Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 11 — Mistrz Międzynarodowy

Stan na 2020-06-04 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Rafał Marks

MA Mistrz Międzynarodowy 1 695
2

Maciej Dąbrowski

OP Mistrz Międzynarodowy 1 643
3

Piotr Marcinowski

DS Mistrz Międzynarodowy 1 242
4 Adam Krysa PK Mistrz Międzynarodowy 1 126
5 Sławomir Piechocki WP Mistrz Międzynarodowy 1 056
6 Mateusz Sobczak DS Mistrz Międzynarodowy 928
7 Lech Warężak DS Mistrz Międzynarodowy 796
8 Grzegorz Kula MA Mistrz Międzynarodowy 630
9 Dariusz Kardas LD Mistrz Międzynarodowy 610
10 Włodzimierz Reszelski ZP Mistrz Międzynarodowy 593
11 Sławomir Wrzosek WM Mistrz Międzynarodowy 592
12 Giedre Jankunaite WM Mistrz Międzynarodowy 581
13 Tomasz Modrzejewski LD Mistrz Międzynarodowy 531
14 Marian Siwy ZP Mistrz Międzynarodowy 490
15 Edward Niewierowski WP Mistrz Międzynarodowy 485
16 Jadwiga Nowak WP Mistrz Międzynarodowy 443
17 Andrzej Kokoryka LU Mistrz Międzynarodowy 441
18 Ryszard Pałasz WP Mistrz Międzynarodowy 419
19 Aleksander Nowakowski WP Mistrz Międzynarodowy 411
20 Arkadiusz Majcher MA Mistrz Międzynarodowy 403
21 Edward Szafraniec DS Mistrz Międzynarodowy 393
22 Jacek Radomski SL Mistrz Międzynarodowy 391
23 Jan Adamczewski WP Mistrz Międzynarodowy 383
24 Bogusław Kruczek PK Mistrz Międzynarodowy 353
25 Aleksander Kaźmierski ZP Mistrz Międzynarodowy 352
26 Mirosław Zomkowski WM Mistrz Międzynarodowy 336
27 Rudolf Zając SL Mistrz Międzynarodowy 332
28 Włodzimierz Szczepanik DS Mistrz Międzynarodowy 330
29 Janusz Przybyszewski PM Mistrz Międzynarodowy 324
30 Jacek Herman MP Mistrz Międzynarodowy 323
31 Edmund Czubak MA Mistrz Międzynarodowy 316
32 Mariusz Pater PM Mistrz Międzynarodowy 307
33 Marta Janeczek PM Mistrz Międzynarodowy 298
34 Grzegorz Bajek DS Mistrz Międzynarodowy 278
Kazimierz Cios MP Mistrz Międzynarodowy 278
36 Stanisław Kulesza ZP Mistrz Międzynarodowy 267
Zbigniew Sawicki ZP Mistrz Międzynarodowy 267
38 Paweł Małecki WP Mistrz Międzynarodowy 258
39 Janusz Wygowski WP Mistrz Międzynarodowy 255
40 Julian Jurski KP Mistrz Międzynarodowy 252
41 Mirosław Liszewski PD Mistrz Międzynarodowy 249
Piotr Łyczkowski MA Mistrz Międzynarodowy 249
43 Waldemar Sroczyński WP Mistrz Międzynarodowy 248
44 Jerzy Gober PD Mistrz Międzynarodowy 246
45 Jacek Baka LU Mistrz Międzynarodowy 219
46 Roch Rupniewski KP Mistrz Międzynarodowy 212
47 Przemysław Saliński DS Mistrz Międzynarodowy 208
48 Piotr Turowski KP Mistrz Międzynarodowy 201
49 Jarosław Łosiak WM Mistrz Międzynarodowy 194
Leszek Wójcik WP Mistrz Międzynarodowy 194

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Mistrz Międzynarodowy 1 695
2 Maciej Dąbrowski Mistrz Międzynarodowy 1 643
3 Piotr Marcinowski Mistrz Międzynarodowy 1 242
4 Adam Krysa Mistrz Międzynarodowy 1 126
5 Sławomir Piechocki Mistrz Międzynarodowy 1 056
6 Mateusz Sobczak Mistrz Międzynarodowy 928
7 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
8 Grzegorz Kula Mistrz Międzynarodowy 630
9 Dariusz Kardas Mistrz Międzynarodowy 610
10 Włodzimierz Reszelski Mistrz Międzynarodowy 593

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Mistrz Międzynarodowy 1 695
2 Grzegorz Kula Mistrz Międzynarodowy 630
3 Arkadiusz Majcher Mistrz Międzynarodowy 403
4 Edmund Czubak Mistrz Międzynarodowy 316
5 Piotr Łyczkowski Mistrz Międzynarodowy 249
6 Marian Tyrcz Mistrz Międzynarodowy 185
7 Zygmunt Kuczyński Mistrz Międzynarodowy 178
8 Krzysztof Kobyliński Mistrz Międzynarodowy 140
9 Jarosław Kostrzewa Mistrz Międzynarodowy 118
10 Włodzimierz Janeczek Mistrz Międzynarodowy 113

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Dąbrowski

Mistrz Międzynarodowy 1 643
2 Adam Klimala Mistrz Międzynarodowy 73
3 Ryszard Jakubowski Mistrz Międzynarodowy 8

