Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2018

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2019-07-23 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Olech Bestrzyński

WP Arcymistrz 10 147
2

Łukasz Witkowski

SW Arcymistrz 10 023
3

Dariusz Bogucki

ZP Arcymistrz 9 675
4 Andrzej Kozikowski LD Arcymistrz 9 088
5 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 8 537
6 Jacek Dmowski OP Arcymistrz 6 522
7 Jarosław Jurkiewicz PK Arcymistrz 6 498
8 Marek Urbański LB Arcymistrz 6 483
9 Sabina Grzejdziak LU Arcymistrz 6 010
10 Marek Tyran LD Arcymistrz 5 899
11 Jacek Grzelczak LD Arcymistrz 5 791
12 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 5 388
13 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 5 243
14 Janusz Wesołowski PK Arcymistrz 5 147
15 Mariusz Kowalski LU Arcymistrz 4 860
16 Marta Maj-Rudnicka LD Arcymistrz 4 778
17 Mariusz Arutiunianc KP Arcymistrz 4 714
18 Wiesław Niciński LD Arcymistrz 4 581
19 Jerzy Skwark SL Arcymistrz 4 556
20 Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 4 455
21 Andrzej Kondeja MA Arcymistrz 4 383
22 Stanisław Janik LB Arcymistrz 4 044
23 Jan Nadaj MA Arcymistrz 3 934
24 Witalis Talar OP Arcymistrz 3 886
25 Adam Pawłowski LD Arcymistrz 3 837
26 Krzysztof Brudka WP Arcymistrz 3 627
27 Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 3 466
28 Andrzej Aleksandrzak WP Arcymistrz 3 397
29 Leszek Falkowski KP Arcymistrz 3 379
30 Marek Atalski LU Arcymistrz 3 198
31 Ewa Sobolewska OP Arcymistrz 2 902
32 Marek Bałdysz DS Arcymistrz 2 809
33 Adam Błachnio KP Arcymistrz 2 808
34 Tomasz Wiśniewski SL Arcymistrz 2 775
35 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 2 746
36 Jerzy Mścisz WP Arcymistrz 2 734
37 Aleksander Chrenowski PM Arcymistrz 2 581
38 Piotr Stopa MP Arcymistrz 2 444
39 Karol Filipowicz WP Arcymistrz 2 416
40 Krzysztof Łukaszewicz WM Arcymistrz 2 339
41 Henryk Brodawski MA Arcymistrz 2 188
42 Robert Głowacki MA Arcymistrz 2 028
43 Grzegorz Kułak LU Arcymistrz 2 020
44 Wojciech Biegajło MA Arcymistrz 1 951
45 Tomasz Spodenkiewicz LD Arcymistrz 1 751
46 Andrzej Iwański SW Arcymistrz 1 725
47 Zdzisław Laszczak MA Arcymistrz 1 586
48 Waldemar Jaworski MP Arcymistrz 1 537
49 Zdzisław Kowalewski MA Arcymistrz 1 492
50 Bohdan Mazur DS Arcymistrz 1 490

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Olech Bestrzyński

Arcymistrz 10 147
2 Łukasz Witkowski Arcymistrz 10 023
3 Dariusz Bogucki Arcymistrz 9 675
4 Andrzej Kozikowski Arcymistrz 9 088
5 Andrzej Hycnar Arcymistrz 8 537
6 Jacek Dmowski Arcymistrz 6 522
7 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 6 498
8 Marek Urbański Arcymistrz 6 483
9 Sabina Grzejdziak Arcymistrz 6 010
10 Marek Tyran Arcymistrz 5 899

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Olech Bestrzyński

Arcymistrz 10 147
2 Krzysztof Brudka Arcymistrz 3 627
3 Andrzej Aleksandrzak Arcymistrz 3 397
4 Jerzy Mścisz Arcymistrz 2 734
5 Karol Filipowicz Arcymistrz 2 416
6 Jerzy Ronke Arcymistrz 868

