Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2021

WK 1 — Adept

Stan na 2021-10-26 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Natalia Suszanowicz

SL Mistrz Okręgowy 727
2

Maximilian Szemik

SL Mistrz Okręgowy 643
3

Jakub Pietrzak

SL Mistrz Okręgowy 615
4 Janusz Lekki MP Mistrz Klubowy 409
5 Maciej Zych PK Mistrz Klubowy 397
6 Jan Łuczeczko PM Mistrz Klubowy 286
7 Andrzej Górniakowski MA Mistrz Klubowy 276
8 Antoni Byliński PM Mistrz Klubowy 275
9 Jakub Ledwoń SL Mistrz Klubowy 263
10 Marek Nowak PK Mistrz Klubowy 254
11 Dominik Puchała PK Mistrz Klubowy 247
12 Katarzyna Żabicka-Bajon WP Mistrz Klubowy 225
13 Miłosz Polak MA Adept 224
14 Maja Trojańska MA Mistrz Klubowy 215
15 Krzysztof Sowiński SW Mistrz Klubowy 213
16 Martyna Smoleń PM Mistrz Klubowy 210
17 Bartłomiej Gala MA Mistrz Klubowy 203
Roger Szarek DS Mistrz Klubowy 203
19 Mateusz Wrzesiński MA Mistrz Klubowy 193
20 Dominik Wrzesiński MA Mistrz Klubowy 188
21 Milena Smoleń PM Mistrz Klubowy 173
22 Emilia Gwóźdź SL Mistrz Klubowy 171
23 Marcin Dziuba PK Adept 162
24 Anna Diakun DS Adept 159
25 Liliana Suflida LD Mistrz Klubowy 158
26 Bogdan Wiliński ZP Mistrz Klubowy 157
27 Kazimierz Kawa PK Adept 156
28 Robert Brak PK Mistrz Klubowy 151
Anna Cisek PK Adept 151
30 Roman Łacina SL Mistrz Klubowy 150
31 Piotr Cegielski DS Mistrz Klubowy 149
32 Krzysztof Stupak PK Adept 148
33 Piotr Kardasiński LD Mistrz Klubowy 147
34 Andrzej Migalski ZP Mistrz Klubowy 141
Dariusz Starzyński ZP Mistrz Klubowy 141
Danuta Zalewska-Bielanik SL Adept 141
37 Paweł Czeszel PD Mistrz Klubowy 135
Andrzej Pietrzak PK Adept 135
39 Emilia Massalska MP Adept 133
Maja Pacholec SL Adept 133
41 Franciszek Krajewski KP Mistrz Klubowy 125
42 Andrzej Kryń ZP Mistrz Klubowy 124
43 Ryszard Paluczek WP Mistrz Klubowy 122
44 Tomasz Kierepka SL Adept 121
45 Mirosław Dorau MA Adept 117
46 Małgorzata Konkiewicz WP Adept 116
47 Piotr Mizak KP Mistrz Klubowy 115
48 Ignacy Kotewicz MP Mistrz Klubowy 112
49 Artur Buciak ZP Adept 111
Wiesław Radziwanowski ZP Adept 111

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Natalia Suszanowicz

Mistrz Okręgowy 727
2 Maximilian Szemik Mistrz Okręgowy 643
3 Jakub Pietrzak Mistrz Okręgowy 615
4 Janusz Lekki Mistrz Klubowy 409
5 Maciej Zych Mistrz Klubowy 397
6 Jan Łuczeczko Mistrz Klubowy 286
7 Andrzej Górniakowski Mistrz Klubowy 276
8 Antoni Byliński Mistrz Klubowy 275
9 Jakub Ledwoń Mistrz Klubowy 263
10 Marek Nowak Mistrz Klubowy 254

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Natalia Suszanowicz

Mistrz Okręgowy 727
2 Maximilian Szemik Mistrz Okręgowy 643
3 Jakub Pietrzak Mistrz Okręgowy 615
4 Jakub Ledwoń Mistrz Klubowy 263
5 Emilia Gwóźdź Mistrz Klubowy 171
6 Roman Łacina Mistrz Klubowy 150
7 Danuta Zalewska-Bielanik Adept 141
8 Maja Pacholec Adept 133
9 Tomasz Kierepka Adept 121
10 Zuzanna Samojedny Adept 103

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Lekki

Mistrz Klubowy 409
2 Emilia Massalska Adept 133
3 Ignacy Kotewicz Mistrz Klubowy 112
4 Jakub Dębski Mistrz Klubowy 75
5 Artur Górnik Mistrz Klubowy 52
6 Julia Chrabąszcz Adept 47
7 Alicja Bigosińska Adept 31
8 Przemysław Ciosek Mistrz Klubowy 30
9 Andrzej Miazga Adept 30
10 Stefan Lampa Adept 2

