Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Urban Kielichowski

LD Arcymistrz 1 567
2

Kamil Nowak

SW Arcymistrz 1 564
3

Robert Głowacki

MA Arcymistrz 1 367
Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 1 367
5 Piotr Matkowski MP Arcymistrz 1 212
6 Waldemar Skóra LD Arcymistrz 1 047
7 Jerzy Nowak WP Arcymistrz 1 024
8 Stanisław Janik LB Arcymistrz 876
9 Grzegorz Rojewski WP Arcymistrz 864
10 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 814
11 Zbigniew Pinkiewicz PM Arcymistrz 807
12 Adolf Bocheński WM Arcymistrz 803
13 Jan Borychowski WP Arcymistrz 783
14 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 764
15 Jacek Grzelczak SL Arcymistrz 737
16 Sabina Grzejdziak LU Arcymistrz 735
17 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP Arcymistrz 671
18 Giedrius Szarkanas WM Arcymistrz 637
19 Grzegorz Superson MP Arcymistrz 629
20 Marek Jaworski MP Arcymistrz 608
21 Marek Blat SL Arcymistrz 578
22 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 569
23 Marek Atalski LU Arcymistrz 523
24 Aleksander Skop KP Arcymistrz 490
25 Jacek Dmowski WP Arcymistrz 484
26 Jerzy Mścisz WP Arcymistrz 451
27 Adam Błachnio KP Arcymistrz 440
28 Andrzej Iwański SW Arcymistrz 438
29 Zbigniew Guła SL Arcymistrz 427
Aleksander Knawa SW Arcymistrz 427
Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 427
32 Jarosław Jurkiewicz PK Arcymistrz 423
33 Kazimierz Lichawski MP Arcymistrz 416
34 Mariusz Brewiak PM Arcymistrz 410
35 Grzegorz Kułak LU Arcymistrz 368
36 Erikas Vainikonis DS Arcymistrz 364
37 Anna Kowalska LD Arcymistrz 351
38 Przemysław Teleszyński LD Arcymistrz 341
39 Leszek Falkowski KP Arcymistrz 339
40 Janusz Borowiński WM Arcymistrz 335
41 Władysław Tomasiak ZP Arcymistrz 329
42 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 320
43 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 310
44 Roman Budzik PM Arcymistrz 307
45 Mirosław Zieliński SL Arcymistrz 298
46 Zdzisław Świątek LB Arcymistrz 296
47 Jolanta Sendacka LD Arcymistrz 291
48 Dariusz Krajewski MA Arcymistrz 285
Witalis Talar MA Arcymistrz 285
50 Wiesław Niciński LD Arcymistrz 284

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Urban Kielichowski

Arcymistrz 1 567
2 Kamil Nowak Arcymistrz 1 564
3 Robert Głowacki Arcymistrz 1 367
4 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 1 367
5 Piotr Matkowski Arcymistrz 1 212
6 Waldemar Skóra Arcymistrz 1 047
7 Jerzy Nowak Arcymistrz 1 024
8 Stanisław Janik Arcymistrz 876
9 Grzegorz Rojewski Arcymistrz 864
10 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 814

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Urban Kielichowski

Arcymistrz 1 567
2 Waldemar Skóra Arcymistrz 1 047
3 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 814
4 Anna Kowalska Arcymistrz 351
5 Przemysław Teleszyński Arcymistrz 341
6 Jolanta Sendacka Arcymistrz 291
7 Wiesław Niciński Arcymistrz 284
8 Adam Pawłowski Arcymistrz 283
9 Antoni Zdzienicki Arcymistrz 221
10 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 130

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Kamil Nowak

Arcymistrz 1 564
2 Andrzej Iwański Arcymistrz 438
3 Aleksander Knawa Arcymistrz 427

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Robert Głowacki

Arcymistrz 1 367
2 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 427
3 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 310
4 Dariusz Krajewski Arcymistrz 285
5 Witalis Talar Arcymistrz 285
6 Henryk Brodawski Arcymistrz 229
7 Zdzisław Kowalewski Arcymistrz 229
8 Wojciech Uszyński Arcymistrz 213
9 Andrzej Kondeja Arcymistrz 205
10 Wiesław Maciejczuk Arcymistrz 191

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Śliwoń

Arcymistrz 1 367
2 Jacek Grzelczak Arcymistrz 737
3 Marek Blat Arcymistrz 578
4 Zbigniew Guła Arcymistrz 427
5 Mirosław Zieliński Arcymistrz 298
6 Adam Robak Arcymistrz 151
7 Leszek Niemiec Arcymistrz 144
8 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 131
9 Stanisław Fangor Arcymistrz 104
10 Zbigniew Papierniak Arcymistrz 66

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Matkowski

Arcymistrz 1 212
2 Grzegorz Superson Arcymistrz 629
3 Marek Jaworski Arcymistrz 608
4 Kazimierz Lichawski Arcymistrz 416
5 Andrzej Lubojemski Arcymistrz 320
6 Piotr Stopa Arcymistrz 257
7 Andrzej Dudzik Arcymistrz 119
8 Jacek Stasica Arcymistrz 80
9 Waldemar Jaworski Arcymistrz 34

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Nowak

Arcymistrz 1 024
2 Grzegorz Rojewski Arcymistrz 864
3 Jan Borychowski Arcymistrz 783
4 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 671
5 Jacek Dmowski Arcymistrz 484
6 Jerzy Mścisz Arcymistrz 451
7 Karol Filipowicz Arcymistrz 5

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Janik

Arcymistrz 876
2 Zdzisław Świątek Arcymistrz 296
3 Krzysztof Brudka Arcymistrz 76

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Pinkiewicz

Arcymistrz 807
2 Mariusz Brewiak Arcymistrz 410
3 Roman Budzik Arcymistrz 307
4 Aleksander Chrenowski Arcymistrz 247

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adolf Bocheński

Arcymistrz 803
2 Giedrius Szarkanas Arcymistrz 637
3 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 569
4 Janusz Borowiński Arcymistrz 335
5 Krzysztof Łukaszewicz Arcymistrz 71

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 764
2 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 423
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 201

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 735
2 Marek Atalski Arcymistrz 523
3 Grzegorz Kułak Arcymistrz 368

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Skop

Arcymistrz 490
2 Adam Błachnio Arcymistrz 440
3 Leszek Falkowski Arcymistrz 339
4 Jerzy Masłoń Arcymistrz 241
5 Jerzy Kowalski Arcymistrz 41
6 Lech Łaniewski Arcymistrz 36

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Erikas Vainikonis

Arcymistrz 364
2 Marek Bałdysz Arcymistrz 212
3 Stefan Szenberg Arcymistrz 188
4 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 166
5 Bohdan Mazur Arcymistrz 147
6 Robert Sekulski Arcymistrz 136
7 Franciszek Zarzecki Arcymistrz 131
8 Maciej Bielawski Arcymistrz 130
9 Erazm Rozwadowski Arcymistrz 105
10 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 32

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Władysław Tomasiak

Arcymistrz 329
2 Julian Pisarek Arcymistrz 146
3 Andrzej Choniawko Arcymistrz 10