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Łukasz Witkowski

Arcymistrz 10 023
2 Andrzej Iwański Arcymistrz 1 725
3 Aleksander Knawa Arcymistrz 1 311
4 Włodzimierz Maryniowski Arcymistrz 25

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Bogucki

Arcymistrz 9 675
2 Julian Pisarek Arcymistrz 1 382
3 Władysław Tomasiak Arcymistrz 874
4 Andrzej Choniawko Arcymistrz 717

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kozikowski

Arcymistrz 9 088
2 Marek Tyran Arcymistrz 5 899
3 Jacek Grzelczak Arcymistrz 5 791
4 Marta Maj-Rudnicka Arcymistrz 4 778
5 Wiesław Niciński Arcymistrz 4 581
6 Adam Pawłowski Arcymistrz 3 837
7 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 1 751
8 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 1 335
9 Przemysław Teleszyński Arcymistrz 1 271
10 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 989

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 8 537
2 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 6 498
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 5 147

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Dmowski

Arcymistrz 6 522
2 Witalis Talar Arcymistrz 3 886
3 Ewa Sobolewska Arcymistrz 2 902

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Urbański

Arcymistrz 6 483
2 Stanisław Janik Arcymistrz 4 044
3 Janusz Łunis Arcymistrz 630

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 6 010
2 Mariusz Kowalski Arcymistrz 4 860
3 Marek Atalski Arcymistrz 3 198
4 Grzegorz Kułak Arcymistrz 2 020

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Lubojemski

Arcymistrz 5 388
2 Piotr Stopa Arcymistrz 2 444
3 Waldemar Jaworski Arcymistrz 1 537
4 Jacek Młyńczyk Arcymistrz 978
5 Jacek Stasica Arcymistrz 660
6 Hubert Jaworowski Arcymistrz 121

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Paluchowski

Arcymistrz 5 243
2 Andrzej Kondeja Arcymistrz 4 383
3 Jan Nadaj Arcymistrz 3 934
4 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 3 466
5 Henryk Brodawski Arcymistrz 2 188
6 Robert Głowacki Arcymistrz 2 028
7 Wojciech Biegajło Arcymistrz 1 951
8 Zdzisław Laszczak Arcymistrz 1 586
9 Zdzisław Kowalewski Arcymistrz 1 492
10 Jan Kandybowicz Arcymistrz 1 408

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mariusz Arutiunianc

Arcymistrz 4 714
2 Leszek Falkowski Arcymistrz 3 379
3 Adam Błachnio Arcymistrz 2 808
4 Lech Łaniewski Arcymistrz 1 451
5 Jerzy Kowalski Arcymistrz 1 350
6 Jerzy Masłoń Arcymistrz 283

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Skwark

Arcymistrz 4 556
2 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 4 455
3 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 2 775
4 Piotr Matkowski Arcymistrz 1 476
5 Henryk Grządziel Arcymistrz 1 433
6 Zbigniew Guła Arcymistrz 1 285
7 Mirosław Zieliński Arcymistrz 1 086
8 Stanisław Fangor Arcymistrz 945
9 Adam Robak Arcymistrz 940
10 Jarosław Figlus Arcymistrz 917

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Bałdysz

Arcymistrz 2 809
2 Bohdan Mazur Arcymistrz 1 490
3 Stefan Szenberg Arcymistrz 1 406
4 Franciszek Zarzecki Arcymistrz 1 393
5 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 795
6 Ryszard Nowak Arcymistrz 489
7 Teresa Szul-Nowak Arcymistrz 349
8 Erazm Rozwadowski Arcymistrz 144
9 Robert Sekulski Arcymistrz 4

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Makatrewicz

Arcymistrz 2 746
2 Krzysztof Łukaszewicz Arcymistrz 2 339
3 Janusz Borowiński Arcymistrz 349

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Chrenowski

Arcymistrz 2 581
2 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 1 199
3 Roman Budzik Arcymistrz 466
4 Sławomir Piekut Arcymistrz 75