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Zych

Mistrz Klubowy 397
2 Marek Nowak Mistrz Klubowy 254
3 Dominik Puchała Mistrz Klubowy 247
4 Marcin Dziuba Adept 162
5 Kazimierz Kawa Adept 156
6 Robert Brak Mistrz Klubowy 151
7 Anna Cisek Adept 151
8 Krzysztof Stupak Adept 148
9 Andrzej Pietrzak Adept 135
10 Wacław Kuźniar Adept 36

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Łuczeczko

Mistrz Klubowy 286
2 Antoni Byliński Mistrz Klubowy 275
3 Martyna Smoleń Mistrz Klubowy 210
4 Milena Smoleń Mistrz Klubowy 173
5 Andrzej Jarząbkowski Adept 80
6 Mariusz Jażdżewski Adept 67
7 Krzysztof Tuma Adept 25
8 Jacek Liszewski Adept 17
9 Stefan Rajkowski Mistrz Klubowy 15
10 Krystyna Marson Adept 9

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Górniakowski

Mistrz Klubowy 276
2 Miłosz Polak Adept 224
3 Maja Trojańska Mistrz Klubowy 215
4 Bartłomiej Gala Mistrz Klubowy 203
5 Mateusz Wrzesiński Mistrz Klubowy 193
6 Dominik Wrzesiński Mistrz Klubowy 188
7 Mirosław Dorau Adept 117
8 Tadeusz Górnicki Adept 80
9 Roman Błoński Adept 73
10 Marek Wróblewski Adept 71

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Żabicka-Bajon

Mistrz Klubowy 225
2 Ryszard Paluczek Mistrz Klubowy 122
3 Małgorzata Konkiewicz Adept 116
4 Roman Kowal Mistrz Klubowy 87
5 Waldemar Paternoga Adept 86
6 Aneta Klaczyńska Adept 67
7 Franciszek Kłonowski Adept 58
8 Mikołaj Paluczek Mistrz Klubowy 57
9 Piotr Cieśliński Adept 43
10 Jacek Grzempowski Mistrz Klubowy 39

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Sowiński

Mistrz Klubowy 213
2 Anna Dawiec Adept 4
3 Elżbieta Czwartosz-Marcinkowska Adept 2

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Roger Szarek

Mistrz Klubowy 203
2 Anna Diakun Adept 159
3 Piotr Cegielski Mistrz Klubowy 149
4 Tadeusz Boroń Adept 58
5 Emilia Kemuś Adept 40
6 Wojciech Potapczyk Adept 35
7 Kryspin Jankowiak Adept 34
8 Zbigniew Matyjaszczuk Adept 34
9 Hubert Prochera Mistrz Klubowy 31
10 Zdzisław Niemirski Adept 24

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Liliana Suflida

Mistrz Klubowy 158
2 Piotr Kardasiński Mistrz Klubowy 147
3 Józef Szymulski Adept 71
4 Waldemar Duczmański Adept 16
5 Jan Chmura Adept 14
6 Stanisław Zbroja Adept 13
7 Wioletta Kaźmierczak Adept 7
8 Krzysztof Różycki Adept 7
9 Martyna Śnieg Adept 6
10 Stanisław Wiktorski Adept 5

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Bogdan Wiliński

Mistrz Klubowy 157
2 Andrzej Migalski Mistrz Klubowy 141
3 Dariusz Starzyński Mistrz Klubowy 141
4 Andrzej Kryń Mistrz Klubowy 124
5 Artur Buciak Adept 111
6 Wiesław Radziwanowski Adept 111
7 Ewa Hryć Mistrz Klubowy 108
8 Tadeusz Rodak Adept 59
9 Piotr Błaszkiewicz Adept 57
10 Radosław Sokołowski Adept 9

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Czeszel

Mistrz Klubowy 135
2 Rafał Łazarczyk Mistrz Klubowy 48
3 Sylwia Burzyńska Mistrz Klubowy 37
4 Aleksander Skiepko Adept 17
5 Bogdan Pac Adept 1

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Franciszek Krajewski

Mistrz Klubowy 125
2 Piotr Mizak Mistrz Klubowy 115
3 Cezary Miodyński Adept 95
4 Michał Kupczyk Adept 72
5 Marzena Pancewicz Mistrz Klubowy 72
6 Michał Krzemiński Adept 53
7 Ludwik Jurzysta Adept 24
8 Radosław Nowak Adept 18
9 Iwona Wawrzyniak-Chechłowska Adept 17
10 Włodzimierz Suchodolski Adept 15

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Skoczylas

Mistrz Klubowy 106
2 Robert Królak Adept 61
3 Marcin Janiuk Adept 15
4 Adam Wróblewski Adept 4

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Roman Fabiś

Adept 60
2 Anna Makuch Adept 43
3 Andrzej Pawlik Adept 40
4 Szymon Gorski Adept 25
5 Wacław Kaczmarek Adept 18
6 Jakub Masny Adept 3
7 Zbigniew Zalesiński Adept 3

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Halina Kaciłowicz

Adept 32
2 Tomasz Adamczyk Adept 1

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Grela

Adept 3
2 Tomasz Pytka Adept 3