Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2021

WK 1.5 — Mistrz Klubowy

Stan na 2021-10-26 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Dominik Magryś

PK Mistrz Okręgowy 797
2

Milena Klimiuk

MP Mistrz Okręgowy 654
3

Dominika Lucka

SL Mistrz Okręgowy 652
4 Wojciech Okrzesik SL Mistrz Okręgowy 599
5 Wojciech Bąk MA Mistrz Okręgowy 590
6 Jacek Sroczyński DS Mistrz Okręgowy 555
7 Jacek Barski DS Mistrz Okręgowy 550
8 Jakub Gawron SL Mistrz Okręgowy 486
9 Jan Trojak MP Mistrz Okręgowy 470
10 Jakub Marekwica SL Mistrz Okręgowy 426
11 Maria Niklaus WP Mistrz Okręgowy 367
12 Janina Czaja-Kozioł OP Mistrz Okręgowy 364
13 Mieczysław Uniejewski ZP Mistrz Okręgowy 316
14 Bożena Listwoń ZP Mistrz Okręgowy 315
15 Kacper Kisielewski MP Mistrz Klubowy 314
16 Anna Zalewska MA Mistrz Okręgowy 293
17 Andrzej Biliński DS Mistrz Klubowy 286
18 Marek Borkowski PM Mistrz Klubowy 285
19 Janusz Zajączkowski DS Mistrz Okręgowy 283
20 Wiktor Chałupniczak WP Mistrz Okręgowy 281
21 Natalia Szoka PD Mistrz Klubowy 278
22 Zofia Trojan DS Mistrz Okręgowy 273
23 Urszula Staniszewska MA Mistrz Klubowy 251
24 Bożena Budnik WP Mistrz Okręgowy 237
Artur Chibowski KP Mistrz Klubowy 237
26 Robert Czernecki LD Mistrz Okręgowy 235
27 Marianna Pantak SL Mistrz Klubowy 232
28 Mariusz Drewniak ZP Mistrz Klubowy 228
29 Marian Wojtasiński LD Mistrz Klubowy 227
30 Dariusz Błachnio MA Mistrz Okręgowy 221
31 Andrzej Lewandowski MA Mistrz Klubowy 217
32 Stanisław Baraszkiewicz WM Mistrz Klubowy 216
33 Robert Głodowski MA Mistrz Okręgowy 209
34 Andrzej Gierczyński ZP Mistrz Klubowy 202
35 Roman Galik PK Mistrz Klubowy 200
36 Antoni Wójtowicz MP Mistrz Klubowy 192
37 Bartosz Bejenka PD Mistrz Okręgowy 191
Kazimierz Kłys ZP Mistrz Klubowy 191
Marek Leś ZP Mistrz Klubowy 191
40 Bogdan Kościelny MA Mistrz Klubowy 176
41 Bolesław Aleksandrowicz ZP Mistrz Klubowy 174
42 Ewa Bargłowska ZP Mistrz Klubowy 172
43 Agata Warunek MP Mistrz Klubowy 169
44 Wanda Jeleniewicz MA Mistrz Klubowy 167
45 Teresa Piotrowska MA Mistrz Klubowy 161
46 Sławomir Pudlis ZP Mistrz Klubowy 158
47 Jerzy Pieszczuch DS Mistrz Klubowy 155
48 Maciej Baranowski WP Mistrz Okręgowy 154
49 Patryk Kośla ZP Mistrz Okręgowy 151
50 Dominik Brożyna PK Mistrz Klubowy 150

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominik Magryś

Mistrz Okręgowy 797
2 Milena Klimiuk Mistrz Okręgowy 654
3 Dominika Lucka Mistrz Okręgowy 652
4 Wojciech Okrzesik Mistrz Okręgowy 599
5 Wojciech Bąk Mistrz Okręgowy 590
6 Jacek Sroczyński Mistrz Okręgowy 555
7 Jacek Barski Mistrz Okręgowy 550
8 Jakub Gawron Mistrz Okręgowy 486
9 Jan Trojak Mistrz Okręgowy 470
10 Jakub Marekwica Mistrz Okręgowy 426

