Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 12 — Arcymistrz

Stan na 2021-01-25 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Witold Tomaszek

WP Arcymistrz 3 183
2

Maciej Modrzejewski

MA Arcymistrz 2 588
3

Michał Dembiński

WP Arcymistrz 2 504
4 Jakub Kowal MP Arcymistrz 2 368
5 Piotr Waniurski MP Arcymistrz 2 208
6 Grzegorz Gawron MP Arcymistrz 2 177
7 Artur Wasiak MA Arcymistrz 2 145
8 Paweł Siwiński LB Arcymistrz 2 138
9 Krzysztof Dziekański DS Arcymistrz 2 113
10 Marcin Krawczyk MP Arcymistrz 2 061
11 Janusz Drozdowski ZP Arcymistrz 2 003
12 Dariusz Kozłowski WM Arcymistrz 1 981
13 Wojciech Kaźmierczak MA Arcymistrz 1 971
14 Jarosław Kaczorowski LU Arcymistrz 1 918
15 Henryk Łakomski WM Arcymistrz 1 887
16 Mirosław Szaliński PM Arcymistrz 1 885
17 Tadeusz Luzak MA Arcymistrz 1 838
18 Roman Szlachetka ZP Arcymistrz 1 804
19 Jerzy Sieracki WP Arcymistrz 1 738
Tomasz Włodarczak WP Arcymistrz 1 738
21 Wojciech Bobrek WM Arcymistrz 1 736
22 Jerzy Sadowski ZP Arcymistrz 1 720
23 Paweł Chindelewicz PM Arcymistrz 1 709
24 Tadeusz Kowalczewski SW Arcymistrz 1 688
25 Piotr Brzeziński LB Arcymistrz 1 666
26 Aleksander Poznysz DS Arcymistrz 1 651
27 Mirosław Sady MP Arcymistrz 1 643
28 Witold Miłoszewski LB Arcymistrz 1 637
29 Marek Czerepak DS Arcymistrz 1 608
30 Artur Wójcik WP Arcymistrz 1 595
31 Jan Sikora MA Arcymistrz 1 593
32 Lech Sadoś MA Arcymistrz 1 564
33 Adam Żarnowski PK Arcymistrz 1 517
34 Piotr Wasylko ZP Arcymistrz 1 478
35 Jerzy Stworzewicz SL Arcymistrz 1 450
36 Jarosław Posłuszny MP Arcymistrz 1 406
37 Ryszard Konopka PM Arcymistrz 1 366
38 Ryszard Woliński MP Arcymistrz 1 326
39 Reginald Sukiennik MP Arcymistrz 1 324
40 Krzysztof Kleinrok MP Arcymistrz 1 311
41 Krzysztof Michalczyk WM Arcymistrz 1 287
42 Tomasz Raczkiewicz LU Arcymistrz 1 281
43 Tomasz Wnuk WP Arcymistrz 1 274
44 Edmund Pinkiewicz PM Arcymistrz 1 261
45 Jerzy Radomski SL Arcymistrz 1 251
46 Mirosław Kopowski PM Arcymistrz 1 192
47 Jacek Piotrowski PM Arcymistrz 1 166
48 Marek Markowski WP Arcymistrz 1 122
49 Wiesław Mączkowski PM Arcymistrz 1 116
50 Krzysztof Warzocha LU Arcymistrz 1 107

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Tomaszek

Arcymistrz 3 183
2 Maciej Modrzejewski Arcymistrz 2 588
3 Michał Dembiński Arcymistrz 2 504
4 Jakub Kowal Arcymistrz 2 368
5 Piotr Waniurski Arcymistrz 2 208
6 Grzegorz Gawron Arcymistrz 2 177
7 Artur Wasiak Arcymistrz 2 145
8 Paweł Siwiński Arcymistrz 2 138
9 Krzysztof Dziekański Arcymistrz 2 113
10 Marcin Krawczyk Arcymistrz 2 061

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Tomaszek

Arcymistrz 3 183
2 Michał Dembiński Arcymistrz 2 504
3 Jerzy Sieracki Arcymistrz 1 738
4 Tomasz Włodarczak Arcymistrz 1 738
5 Artur Wójcik Arcymistrz 1 595
6 Tomasz Wnuk Arcymistrz 1 274
7 Marek Markowski Arcymistrz 1 122
8 Bogdan Świątek Arcymistrz 888
9 Roman Kujawski Arcymistrz 680
10 Michał Lewiński Arcymistrz 523

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Modrzejewski

Arcymistrz 2 588
2 Artur Wasiak Arcymistrz 2 145
3 Wojciech Kaźmierczak Arcymistrz 1 971
4 Tadeusz Luzak Arcymistrz 1 838
5 Jan Sikora Arcymistrz 1 593
6 Lech Sadoś Arcymistrz 1 564
7 Waldemar Radziak Arcymistrz 855
8 Maciej Wiącek Arcymistrz 666
9 Leszek Łuniewski Arcymistrz 652
10 Sylwester Cieślak Arcymistrz 497

