Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 11 — Mistrz Międzynarodowy

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Rafał Marks

MA Mistrz Międzynarodowy 2 030
2

Maciej Dąbrowski

OP Mistrz Międzynarodowy 1 686
3

Piotr Marcinowski

DS Mistrz Międzynarodowy 1 596
4 Mateusz Sobczak DS Mistrz Międzynarodowy 1 322
5 Adam Krysa PK Mistrz Międzynarodowy 1 263
6 Sławomir Piechocki WP Mistrz Międzynarodowy 1 091
7 Grzegorz Kula MA Mistrz Międzynarodowy 953
8 Arkadiusz Majcher MA Mistrz Międzynarodowy 853
9 Lech Warężak DS Mistrz Międzynarodowy 796
10 Dariusz Kardas LD Mistrz Międzynarodowy 786
11 Sławomir Wrzosek WM Mistrz Międzynarodowy 735
12 Rudolf Zając SL Mistrz Międzynarodowy 675
13 Giedre Jankunaite WM Mistrz Międzynarodowy 637
14 Mirosław Liszewski PD Mistrz Międzynarodowy 609
15 Włodzimierz Reszelski ZP Mistrz Międzynarodowy 593
16 Grzegorz Bajek DS Mistrz Międzynarodowy 560
17 Tomasz Modrzejewski LD Mistrz Międzynarodowy 557
18 Andrzej Kokoryka LU Mistrz Międzynarodowy 509
19 Marian Siwy ZP Mistrz Międzynarodowy 497
20 Przemysław Saliński DS Mistrz Międzynarodowy 488
21 Edward Niewierowski WP Mistrz Międzynarodowy 486
22 Jarosław Łosiak WM Mistrz Międzynarodowy 480
23 Marta Janeczek PM Mistrz Międzynarodowy 473
24 Ryszard Pałasz WP Mistrz Międzynarodowy 466
25 Jacek Radomski SL Mistrz Międzynarodowy 450
26 Jadwiga Nowak WP Mistrz Międzynarodowy 445
27 Jan Romot WM Mistrz Międzynarodowy 429
28 Edmund Czubak MA Mistrz Międzynarodowy 422
29 Bogusław Kruczek PK Mistrz Międzynarodowy 420
30 Jacek Baka LU Mistrz Międzynarodowy 411
Aleksander Nowakowski WP Mistrz Międzynarodowy 411
32 Jerzy Maludziński SW Mistrz Międzynarodowy 404
33 Jan Adamczewski WP Mistrz Międzynarodowy 396
34 Edward Szafraniec DS Mistrz Międzynarodowy 393
35 Aleksander Kaźmierski ZP Mistrz Międzynarodowy 352
36 Janusz Przybyszewski PM Mistrz Międzynarodowy 347
37 Mirosław Zomkowski WM Mistrz Międzynarodowy 337
38 Stanisław Kulesza ZP Mistrz Międzynarodowy 330
Włodzimierz Szczepanik DS Mistrz Międzynarodowy 330
40 Jacek Herman MP Mistrz Międzynarodowy 323
41 Kazimierz Cios MP Mistrz Międzynarodowy 314
42 Adam Klimala OP Mistrz Międzynarodowy 309
43 Mariusz Pater PM Mistrz Międzynarodowy 307
44 Zbigniew Sawicki ZP Mistrz Międzynarodowy 285
45 Jerzy Gober PD Mistrz Międzynarodowy 278
46 Piotr Łyczkowski MA Mistrz Międzynarodowy 276
47 Grzegorz Probola WM Mistrz Międzynarodowy 275
48 Waldemar Sroczyński WP Mistrz Międzynarodowy 269
49 Julian Jurski KP Mistrz Międzynarodowy 259
50 Paweł Małecki WP Mistrz Międzynarodowy 258

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Mistrz Międzynarodowy 2 030
2 Maciej Dąbrowski Mistrz Międzynarodowy 1 686
3 Piotr Marcinowski Mistrz Międzynarodowy 1 596
4 Mateusz Sobczak Mistrz Międzynarodowy 1 322
5 Adam Krysa Mistrz Międzynarodowy 1 263
6 Sławomir Piechocki Mistrz Międzynarodowy 1 091
7 Grzegorz Kula Mistrz Międzynarodowy 953
8 Arkadiusz Majcher Mistrz Międzynarodowy 853
9 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
10 Dariusz Kardas Mistrz Międzynarodowy 786

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Mistrz Międzynarodowy 2 030
2 Grzegorz Kula Mistrz Międzynarodowy 953
3 Arkadiusz Majcher Mistrz Międzynarodowy 853
4 Edmund Czubak Mistrz Międzynarodowy 422
5 Piotr Łyczkowski Mistrz Międzynarodowy 276
6 Jarosław Kostrzewa Mistrz Międzynarodowy 232
7 Marian Tyrcz Mistrz Międzynarodowy 185
8 Zygmunt Kuczyński Mistrz Międzynarodowy 178
9 Krzysztof Kobyliński Mistrz Międzynarodowy 140
10 Włodzimierz Janeczek Mistrz Międzynarodowy 128

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Dąbrowski

Mistrz Międzynarodowy 1 686
2 Adam Klimala Mistrz Międzynarodowy 309
3 Ryszard Jakubowski Mistrz Międzynarodowy 244

