Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2021

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2021-10-26 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Piotr Marcinowski

DS Arcymistrz 3 827
2

Rafał Marks

MA Arcymistrz 1 897
3

Grzegorz Superson

MP Arcymistrz 1 754
4 Adam Błachnio KP Arcymistrz 1 309
5 Robert Głowacki MA Arcymistrz 1 306
6 Stefan Szenberg DS Arcymistrz 1 294
7 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 1 223
8 Stanisław Janik LB Arcymistrz 1 206
9 Jerzy Nowak LB Arcymistrz 1 181
10 Sabina Grzejdziak WM Arcymistrz 1 065
11 Aleksander Skop KP Arcymistrz 909
12 Jacek Dmowski DS Arcymistrz 860
13 Adolf Bocheński WM Arcymistrz 842
14 Marek Jaworski MP Arcymistrz 808
15 Marek Czerepak DS Arcymistrz 781
16 Marek Atalski LU Arcymistrz 715
17 Jacek Grzelczak SL Arcymistrz 695
18 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 678
19 Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 667
20 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 622
21 Zbigniew Papierniak SL Arcymistrz 543
22 Marek Blat SL Arcymistrz 517
23 Jarosław Figlus SL Arcymistrz 511
24 Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 500
25 Zbigniew Pinkiewicz PM Arcymistrz 440
26 Andrzej Choniawko ZP Arcymistrz 402
27 Leszek Falkowski KP Arcymistrz 392
28 Urban Kielichowski LD Arcymistrz 387
29 Julian Pisarek ZP Arcymistrz 383
30 Mariusz Brewiak PM Arcymistrz 381
31 Piotr Matkowski SL Arcymistrz 370
32 Erikas Vainikonis DS Arcymistrz 365
33 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 364
34 Adam Robak SL Arcymistrz 347
35 Andrzej Dudzik MP Arcymistrz 327
36 Zdzisław Świątek LB Arcymistrz 324
37 Anna Kowalska LD Arcymistrz 317
38 Jan Borychowski WP Arcymistrz 312
Zbigniew Guła SL Arcymistrz 312
40 Grzegorz Rojewski KP Arcymistrz 290
41 Zdzisław Kowalewski MA Arcymistrz 274
42 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 262
43 Wiesław Niciński LD Arcymistrz 261
44 Marek Bałdysz DS Arcymistrz 257
45 Grzegorz Bajek DS Arcymistrz 228
46 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP Arcymistrz 217
47 Leszek Niemiec SL Arcymistrz 197
48 Witalis Talar MA Arcymistrz 195
49 Maciej Bielawski DS Arcymistrz 190
50 Wojciech Biegajło MA Arcymistrz 181

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Marcinowski

Arcymistrz 3 827
2 Rafał Marks Arcymistrz 1 897
3 Grzegorz Superson Arcymistrz 1 754
4 Adam Błachnio Arcymistrz 1 309
5 Robert Głowacki Arcymistrz 1 306
6 Stefan Szenberg Arcymistrz 1 294
7 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 1 223
8 Stanisław Janik Arcymistrz 1 206
9 Jerzy Nowak Arcymistrz 1 181
10 Sabina Grzejdziak Arcymistrz 1 065

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Marcinowski

Arcymistrz 3 827
2 Stefan Szenberg Arcymistrz 1 294
3 Jacek Dmowski Arcymistrz 860
4 Marek Czerepak Arcymistrz 781
5 Erikas Vainikonis Arcymistrz 365
6 Marek Bałdysz Arcymistrz 257
7 Grzegorz Bajek Arcymistrz 228
8 Maciej Bielawski Arcymistrz 190
9 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 175
10 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 88

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Arcymistrz 1 897
2 Robert Głowacki Arcymistrz 1 306
3 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 1 223
4 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 667
5 Zdzisław Kowalewski Arcymistrz 274
6 Witalis Talar Arcymistrz 195
7 Wojciech Biegajło Arcymistrz 181
8 Wiesław Maciejczuk Arcymistrz 108
9 Wojciech Kaźmierczak Arcymistrz 78
10 Kazimierz Puczyński Arcymistrz 47

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Superson

Arcymistrz 1 754
2 Marek Jaworski Arcymistrz 808
3 Andrzej Dudzik Arcymistrz 327
4 Andrzej Lubojemski Arcymistrz 262
5 Piotr Stopa Arcymistrz 153
6 Waldemar Jaworski Arcymistrz 83

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Błachnio

Arcymistrz 1 309
2 Aleksander Skop Arcymistrz 909
3 Leszek Falkowski Arcymistrz 392
4 Grzegorz Rojewski Arcymistrz 290
5 Jerzy Masłoń Arcymistrz 157
6 Lech Łaniewski Arcymistrz 63

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Janik

Arcymistrz 1 206
2 Jerzy Nowak Arcymistrz 1 181
3 Zdzisław Świątek Arcymistrz 324

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Sabina Grzejdziak

Arcymistrz 1 065
2 Adolf Bocheński Arcymistrz 842
3 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 678
4 Janusz Borowiński Arcymistrz 68

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Atalski

Arcymistrz 715
2 Grzegorz Kułak Arcymistrz 174

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Grzelczak

Arcymistrz 695
2 Zbigniew Papierniak Arcymistrz 543
3 Marek Blat Arcymistrz 517
4 Jarosław Figlus Arcymistrz 511
5 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 500
6 Piotr Matkowski Arcymistrz 370
7 Adam Robak Arcymistrz 347
8 Zbigniew Guła Arcymistrz 312
9 Leszek Niemiec Arcymistrz 197
10 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 77

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 622
2 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 110
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 83

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Pinkiewicz

Arcymistrz 440
2 Mariusz Brewiak Arcymistrz 381
3 Roman Budzik Arcymistrz 27

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Choniawko

Arcymistrz 402
2 Julian Pisarek Arcymistrz 383

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Urban Kielichowski

Arcymistrz 387
2 Jarosław Gąsiorowski Arcymistrz 364
3 Anna Kowalska Arcymistrz 317
4 Wiesław Niciński Arcymistrz 261
5 Przemysław Teleszyński Arcymistrz 166
6 Marta Maj-Rudnicka Arcymistrz 155
7 Jerzy Ronke Arcymistrz 123
8 Adam Pawłowski Arcymistrz 117
9 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 2
10 Jolanta Sendacka Arcymistrz 2

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Borychowski

Arcymistrz 312
2 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 217
3 Karol Filipowicz Arcymistrz 128
4 Jerzy Mścisz Arcymistrz 86
5 Krzysztof Brudka Arcymistrz 58
6 Andrzej Syrek Arcymistrz 39

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Iwański

Arcymistrz 66
2 Aleksander Knawa Arcymistrz 48