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Kowal

Arcymistrz 2 368
2 Piotr Waniurski Arcymistrz 2 208
3 Grzegorz Gawron Arcymistrz 2 177
4 Marcin Krawczyk Arcymistrz 2 061
5 Mirosław Sady Arcymistrz 1 643
6 Jarosław Posłuszny Arcymistrz 1 406
7 Ryszard Woliński Arcymistrz 1 326
8 Reginald Sukiennik Arcymistrz 1 324
9 Krzysztof Kleinrok Arcymistrz 1 311
10 Andrzej Trygar Arcymistrz 1 022

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Siwiński

Arcymistrz 2 138
2 Piotr Brzeziński Arcymistrz 1 666
3 Witold Miłoszewski Arcymistrz 1 637
4 Wojciech Waszkowiak Arcymistrz 1 002
5 Zbigniew Halat Arcymistrz 351
6 Stanisław Owczarski Arcymistrz 241
7 Krzysztof Rogoziński Arcymistrz 234
8 Wiesław Żegilewicz Arcymistrz 195
9 Marcin Zawadzki Arcymistrz 15

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Dziekański

Arcymistrz 2 113
2 Aleksander Poznysz Arcymistrz 1 651
3 Marek Czerepak Arcymistrz 1 608
4 Jerzy Gładysz Arcymistrz 888
5 Piotr Dobryszycki Arcymistrz 575
6 Zbigniew Sobczyk Arcymistrz 539
7 Bogumił Wegner Arcymistrz 178

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Drozdowski

Arcymistrz 2 003
2 Roman Szlachetka Arcymistrz 1 804
3 Jerzy Sadowski Arcymistrz 1 720
4 Piotr Wasylko Arcymistrz 1 478
5 Zbigniew Lasocki Arcymistrz 872
6 Lechosław Błaziński Arcymistrz 773
7 Marek Żakowicz Arcymistrz 420
8 Andrzej Dębowski Arcymistrz 379

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Kozłowski

Arcymistrz 1 981
2 Henryk Łakomski Arcymistrz 1 887
3 Wojciech Bobrek Arcymistrz 1 736
4 Krzysztof Michalczyk Arcymistrz 1 287
5 Tomasz Małachowski Arcymistrz 1 097
6 Jerzy Sukow Arcymistrz 865
7 Marcin Czarniawski Arcymistrz 750
8 Marek Lichocki Arcymistrz 596
9 Leszek Mielczarek Arcymistrz 318
10 Leonard Jaskowiak Arcymistrz 301

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jarosław Kaczorowski

Arcymistrz 1 918
2 Tomasz Raczkiewicz Arcymistrz 1 281
3 Krzysztof Warzocha Arcymistrz 1 107
4 Andrzej Kozak Arcymistrz 576

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Szaliński

Arcymistrz 1 885
2 Paweł Chindelewicz Arcymistrz 1 709
3 Ryszard Konopka Arcymistrz 1 366
4 Edmund Pinkiewicz Arcymistrz 1 261
5 Mirosław Kopowski Arcymistrz 1 192
6 Jacek Piotrowski Arcymistrz 1 166
7 Wiesław Mączkowski Arcymistrz 1 116
8 Bogusław Dyk Arcymistrz 1 083
9 Waldemar Warzała Arcymistrz 1 041
10 Elżbieta Czekaj Arcymistrz 1 000

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Kowalczewski

Arcymistrz 1 688
2 Krzysztof Gałda Arcymistrz 729
3 Robert Kowalski Arcymistrz 717
4 Marcin Piwowarczyk Arcymistrz 493
5 Zbigniew Borkowski Arcymistrz 264

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Żarnowski

Arcymistrz 1 517
2 Stefan Skowron Arcymistrz 822
3 Jan Kadula Arcymistrz 797
4 Marek Cyrkiel Arcymistrz 502
5 Tomasz Ukraiński Arcymistrz 189

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Stworzewicz

Arcymistrz 1 450
2 Jerzy Radomski Arcymistrz 1 251
3 Jerzy Ujma Arcymistrz 1 009
4 Zbigniew Tymków Arcymistrz 242
5 Jerzy Ciesielczuk Arcymistrz 133
6 Julian Lassota Arcymistrz 86

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Eugeniusz Seichter

Arcymistrz 1 050
2 Rafał Konieczny Arcymistrz 885
3 Tomasz Osiński Arcymistrz 748
4 Ryszard Rapicki Arcymistrz 450
5 Krzysztof Gusowski Arcymistrz 300
6 Wojciech Dolny Arcymistrz 260

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Kowalewski

Arcymistrz 767
2 Adam Hintertan Arcymistrz 469
3 Valentin Zhuravel Arcymistrz 410