Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 12 — Arcymistrz

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Piotr Waniurski

MP Arcymistrz 4 913
2

Paweł Wittenbeck

PM Arcymistrz 4 080
3

Bogdan Świątek

WP Arcymistrz 3 298
4 Marcin Krawczyk MP Arcymistrz 3 273
5 Mirosław Sady MP Arcymistrz 3 189
6 Krzysztof Kluf PM Arcymistrz 2 971
7 Roman Szlachetka ZP Arcymistrz 2 883
8 Adam Kozłowski KP Arcymistrz 2 784
9 Krzysztof Rogoziński WP Arcymistrz 2 772
10 Jarosław Kaczorowski LU Arcymistrz 2 731
11 Cezary Komajda LU Arcymistrz 2 715
12 Adam Żarnowski PK Arcymistrz 2 627
13 Waldemar Warzała PM Arcymistrz 2 598
14 Tomasz Wnuk WP Arcymistrz 2 334
15 Sylwester Cieślak MA Arcymistrz 2 313
16 Maciej Wiącek MA Arcymistrz 2 303
17 Janusz Zwierzyński WP Arcymistrz 2 163
18 Janusz Drozdowski DS Arcymistrz 2 152
19 Henryk Łakomski WM Arcymistrz 2 129
20 Tadeusz Kowalczewski SW Arcymistrz 2 100
21 Dariusz Kozłowski WM Arcymistrz 2 099
22 Michał Lewiński KP Arcymistrz 2 094
23 Jarosław Posłuszny MP Arcymistrz 2 054
24 Eugeniusz Seichter KP Arcymistrz 2 008
25 Jacek Piotrowski PM Arcymistrz 1 988
26 Reginald Sukiennik MP Arcymistrz 1 865
27 Jerzy Sieracki WP Arcymistrz 1 853
28 Jerzy Sadowski ZP Arcymistrz 1 846
29 Jerzy Gładysz DS Arcymistrz 1 791
30 Piotr Łyczkowski MA Arcymistrz 1 789
31 Tomasz Ukraiński PK Arcymistrz 1 761
32 Wojciech Waszkowiak LB Arcymistrz 1 756
33 Wiesław Żegilewicz LB Arcymistrz 1 697
34 Zbigniew Borkowski SW Arcymistrz 1 695
35 Krzysztof Michalczyk WM Arcymistrz 1 671
36 Tomasz Raczkiewicz LU Arcymistrz 1 648
37 Tomasz Włodarczak WP Arcymistrz 1 643
38 Maciej Modrzejewski MA Arcymistrz 1 585
39 Krzysztof Warzocha LU Arcymistrz 1 581
40 Michał Dembiński WP Arcymistrz 1 561
41 Tomasz Osiński SW Arcymistrz 1 552
42 Zbigniew Sobczyk DS Arcymistrz 1 491
43 Piotr Wasylko WP Arcymistrz 1 463
44 Mariusz Kita PK Arcymistrz 1 436
45 Bogusław Pawszak MA Arcymistrz 1 435
46 Leszek Łuniewski MA Arcymistrz 1 427
47 Roman Kujawski WP Arcymistrz 1 381
48 Aleksander Kud PK Arcymistrz 1 349
49 Zbigniew Lasocki ZP Arcymistrz 1 342
50 Bogusław Lesiecki PK Arcymistrz 1 312

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Waniurski

Arcymistrz 4 913
2 Paweł Wittenbeck Arcymistrz 4 080
3 Bogdan Świątek Arcymistrz 3 298
4 Marcin Krawczyk Arcymistrz 3 273
5 Mirosław Sady Arcymistrz 3 189
6 Krzysztof Kluf Arcymistrz 2 971
7 Roman Szlachetka Arcymistrz 2 883
8 Adam Kozłowski Arcymistrz 2 784
9 Krzysztof Rogoziński Arcymistrz 2 772
10 Jarosław Kaczorowski Arcymistrz 2 731

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Waniurski

Arcymistrz 4 913
2 Marcin Krawczyk Arcymistrz 3 273
3 Mirosław Sady Arcymistrz 3 189
4 Jarosław Posłuszny Arcymistrz 2 054
5 Reginald Sukiennik Arcymistrz 1 865
6 Janusz Szyszkowski Arcymistrz 1 171
7 Andrzej Trygar Arcymistrz 1 092
8 Tadeusz Biernat Arcymistrz 944
9 Ryszard Skotarski Arcymistrz 886
10 Konrad Ciborowski Arcymistrz 761