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominik Magryś

Mistrz Okręgowy 797
2 Roman Galik Mistrz Klubowy 200
3 Dominik Brożyna Mistrz Klubowy 150
4 Tadeusz Sum Mistrz Klubowy 135
5 Jan Worek Mistrz Okręgowy 131
6 Stanisław Sołtys Mistrz Klubowy 37
7 Tadeusz Dańczak Mistrz Klubowy 34
8 Leokadia Weryńska-Leja Mistrz Klubowy 6

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Milena Klimiuk

Mistrz Okręgowy 654
2 Jan Trojak Mistrz Okręgowy 470
3 Kacper Kisielewski Mistrz Klubowy 314
4 Antoni Wójtowicz Mistrz Klubowy 192
5 Agata Warunek Mistrz Klubowy 169
6 Jakub Korzeniowski Mistrz Klubowy 130
7 Gabriela Kroner Mistrz Klubowy 129
8 Magdalena Chmielewska Mistrz Klubowy 124
9 Laura Cichoń Mistrz Klubowy 124
10 Dariusz Motyl Mistrz Klubowy 87

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominika Lucka

Mistrz Okręgowy 652
2 Wojciech Okrzesik Mistrz Okręgowy 599
3 Jakub Gawron Mistrz Okręgowy 486
4 Jakub Marekwica Mistrz Okręgowy 426
5 Marianna Pantak Mistrz Klubowy 232
6 Bogusław Jarosz Mistrz Okręgowy 141
7 Barbara Celarek Mistrz Klubowy 83
8 Jolanta Okręglicka Mistrz Klubowy 15
9 Bolesław Ficek Mistrz Klubowy 5
10 Julian Taczewski Mistrz Klubowy 5

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Bąk

Mistrz Okręgowy 590
2 Anna Zalewska Mistrz Okręgowy 293
3 Urszula Staniszewska Mistrz Klubowy 251
4 Dariusz Błachnio Mistrz Okręgowy 221
5 Andrzej Lewandowski Mistrz Klubowy 217
6 Robert Głodowski Mistrz Okręgowy 209
7 Bogdan Kościelny Mistrz Klubowy 176
8 Wanda Jeleniewicz Mistrz Klubowy 167
9 Teresa Piotrowska Mistrz Klubowy 161
10 Wioletta Lichodziejewska Mistrz Okręgowy 140

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Sroczyński

Mistrz Okręgowy 555
2 Jacek Barski Mistrz Okręgowy 550
3 Andrzej Biliński Mistrz Klubowy 286
4 Janusz Zajączkowski Mistrz Okręgowy 283
5 Zofia Trojan Mistrz Okręgowy 273
6 Jerzy Pieszczuch Mistrz Klubowy 155
7 Teresa Lubas Mistrz Klubowy 139
8 Jerzy Głowiński Mistrz Klubowy 102
9 Maciej Schmidt Mistrz Klubowy 57
10 Ireneusz Kwiatosz Mistrz Klubowy 47

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maria Niklaus

Mistrz Okręgowy 367
2 Wiktor Chałupniczak Mistrz Okręgowy 281
3 Bożena Budnik Mistrz Okręgowy 237
4 Maciej Baranowski Mistrz Okręgowy 154
5 Maria Kowal Mistrz Klubowy 113
6 Kajetan Granops Mistrz Klubowy 82
7 Grzegorz Nowak Mistrz Klubowy 64
8 Włodzimierz Grobys Mistrz Klubowy 37
9 Marta Smętek Mistrz Klubowy 34
10 Jędrzej Górski Mistrz Klubowy 33

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janina Czaja-Kozioł

Mistrz Okręgowy 364
2 Elżbieta Hurna Mistrz Klubowy 38
3 Jan Łodziana Mistrz Klubowy 36
4 Ryszard Gmoch Mistrz Klubowy 24
5 Jerzy Brachmański Mistrz Klubowy 11
6 Anna Pusz Mistrz Klubowy 4

