Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 12 — Arcymistrz

Stan na 2024-05-28 00:15:07

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Piotr Waniurski

MP Arcymistrz 5 283
2

Bogdan Świątek

WP Arcymistrz 4 622
3

Paweł Wittenbeck

DS Arcymistrz 4 599
4 Krzysztof Rogoziński WP Arcymistrz 4 179
5 Mirosław Sady MP Arcymistrz 3 897
6 Krzysztof Kluf PM Arcymistrz 3 862
7 Marcin Krawczyk MP Arcymistrz 3 601
8 Cezary Komajda LU Arcymistrz 3 512
9 Roman Szlachetka ZP Arcymistrz 3 406
10 Adam Kozłowski KP Arcymistrz 3 355
11 Dariusz Kozłowski WM Arcymistrz 3 234
12 Janusz Drozdowski DS Arcymistrz 3 131
13 Waldemar Warzała PM Arcymistrz 3 089
14 Jarosław Kaczorowski LU Arcymistrz 2 977
15 Adam Żarnowski PK Arcymistrz 2 974
16 Maciej Wiącek MA Arcymistrz 2 945
17 Krzysztof Michalczyk WM Arcymistrz 2 857
18 Eugeniusz Seichter KP Arcymistrz 2 752
19 Wiesław Żegilewicz LB Arcymistrz 2 729
20 Sylwester Cieślak MA Arcymistrz 2 656
21 Tomasz Wnuk WP Arcymistrz 2 628
22 Jerzy Sadowski ZP Arcymistrz 2 609
23 Janusz Zwierzyński WP Arcymistrz 2 565
24 Henryk Łakomski WM Arcymistrz 2 467
25 Jerzy Sieracki WP Arcymistrz 2 413
26 Jerzy Gładysz DS Arcymistrz 2 347
27 Jacek Piotrowski PM Arcymistrz 2 330
28 Jarosław Posłuszny MP Arcymistrz 2 327
29 Tadeusz Kowalczewski SW Arcymistrz 2 293
30 Michał Lewiński KP Arcymistrz 2 289
31 Reginald Sukiennik MP Arcymistrz 2 187
32 Wojciech Waszkowiak LB Arcymistrz 2 162
33 Tomasz Ukraiński PK Arcymistrz 2 149
34 Krzysztof Warzocha LU Arcymistrz 2 142
35 Zbigniew Sobczyk DS Arcymistrz 2 088
36 Tomasz Włodarczak WP Arcymistrz 2 030
37 Piotr Łyczkowski MA Arcymistrz 1 987
38 Tomasz Raczkiewicz LU Arcymistrz 1 920
39 Bogusław Lesiecki PK Arcymistrz 1 846
40 Zbigniew Lasocki ZP Arcymistrz 1 812
41 Tomasz Osiński SW Arcymistrz 1 796
42 Zbigniew Borkowski SW Arcymistrz 1 786
43 Bogusław Pawszak MA Arcymistrz 1 759
44 Janusz Szyszkowski MP Arcymistrz 1 756
45 Roman Kujawski WP Arcymistrz 1 737
46 Michał Dembiński WP Arcymistrz 1 708
47 Mariusz Kita PK Arcymistrz 1 698
48 Maciej Modrzejewski MA Arcymistrz 1 692
49 Janusz Kowalewski PD Arcymistrz 1 621
50 Aleksander Kud PK Arcymistrz 1 485

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Waniurski

Arcymistrz 5 283
2 Bogdan Świątek Arcymistrz 4 622
3 Paweł Wittenbeck Arcymistrz 4 599
4 Krzysztof Rogoziński Arcymistrz 4 179
5 Mirosław Sady Arcymistrz 3 897
6 Krzysztof Kluf Arcymistrz 3 862
7 Marcin Krawczyk Arcymistrz 3 601
8 Cezary Komajda Arcymistrz 3 512
9 Roman Szlachetka Arcymistrz 3 406
10 Adam Kozłowski Arcymistrz 3 355

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Waniurski

Arcymistrz 5 283
2 Mirosław Sady Arcymistrz 3 897
3 Marcin Krawczyk Arcymistrz 3 601
4 Jarosław Posłuszny Arcymistrz 2 327
5 Reginald Sukiennik Arcymistrz 2 187
6 Janusz Szyszkowski Arcymistrz 1 756
7 Tadeusz Biernat Arcymistrz 1 327
8 Ryszard Skotarski Arcymistrz 1 326
9 Andrzej Trygar Arcymistrz 1 104
10 Konrad Ciborowski Arcymistrz 833