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Wittenbeck

Arcymistrz 4 080
2 Krzysztof Kluf Arcymistrz 2 971
3 Waldemar Warzała Arcymistrz 2 598
4 Jacek Piotrowski Arcymistrz 1 988
5 Ryszard Konopka Arcymistrz 1 108
6 Witold Kaliński Arcymistrz 813
7 Mirosław Kopowski Arcymistrz 792
8 Bogusław Dyk Arcymistrz 766
9 Wiesław Mączkowski Arcymistrz 657
10 Edmund Pinkiewicz Arcymistrz 574

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Bogdan Świątek

Arcymistrz 3 298
2 Krzysztof Rogoziński Arcymistrz 2 772
3 Tomasz Wnuk Arcymistrz 2 334
4 Janusz Zwierzyński Arcymistrz 2 163
5 Jerzy Sieracki Arcymistrz 1 853
6 Tomasz Włodarczak Arcymistrz 1 643
7 Michał Dembiński Arcymistrz 1 561
8 Piotr Wasylko Arcymistrz 1 463
9 Roman Kujawski Arcymistrz 1 381
10 Marek Markowski Arcymistrz 1 263

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Roman Szlachetka

Arcymistrz 2 883
2 Jerzy Sadowski Arcymistrz 1 846
3 Zbigniew Lasocki Arcymistrz 1 342
4 Andrzej Dębowski Arcymistrz 822
5 Lechosław Błaziński Arcymistrz 681
6 Marek Żakowicz Arcymistrz 638
7 Sławomir Niajko Arcymistrz 162

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Kozłowski

Arcymistrz 2 784
2 Michał Lewiński Arcymistrz 2 094
3 Eugeniusz Seichter Arcymistrz 2 008
4 Ryszard Rapicki Arcymistrz 1 089

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jarosław Kaczorowski

Arcymistrz 2 731
2 Cezary Komajda Arcymistrz 2 715
3 Tomasz Raczkiewicz Arcymistrz 1 648
4 Krzysztof Warzocha Arcymistrz 1 581
5 Andrzej Kozak Arcymistrz 969

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Żarnowski

Arcymistrz 2 627
2 Tomasz Ukraiński Arcymistrz 1 761
3 Mariusz Kita Arcymistrz 1 436
4 Aleksander Kud Arcymistrz 1 349
5 Bogusław Lesiecki Arcymistrz 1 312
6 Marek Cyrkiel Arcymistrz 1 045
7 Jan Kadula Arcymistrz 1 021
8 Jacek Czaykowski Arcymistrz 431
9 Stefan Skowron Arcymistrz 214

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Sylwester Cieślak

Arcymistrz 2 313
2 Maciej Wiącek Arcymistrz 2 303
3 Piotr Łyczkowski Arcymistrz 1 789
4 Maciej Modrzejewski Arcymistrz 1 585
5 Bogusław Pawszak Arcymistrz 1 435
6 Leszek Łuniewski Arcymistrz 1 427
7 Renata Neronowicz Arcymistrz 1 288
8 Waldemar Radziak Arcymistrz 1 199
9 Maciej Kowalski Arcymistrz 842
10 Adam Hintertan Arcymistrz 782

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Drozdowski

Arcymistrz 2 152
2 Jerzy Gładysz Arcymistrz 1 791
3 Zbigniew Sobczyk Arcymistrz 1 491
4 Piotr Dobryszycki Arcymistrz 1 173
5 Bogumił Wegner Arcymistrz 936
6 Przemysław Piotrowski Arcymistrz 737
7 Aleksander Poznysz Arcymistrz 2

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Henryk Łakomski

Arcymistrz 2 129
2 Dariusz Kozłowski Arcymistrz 2 099
3 Krzysztof Michalczyk Arcymistrz 1 671
4 Wojciech Bobrek Arcymistrz 806
5 Jerzy Sukow Arcymistrz 675

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Kowalczewski

Arcymistrz 2 100
2 Zbigniew Borkowski Arcymistrz 1 695
3 Tomasz Osiński Arcymistrz 1 552
4 Krzysztof Gałda Arcymistrz 417
5 Robert Kowalski Arcymistrz 366
6 Marcin Piwowarczyk Arcymistrz 217

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Waszkowiak

Arcymistrz 1 756
2 Wiesław Żegilewicz Arcymistrz 1 697
3 Piotr Brzeziński Arcymistrz 503
4 Witold Miłoszewski Arcymistrz 478
5 Zbigniew Halat Arcymistrz 390

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Kowalewski

Arcymistrz 720

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Radomski

Arcymistrz 601
2 Jerzy Ujma Arcymistrz 600
3 Jerzy Ciesielczuk Arcymistrz 319
4 Zbigniew Tymków Arcymistrz 221