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Marcinowski

Mistrz Międzynarodowy 1 596
2 Mateusz Sobczak Mistrz Międzynarodowy 1 322
3 Lech Warężak Mistrz Międzynarodowy 796
4 Grzegorz Bajek Mistrz Międzynarodowy 560
5 Przemysław Saliński Mistrz Międzynarodowy 488
6 Edward Szafraniec Mistrz Międzynarodowy 393
7 Włodzimierz Szczepanik Mistrz Międzynarodowy 330
8 Zdzisław Kunc Mistrz Międzynarodowy 121
9 Marian Szymonowicz Mistrz Międzynarodowy 66
10 Bohdan Błęcki Mistrz Międzynarodowy 11

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Krysa

Mistrz Międzynarodowy 1 263
2 Bogusław Kruczek Mistrz Międzynarodowy 420
3 Bogusław Ferenc Mistrz Międzynarodowy 113

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sławomir Piechocki

Mistrz Międzynarodowy 1 091
2 Edward Niewierowski Mistrz Międzynarodowy 486
3 Ryszard Pałasz Mistrz Międzynarodowy 466
4 Jadwiga Nowak Mistrz Międzynarodowy 445
5 Aleksander Nowakowski Mistrz Międzynarodowy 411
6 Jan Adamczewski Mistrz Międzynarodowy 396
7 Waldemar Sroczyński Mistrz Międzynarodowy 269
8 Paweł Małecki Mistrz Międzynarodowy 258
9 Janusz Wygowski Mistrz Międzynarodowy 255
10 Leszek Wójcik Mistrz Międzynarodowy 194

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Kardas

Mistrz Międzynarodowy 786
2 Tomasz Modrzejewski Mistrz Międzynarodowy 557
3 Włodzimierz Andrejew Mistrz Międzynarodowy 183

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sławomir Wrzosek

Mistrz Międzynarodowy 735
2 Giedre Jankunaite Mistrz Międzynarodowy 637
3 Jarosław Łosiak Mistrz Międzynarodowy 480
4 Jan Romot Mistrz Międzynarodowy 429
5 Mirosław Zomkowski Mistrz Międzynarodowy 337
6 Grzegorz Probola Mistrz Międzynarodowy 275
7 Teresa Skrzypczak Mistrz Międzynarodowy 173
8 Sylwester Kościński Mistrz Międzynarodowy 153
9 Janusz Marzec Mistrz Międzynarodowy 138
10 Bernard Pszczoła Mistrz Międzynarodowy 138

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rudolf Zając

Mistrz Międzynarodowy 675
2 Jacek Radomski Mistrz Międzynarodowy 450
3 Marek Pieczka Mistrz Międzynarodowy 249
4 Andrzej Maszczyszyn Mistrz Międzynarodowy 64
5 Edwin Szenkelbach Mistrz Międzynarodowy 44

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Liszewski

Mistrz Międzynarodowy 609
2 Jerzy Gober Mistrz Międzynarodowy 278

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Włodzimierz Reszelski

Mistrz Międzynarodowy 593
2 Marian Siwy Mistrz Międzynarodowy 497
3 Aleksander Kaźmierski Mistrz Międzynarodowy 352
4 Stanisław Kulesza Mistrz Międzynarodowy 330
5 Zbigniew Sawicki Mistrz Międzynarodowy 285
6 Zbigniew Kułaczkowski Mistrz Międzynarodowy 178
7 Zdzisław Pleskot Mistrz Międzynarodowy 162
8 Damian Wroński Mistrz Międzynarodowy 18

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kokoryka

Mistrz Międzynarodowy 509
2 Jacek Baka Mistrz Międzynarodowy 411
3 Cezary Komajda Mistrz Międzynarodowy 170
4 Konrad Codello Mistrz Międzynarodowy 53

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marta Janeczek

Mistrz Międzynarodowy 473
2 Janusz Przybyszewski Mistrz Międzynarodowy 347
3 Mariusz Pater Mistrz Międzynarodowy 307
4 Jakub Kasprzak Mistrz Międzynarodowy 191
5 Kazimierz Zelga Mistrz Międzynarodowy 139
6 Jacek Lasota Mistrz Międzynarodowy 63
7 Michał Wantke Mistrz Międzynarodowy 63

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Maludziński

Mistrz Międzynarodowy 404
2 Nikander Kuszewski Mistrz Międzynarodowy 124

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Herman

Mistrz Międzynarodowy 323
2 Kazimierz Cios Mistrz Międzynarodowy 314
3 Ryszard Jaśkiewicz Mistrz Międzynarodowy 138
4 Konrad Ciborowski Mistrz Międzynarodowy 101
5 Władysław Słowik Mistrz Międzynarodowy 66
6 Jacek Zając Mistrz Międzynarodowy 62
7 Roman Maceluch Mistrz Międzynarodowy 47
8 Kazimierz Chłobowski Mistrz Międzynarodowy 38
9 Bogdan Piasecki Mistrz Międzynarodowy 3

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Julian Jurski

Mistrz Międzynarodowy 259
2 Roch Rupniewski Mistrz Międzynarodowy 212
3 Piotr Turowski Mistrz Międzynarodowy 201
4 Jacek Gackowski Mistrz Międzynarodowy 24

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Edward Kulus

Mistrz Międzynarodowy 200
2 Aleksander Kud Mistrz Międzynarodowy 143
3 Andrzej Łagosz Mistrz Międzynarodowy 117
4 Mirosław Bublewicz Mistrz Międzynarodowy 106
5 Robert Biel Mistrz Międzynarodowy 74
6 Rafał Gardzielewski Mistrz Międzynarodowy 62
7 Jerzy Trembowski Mistrz Międzynarodowy 62
8 Roman Klejny Mistrz Międzynarodowy 43
9 Jerzy Kozyczkowski Mistrz Międzynarodowy 23