Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2020-06-04 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Urban Kielichowski

LD Arcymistrz 1 501
2

Kamil Nowak

MA Arcymistrz 1 026
3

Krzysztof Śliwoń

SL Arcymistrz 995
4 Waldemar Skóra LD Arcymistrz 918
5 Jerzy Nowak WP Arcymistrz 861
6 Grzegorz Rojewski WP Arcymistrz 852
7 Piotr Matkowski MP Arcymistrz 826
8 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 814
9 Jan Borychowski WP Arcymistrz 745
10 Adolf Bocheński WM Arcymistrz 720
11 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 653
12 Stanisław Janik LB Arcymistrz 636
13 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP Arcymistrz 630
14 Sabina Grzejdziak LU Arcymistrz 620
15 Grzegorz Superson MP Arcymistrz 602
16 Giedrius Szarkanas WM Arcymistrz 581
17 Zbigniew Pinkiewicz PM Arcymistrz 564
18 Jacek Grzelczak LD Arcymistrz 493
19 Robert Głowacki MA Arcymistrz 474
20 Jerzy Mścisz WP Arcymistrz 431
21 Jarosław Jurkiewicz PK Arcymistrz 423
22 Marek Blat SL Arcymistrz 418
23 Aleksander Skop KP Arcymistrz 387
24 Kazimierz Lichawski MP Arcymistrz 385
25 Aleksander Knawa SW Arcymistrz 373
26 Marek Jaworski MP Arcymistrz 348
27 Janusz Borowiński WM Arcymistrz 335
Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 335
29 Władysław Tomasiak ZP Arcymistrz 329
30 Leszek Falkowski KP Arcymistrz 323
31 Roman Budzik PM Arcymistrz 294
32 Marek Atalski LU Arcymistrz 292
33 Jolanta Sendacka LD Arcymistrz 291
34 Anna Kowalska LD Arcymistrz 290
35 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 283
36 Mariusz Brewiak PM Arcymistrz 280
37 Dariusz Krajewski MA Arcymistrz 276
38 Adam Błachnio KP Arcymistrz 275
39 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 268
40 Adam Pawłowski LD Arcymistrz 263
41 Aleksander Chrenowski PM Arcymistrz 247
42 Mirosław Zieliński SL Arcymistrz 242
43 Zbigniew Guła SL Arcymistrz 241
44 Andrzej Iwański SW Arcymistrz 232
45 Henryk Brodawski MA Arcymistrz 229
Zdzisław Kowalewski MA Arcymistrz 229
47 Piotr Stopa MP Arcymistrz 222
48 Zdzisław Świątek LB Arcymistrz 220
49 Andrzej Kondeja MA Arcymistrz 205
50 Jacek Dmowski WP Arcymistrz 199

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Urban Kielichowski

Arcymistrz 1 501
2 Kamil Nowak Arcymistrz 1 026
3 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 995
4 Waldemar Skóra Arcymistrz 918
5 Jerzy Nowak Arcymistrz 861
6 Grzegorz Rojewski Arcymistrz 852
7 Piotr Matkowski Arcymistrz 826
8 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 814
9 Jan Borychowski Arcymistrz 745
10 Adolf Bocheński Arcymistrz 720

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Urban Kielichowski

Arcymistrz 1 501
2 Waldemar Skóra Arcymistrz 918
3 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 814
4 Jacek Grzelczak Arcymistrz 493
5 Jolanta Sendacka Arcymistrz 291
6 Anna Kowalska Arcymistrz 290
7 Adam Pawłowski Arcymistrz 263
8 Antoni Zdzienicki Arcymistrz 194
9 Wiesław Niciński Arcymistrz 193
10 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 130

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Kamil Nowak

Arcymistrz 1 026
2 Robert Głowacki Arcymistrz 474
3 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 335
4 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 283
5 Dariusz Krajewski Arcymistrz 276
6 Henryk Brodawski Arcymistrz 229
7 Zdzisław Kowalewski Arcymistrz 229
8 Andrzej Kondeja Arcymistrz 205
9 Witalis Talar Arcymistrz 185
10 Wiesław Maciejczuk Arcymistrz 181

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Śliwoń

Arcymistrz 995
2 Marek Blat Arcymistrz 418
3 Mirosław Zieliński Arcymistrz 242
4 Zbigniew Guła Arcymistrz 241
5 Leszek Niemiec Arcymistrz 134
6 Adam Robak Arcymistrz 101
7 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 82
8 Stanisław Fangor Arcymistrz 75
9 Zbigniew Papierniak Arcymistrz 66
10 Zygmunt Sienicki Arcymistrz 45

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Nowak

Arcymistrz 861
2 Grzegorz Rojewski Arcymistrz 852
3 Jan Borychowski Arcymistrz 745
4 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 630
5 Jerzy Mścisz Arcymistrz 431
6 Jacek Dmowski Arcymistrz 199
7 Karol Filipowicz Arcymistrz 5

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Matkowski

Arcymistrz 826
2 Grzegorz Superson Arcymistrz 602
3 Kazimierz Lichawski Arcymistrz 385
4 Marek Jaworski Arcymistrz 348
5 Piotr Stopa Arcymistrz 222
6 Andrzej Lubojemski Arcymistrz 170
7 Andrzej Dudzik Arcymistrz 91
8 Jacek Stasica Arcymistrz 80

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adolf Bocheński

Arcymistrz 720
2 Giedrius Szarkanas Arcymistrz 581
3 Janusz Borowiński Arcymistrz 335
4 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 268
5 Krzysztof Łukaszewicz Arcymistrz 36

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 653
2 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 423
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 51

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Janik

Arcymistrz 636
2 Zdzisław Świątek Arcymistrz 220
3 Krzysztof Brudka Arcymistrz 76

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 620
2 Marek Atalski Arcymistrz 292
3 Grzegorz Kułak Arcymistrz 63

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Pinkiewicz

Arcymistrz 564
2 Roman Budzik Arcymistrz 294
3 Mariusz Brewiak Arcymistrz 280
4 Aleksander Chrenowski Arcymistrz 247

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Skop

Arcymistrz 387
2 Leszek Falkowski Arcymistrz 323
3 Adam Błachnio Arcymistrz 275
4 Jerzy Masłoń Arcymistrz 199
5 Jerzy Kowalski Arcymistrz 41
6 Lech Łaniewski Arcymistrz 30

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Knawa

Arcymistrz 373
2 Andrzej Iwański Arcymistrz 232

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Władysław Tomasiak

Arcymistrz 329
2 Julian Pisarek Arcymistrz 146

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Bałdysz

Arcymistrz 188
2 Bohdan Mazur Arcymistrz 147
3 Erikas Vainikonis Arcymistrz 142
4 Robert Sekulski Arcymistrz 136
5 Franciszek Zarzecki Arcymistrz 131
6 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 89
7 Erazm Rozwadowski Arcymistrz 67
8 Maciej Bielawski Arcymistrz 61
9 Stefan Szenberg Arcymistrz 40
10 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 27