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Bogdan Świątek

Arcymistrz 4 622
2 Krzysztof Rogoziński Arcymistrz 4 179
3 Tomasz Wnuk Arcymistrz 2 628
4 Janusz Zwierzyński Arcymistrz 2 565
5 Jerzy Sieracki Arcymistrz 2 413
6 Tomasz Włodarczak Arcymistrz 2 030
7 Roman Kujawski Arcymistrz 1 737
8 Michał Dembiński Arcymistrz 1 708
9 Piotr Wasylko Arcymistrz 1 463
10 Marek Markowski Arcymistrz 1 268

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Wittenbeck

Arcymistrz 4 599
2 Janusz Drozdowski Arcymistrz 3 131
3 Jerzy Gładysz Arcymistrz 2 347
4 Zbigniew Sobczyk Arcymistrz 2 088
5 Piotr Dobryszycki Arcymistrz 1 302
6 Przemysław Piotrowski Arcymistrz 737
7 Aleksander Poznysz Arcymistrz 2

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Kluf

Arcymistrz 3 862
2 Waldemar Warzała Arcymistrz 3 089
3 Jacek Piotrowski Arcymistrz 2 330
4 Ryszard Konopka Arcymistrz 1 305
5 Bogusław Dyk Arcymistrz 1 302
6 Piotr Klimowicz Arcymistrz 1 300
7 Witold Kaliński Arcymistrz 1 249
8 Mirosław Kopowski Arcymistrz 1 030
9 Edmund Pinkiewicz Arcymistrz 880
10 Wiesław Mączkowski Arcymistrz 669

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Cezary Komajda

Arcymistrz 3 512
2 Jarosław Kaczorowski Arcymistrz 2 977
3 Krzysztof Warzocha Arcymistrz 2 142
4 Tomasz Raczkiewicz Arcymistrz 1 920
5 Andrzej Kozak Arcymistrz 1 001

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Roman Szlachetka

Arcymistrz 3 406
2 Jerzy Sadowski Arcymistrz 2 609
3 Zbigniew Lasocki Arcymistrz 1 812
4 Andrzej Dębowski Arcymistrz 978
5 Lechosław Błaziński Arcymistrz 941
6 Marek Żakowicz Arcymistrz 797
7 Sławomir Niajko Arcymistrz 506

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Kozłowski

Arcymistrz 3 355
2 Eugeniusz Seichter Arcymistrz 2 752
3 Michał Lewiński Arcymistrz 2 289
4 Ryszard Rapicki Arcymistrz 1 105

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Kozłowski

Arcymistrz 3 234
2 Krzysztof Michalczyk Arcymistrz 2 857
3 Henryk Łakomski Arcymistrz 2 467
4 Jerzy Sukow Arcymistrz 1 020
5 Wojciech Bobrek Arcymistrz 900

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Żarnowski

Arcymistrz 2 974
2 Tomasz Ukraiński Arcymistrz 2 149
3 Bogusław Lesiecki Arcymistrz 1 846
4 Mariusz Kita Arcymistrz 1 698
5 Aleksander Kud Arcymistrz 1 485
6 Marek Cyrkiel Arcymistrz 1 466
7 Jan Kadula Arcymistrz 1 233
8 Jacek Czaykowski Arcymistrz 437
9 Stefan Skowron Arcymistrz 218

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Wiącek

Arcymistrz 2 945
2 Sylwester Cieślak Arcymistrz 2 656
3 Piotr Łyczkowski Arcymistrz 1 987
4 Bogusław Pawszak Arcymistrz 1 759
5 Maciej Modrzejewski Arcymistrz 1 692
6 Leszek Łuniewski Arcymistrz 1 455
7 Waldemar Radziak Arcymistrz 1 433
8 Ewa Skopińska Arcymistrz 1 411
9 Renata Neronowicz Arcymistrz 1 373
10 Adam Hintertan Arcymistrz 1 277

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesław Żegilewicz

Arcymistrz 2 729
2 Wojciech Waszkowiak Arcymistrz 2 162
3 Bogumił Wegner Arcymistrz 1 298
4 Piotr Brzeziński Arcymistrz 605
5 Witold Miłoszewski Arcymistrz 580
6 Zbigniew Halat Arcymistrz 390

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Kowalczewski

Arcymistrz 2 293
2 Tomasz Osiński Arcymistrz 1 796
3 Zbigniew Borkowski Arcymistrz 1 786
4 Krzysztof Gałda Arcymistrz 845
5 Robert Kowalski Arcymistrz 569
6 Marcin Piwowarczyk Arcymistrz 217

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Kowalewski

Arcymistrz 1 621

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Ujma

Arcymistrz 1 221
2 Jerzy Radomski Arcymistrz 727
3 Jerzy Ciesielczuk Arcymistrz 563
4 Zbigniew Tymków Arcymistrz 268