarodowy 796
44 Ryszard Nowicki WP Mistrz Krajowy 791
45 Krzysztof Martens WP Arcymistrz Światowy 789
46 Jan Borychowski WP Arcymistrz 783
47 Czesław Plachimowicz LB Mistrz Krajowy 779
48 Teresa Pudelewicz LD Mistrz Krajowy 775
49 Tadeusz Luzak MA Arcymistrz 769
Marek Niesłuchowski PM Mistrz Międzynarodowy 769

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Gawryś

Arcymistrz Światowy 5 051
2 Michał Kwiecień Arcymistrz Światowy 2 719
3 Tadeusz Garbacik Arcymistrz 1 406
4 Marian Krasowski Mistrz Międzynarodowy 1 404
5 Robert Głowacki Arcymistrz 1 367
6 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 1 367
7 Stanisław Pająk Arcymistrz 1 330
8 Witold Turant Arcymistrz Międzynarodowy 1 275
9 Piotr Tuszyński Arcymistrz Światowy 1 246
10 Tadeusz Więckiewicz Mistrz Krajowy 1 222

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Gawryś

Arcymistrz Światowy 5 051
2 Piotr Tuszyński Arcymistrz Światowy 1 246
3 Mirosław Miłaszewski Arcymistrz Międzynarodowy 808
4 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
5 Marek Rużyło Mistrz Krajowy 685
6 Piotr Klubiński Mistrz Międzynarodowy 670
7 Marek Kozłowski Mistrz Krajowy 582
8 Zbigniew Sobczyk Arcymistrz 539
9 Aleksander Czajka Mistrz Międzynarodowy 532
10 Lech Kostecki Mistrz Krajowy 530

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Michał Kwiecień

Arcymistrz Światowy 2 719
2 Krzysztof Sikorski Arcymistrz Międzynarodowy 848
3 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 807
4 Marek Niesłuchowski Mistrz Międzynarodowy 769
5 Danuta Żabicka Mistrz Międzynarodowy 752
6 Marek Kryniewski Mistrz Krajowy 645
7 Kazimierz Omernik Arcymistrz Międzynarodowy 621
8 Andrzej Fronczak Arcymistrz Międzynarodowy 612
9 Aleksander Kasprzak Arcymistrz Międzynarodowy 605
10 Ireneusz Dzikowski Arcymistrz Międzynarodowy 604

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Garbacik

Arcymistrz 1 406
2 Tytus Bisping Mistrz Międzynarodowy 1 001
3 Marek Jaworski Arcymistrz 608
4 Jerzy Michałek Arcymistrz Międzynarodowy 474
5 Marek Surmiak Mistrz Krajowy 455
6 Adam Waśko Mistrz Krajowy 443
7 Kazimierz Lichawski Arcymistrz 416
8 Leszek Matusik Mistrz Krajowy 409
9 Mirosław Sady Arcymistrz 388
10 Tadeusz Biernat Arcymistrz 379

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marian Krasowski

Mistrz Międzynarodowy 1 404
2 Andrzej Prasalski Mistrz Międzynarodowy 639
3 Andrzej Jakimiec Mistrz Krajowy 611
4 Stanisław Lisowski Mistrz Krajowy 571
5 Alfred Koda Mistrz Krajowy 567
6 Roman Kruk Mistrz Międzynarodowy 546
7 Adam Szempliński Mistrz Krajowy 525
8 Jarosław Roszczenko Mistrz Regionalny 425
9 Janusz Galewski Mistrz Krajowy 415
10 Stefan Kopyt Mistrz Krajowy 378

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Robert Głowacki

Arcymistrz 1 367
2 Irena Chodorowska Arcymistrz Międzynarodowy 1 004
3 Lech Sadoś Arcymistrz 1 004
4 Jan Chodorowski Arcymistrz Międzynarodowy 949
5 Jerzy Kuhn Mistrz Wojewódzki 819
6 Henryk Przybysławski Mistrz Krajowy 809
7 Tadeusz Luzak Arcymistrz 769
8 Leszek Pęcherzewski Mistrz Międzynarodowy 767
9 Piotr Nowicki Mistrz Krajowy 725
10 Jan Syska Mistrz Okręgowy 721

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Śliwoń

Arcymistrz 1 367
2 Eugeniusz Zalewski Mistrz Międzynarodowy 921
3 Tadeusz Biskup Mistrz Krajowy 765
4 Rudolf Zając Mistrz Międzynarodowy 675
5 Stanisław Adamczyk Mistrz Międzynarodowy 627
6 Sławomir Zawiślak Arcymistrz Międzynarodowy 606
7 Marek Witek Arcymistrz Międzynarodowy 601
8 Marek Blat Arcymistrz 578
9 Roman Zwonek Mistrz Krajowy 575
10 Piotr Bizoń Arcymistrz Międzynarodowy 553

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Pająk

Arcymistrz 1 330
2 Piotr Walczak Arcymistrz Międzynarodowy 971
3 Janusz Gawęcki Arcymistrz Międzynarodowy 897
4 Maja Żabierek Mistrz Krajowy 812
5 Włodzimierz Stobiecki Arcymistrz Międzynarodowy 622
6 Mirosław Kotowski Mistrz Krajowy 564
7 Piotr Szczygieł Mistrz Krajowy 454
8 Andrzej Iwański Arcymistrz 438
9 Aleksander Knawa Arcymistrz 427
10 Jerzy Maludziński Mistrz Międzynarodowy 404