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mieczysław Uniejewski

Mistrz Okręgowy 316
2 Bożena Listwoń Mistrz Okręgowy 315
3 Mariusz Drewniak Mistrz Klubowy 228
4 Andrzej Gierczyński Mistrz Klubowy 202
5 Kazimierz Kłys Mistrz Klubowy 191
6 Marek Leś Mistrz Klubowy 191
7 Bolesław Aleksandrowicz Mistrz Klubowy 174
8 Ewa Bargłowska Mistrz Klubowy 172
9 Sławomir Pudlis Mistrz Klubowy 158
10 Patryk Kośla Mistrz Okręgowy 151

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Borkowski

Mistrz Klubowy 285
2 Piotr Kowalewski Mistrz Okręgowy 149
3 Barbara Tuma Mistrz Klubowy 112
4 Paweł Sztobnicki Mistrz Klubowy 96
5 Dorota Niewińska Mistrz Klubowy 49
6 Tomasz Gawrys Mistrz Klubowy 47
7 Aleksandra Rekowska Mistrz Klubowy 39
8 Stanisław Grajewski Mistrz Klubowy 34
9 Janusz Michalak Mistrz Klubowy 32
10 Zdzisław Gębal Mistrz Klubowy 28

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Natalia Szoka

Mistrz Klubowy 278
2 Bartosz Bejenka Mistrz Okręgowy 191
3 Marek Nazarko Mistrz Klubowy 111
4 Robert Dominkiewicz Mistrz Klubowy 105
5 Adam Rogowski Mistrz Klubowy 76
6 Wiktor Skiepko Mistrz Klubowy 75
7 Patryk Klim Mistrz Klubowy 74
8 Michał Korwek Mistrz Klubowy 69
9 Halina Perkowska Mistrz Klubowy 66
10 Jerzy Firs Mistrz Klubowy 32

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Artur Chibowski

Mistrz Klubowy 237
2 Janusz Gorczyński Mistrz Klubowy 145
3 Ewa Nowińska Mistrz Klubowy 118
4 Roman Nowiński Mistrz Klubowy 118
5 Kazimierz Wierzbowski Mistrz Klubowy 92
6 Tomasz Jaworski Mistrz Klubowy 91
7 Janusz Strześniewski Mistrz Klubowy 87
8 Maciej Woropay Mistrz Klubowy 75
9 Marian Piasecki Mistrz Okręgowy 66
10 Wanda Nowicka Mistrz Klubowy 57

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Robert Czernecki

Mistrz Okręgowy 235
2 Marian Wojtasiński Mistrz Klubowy 227
3 Jolanta Simińska Mistrz Klubowy 100
4 Tadeusz Stodulski Mistrz Klubowy 100
5 Monika Kowner Mistrz Klubowy 73
6 Michał Maciołek Mistrz Okręgowy 68
7 Robert Sacharczuk Mistrz Klubowy 64
8 Szymon Rogut Mistrz Okręgowy 53
9 Paweł Jasiński Mistrz Klubowy 48
10 Grzegorz Wasiak Mistrz Klubowy 39

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Baraszkiewicz

Mistrz Klubowy 216
2 Waldemar Sadurski Mistrz Klubowy 92
3 Marian Lemecha Mistrz Klubowy 63
4 Witold Deorocki Mistrz Klubowy 43
5 Tadeusz Mielko Mistrz Klubowy 21
6 Tadeusz Lisowski Mistrz Okręgowy 20
7 Grażyna Blech Mistrz Klubowy 4

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Halina Grześkowiak

Mistrz Klubowy 78
2 Jerzy Glezer Mistrz Klubowy 34
3 Andrzej Łysakowski Mistrz Klubowy 25
4 Wojciech Felsztyński Mistrz Klubowy 23
5 Jacek Śliwiński Mistrz Klubowy 14
6 Cezary Włodarczyk Mistrz Klubowy 3

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Alina Dąbrowska

Mistrz Klubowy 62
2 Anna Pytka Mistrz Klubowy 62
3 Janusz Hamerski Mistrz Klubowy 29
4 Damian Markowski Mistrz Klubowy 18

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Teresa Piasecka

Mistrz Klubowy 33
2 Marian Blicharz Mistrz Klubowy 16
3 Kazimierz Jaszczuk Mistrz Klubowy 9