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Marcinowski

Mistrz Międzynarodowy 1 242
2 Mateusz Sobczak Mistrz Międzynarodowy 928
3 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
4 Edward Szafraniec Mistrz Międzynarodowy 393
5 Włodzimierz Szczepanik Mistrz Międzynarodowy 330
6 Grzegorz Bajek Mistrz Międzynarodowy 278
7 Przemysław Saliński Mistrz Międzynarodowy 208
8 Marian Szymonowicz Mistrz Międzynarodowy 66
9 Zdzisław Kunc Mistrz Międzynarodowy 24
10 Bohdan Błęcki Mistrz Międzynarodowy 11

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Krysa

Mistrz Międzynarodowy 1 126
2 Bogusław Kruczek Mistrz Międzynarodowy 353
3 Bogusław Ferenc Mistrz Międzynarodowy 113

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sławomir Piechocki

Mistrz Międzynarodowy 1 056
2 Edward Niewierowski Mistrz Międzynarodowy 485
3 Jadwiga Nowak Mistrz Międzynarodowy 443
4 Ryszard Pałasz Mistrz Międzynarodowy 419
5 Aleksander Nowakowski Mistrz Międzynarodowy 411
6 Jan Adamczewski Mistrz Międzynarodowy 383
7 Paweł Małecki Mistrz Międzynarodowy 258
8 Janusz Wygowski Mistrz Międzynarodowy 255
9 Waldemar Sroczyński Mistrz Międzynarodowy 248
10 Leszek Wójcik Mistrz Międzynarodowy 194

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Kardas

Mistrz Międzynarodowy 610
2 Tomasz Modrzejewski Mistrz Międzynarodowy 531
3 Włodzimierz Andrejew Mistrz Międzynarodowy 167

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Włodzimierz Reszelski

Mistrz Międzynarodowy 593
2 Marian Siwy Mistrz Międzynarodowy 490
3 Aleksander Kaźmierski Mistrz Międzynarodowy 352
4 Stanisław Kulesza Mistrz Międzynarodowy 267
5 Zbigniew Sawicki Mistrz Międzynarodowy 267
6 Zbigniew Kułaczkowski Mistrz Międzynarodowy 178
7 Zdzisław Pleskot Mistrz Międzynarodowy 134
8 Damian Wroński Mistrz Międzynarodowy 3

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sławomir Wrzosek

Mistrz Międzynarodowy 592
2 Giedre Jankunaite Mistrz Międzynarodowy 581
3 Mirosław Zomkowski Mistrz Międzynarodowy 336
4 Jarosław Łosiak Mistrz Międzynarodowy 194
5 Teresa Skrzypczak Mistrz Międzynarodowy 173
6 Grzegorz Probola Mistrz Międzynarodowy 157
7 Sylwester Kościński Mistrz Międzynarodowy 153
8 Jan Romot Mistrz Międzynarodowy 148
9 Bernard Pszczoła Mistrz Międzynarodowy 138
10 Janusz Marzec Mistrz Międzynarodowy 98

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kokoryka

Mistrz Międzynarodowy 441
2 Jacek Baka Mistrz Międzynarodowy 219
3 Cezary Komajda Mistrz Międzynarodowy 105

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Radomski

Mistrz Międzynarodowy 391
2 Rudolf Zając Mistrz Międzynarodowy 332
3 Marek Pieczka Mistrz Międzynarodowy 61
4 Edwin Szenkelbach Mistrz Międzynarodowy 44
5 Andrzej Maszczyszyn Mistrz Międzynarodowy 39

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Przybyszewski

Mistrz Międzynarodowy 324
2 Mariusz Pater Mistrz Międzynarodowy 307
3 Marta Janeczek Mistrz Międzynarodowy 298
4 Kazimierz Zelga Mistrz Międzynarodowy 139
5 Jacek Lasota Mistrz Międzynarodowy 37
6 Michał Wantke Mistrz Międzynarodowy 37
7 Jakub Kasprzak Mistrz Międzynarodowy 31

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Herman

Mistrz Międzynarodowy 323
2 Kazimierz Cios Mistrz Międzynarodowy 278
3 Konrad Ciborowski Mistrz Międzynarodowy 101
4 Ryszard Jaśkiewicz Mistrz Międzynarodowy 89
5 Władysław Słowik Mistrz Międzynarodowy 66
6 Jacek Zając Mistrz Międzynarodowy 61
7 Roman Maceluch Mistrz Międzynarodowy 40
8 Kazimierz Chłobowski Mistrz Międzynarodowy 38
9 Bogdan Piasecki Mistrz Międzynarodowy 3

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Julian Jurski

Mistrz Międzynarodowy 252
2 Roch Rupniewski Mistrz Międzynarodowy 212
3 Piotr Turowski Mistrz Międzynarodowy 201

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Liszewski

Mistrz Międzynarodowy 249
2 Jerzy Gober Mistrz Międzynarodowy 246

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Maludziński

Mistrz Międzynarodowy 164
2 Nikander Kuszewski Mistrz Międzynarodowy 124

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Kud

Mistrz Międzynarodowy 121
2 Mirosław Bublewicz Mistrz Międzynarodowy 106
3 Robert Biel Mistrz Międzynarodowy 52
4 Rafał Gardzielewski Mistrz Międzynarodowy 38
5 Jerzy Trembowski Mistrz Międzynarodowy 35
6 Andrzej Łagosz Mistrz Międzynarodowy 34
7 Roman Klejny Mistrz Międzynarodowy 31
8 Jerzy Kozyczkowski Mistrz Międzynarodowy 17
9 Edward Kulus Mistrz Międzynarodowy 10