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Turant

Arcymistrz Międzynarodowy 1 275
2 Grzegorz Lewaciak Arcymistrz Międzynarodowy 1 060
3 Teresa Pudelewicz Mistrz Krajowy 775
4 Lech Warwocki Mistrz Międzynarodowy 714
5 Marek Szymanowski Arcymistrz Światowy 561
6 Roman Jagielski Mistrz Krajowy 533
7 Zdzisław Beling Arcymistrz Międzynarodowy 451
8 Maciej Szalewicz Mistrz Krajowy 441
9 Karol Pokorski Mistrz Międzynarodowy 400
10 Krzysztof Robaszek Mistrz Krajowy 398

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Więckiewicz

Mistrz Krajowy 1 222
2 Apolinary Kowalski Arcymistrz Światowy 1 132
3 Wojciech Olański Arcymistrz Międzynarodowy 1 063
4 Vytautas Vainikonis Arcymistrz 1 063
5 Bogusław Gierulski Arcymistrz Międzynarodowy 1 059
6 Jan Stańczak Mistrz Międzynarodowy 1 049
7 Jacek Romański Arcymistrz Światowy 940
8 Józef Kamiński Mistrz Międzynarodowy 931
9 Jerzy Sukow Arcymistrz 865
10 Adolf Bocheński Arcymistrz 803

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Nowak

Arcymistrz 1 024
2 Ryszard Nowicki Mistrz Krajowy 791
3 Krzysztof Martens Arcymistrz Światowy 789
4 Jan Borychowski Arcymistrz 783
5 Wojciech Zimniak Mistrz Krajowy 758
6 Krzysztof Buzała Mistrz Krajowy 709
7 Jerzy Gurzęda Mistrz Międzynarodowy 703
8 Marek Szukała Arcymistrz Międzynarodowy 648
9 Andrzej Kędzierski Mistrz Krajowy 614
10 Andrzej Pietrkiewicz Mistrz Krajowy 610

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Kurkowski

Mistrz Krajowy 1 014
2 Zbigniew Hałaczkiewicz Mistrz Krajowy 548
3 Lech Adach Mistrz Krajowy 418
4 Jacek Baka Mistrz Międzynarodowy 411
5 Wiesław Skubisz Mistrz Międzynarodowy 376
6 Roman Borkowski Mistrz Krajowy 350
7 Wiesław Teresiński Mistrz Krajowy 315
8 Józef Małysz Mistrz Międzynarodowy 282
9 Zdzisław Widomski Mistrz Krajowy 199
10 Andrzej Potrzyszcz Mistrz Międzynarodowy 181

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Kaczanowski

Arcymistrz Międzynarodowy 998
2 Andrzej Pożerski Mistrz Krajowy 974
3 Ryszard Urbański Mistrz Krajowy 828
4 Zbigniew Lasocki Arcymistrz 815
5 Czesław Wojtaś Mistrz Krajowy 748
6 Janusz Drozdowski Arcymistrz 614
7 Wiesław Adamowicz Mistrz Regionalny 601
8 Edward Kaczmarek Mistrz Międzynarodowy 595
9 Włodzimierz Reszelski Mistrz Międzynarodowy 593
10 Jerzy Sadowski Arcymistrz 592

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Waszkowiak

Arcymistrz 895
2 Stanisław Janik Arcymistrz 876
3 Czesław Plachimowicz Mistrz Krajowy 779
4 Sławomir Rutecki Mistrz Międzynarodowy 749
5 Marian Nieznański Mistrz Międzynarodowy 624
6 Wiesław Wiśniewski Mistrz Krajowy 521
7 Tadeusz Birecki Mistrz Krajowy 468
8 Jarosław Wachnowski Arcymistrz Międzynarodowy 463
9 Skarbimir Kozar Mistrz Krajowy 452
10 Leszek Kiczaty Mistrz Krajowy 449

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 764
2 Jan Kadula Arcymistrz 757
3 Tadeusz Przybyło Mistrz Międzynarodowy 709
4 Andrzej Janda Mistrz Krajowy 593
5 Tadeusz Urbanek Mistrz Krajowy 571
6 Tadeusz Szemraj Mistrz Krajowy 569
7 Tomasz Bajorek Mistrz Międzynarodowy 516
8 Jerzy Rybarski Mistrz Regionalny 471
9 Roman Galik Mistrz Klubowy 450
10 Janusz Jarząbek Mistrz Krajowy 446

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jarosław Michałowski

Arcymistrz Międzynarodowy 689
2 Eugeniusz Seichter Arcymistrz 618
3 Marian Kupnicki Arcymistrz 562
4 Aleksander Czarnecki Mistrz Wojewódzki 462
5 Marek Bałabuch Mistrz Regionalny 397
6 Małgorzata Bajerska-Wasilius Mistrz Okręgowy 372
7 Kazimierz Ligęza Mistrz Krajowy 359
8 Albin Borkowski Mistrz Krajowy 356
9 Jan Nawrocki Mistrz Międzynarodowy 348
10 Henryk Jeliński Mistrz Regionalny 341

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Roman Zabłocki

Mistrz Krajowy 667
2 Stanisław Ciach Mistrz Krajowy 627
3 Zdzisław Ingielewicz Mistrz Międzynarodowy 532
4 Wiesław Piskozub Mistrz Okręgowy 499
5 Jan Szagała Mistrz Krajowy 469
6 Andrzej Pawlak Arcymistrz 464
7 Eryk Hamerski Mistrz Regionalny 456
8 Bogusława Szagała Mistrz Krajowy 452
9 Dariusz Reguła Mistrz Międzynarodowy 444
10 Tomasz Baranowski Mistrz Krajowy 414