Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Rafał Marks

MA Arcymistrz 11 662
2

Arkadiusz Majcher

MA Arcymistrz 10 752
3

Adolf Bocheński

WM Arcymistrz 7 187
4 Tomasz Modrzejewski WM Arcymistrz 7 025
5 Jacek Dmowski MA Arcymistrz 6 850
6 Jerzy Nowak WP Arcymistrz 6 164
7 Artur Wasiak MA Arcymistrz 5 363
8 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP Arcymistrz 5 101
9 Marek Jaworski MP Arcymistrz 5 041
10 Ryszard Pałasz ZP Arcymistrz 4 596
11 Maciej Dąbrowski OP Arcymistrz 4 562
12 Adam Krysa MP Arcymistrz 4 250
13 Jakub Kowal MP Arcymistrz 4 065
14 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 4 042
15 Marta Maj-Rudnicka WP Arcymistrz 3 987
16 Grzegorz Gawron MP Arcymistrz 3 966
17 Rafał Gardzielewski LU Arcymistrz 3 610
18 Andrzej Dudzik MP Arcymistrz 3 585
19 Wojciech Kaźmierczak MP Arcymistrz 3 545
20 Jan Borychowski WP Arcymistrz 3 538
21 Grzegorz Bajek DS Arcymistrz 3 348
22 Stanisław Janik WP Arcymistrz 3 243
23 Grzegorz Rojewski KP Arcymistrz 3 020
24 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 2 964
25 Marek Banasiński PM Arcymistrz 2 898
26 Giedre Jankunaite PD Arcymistrz 2 810
Giedrius Szarkanas PD Arcymistrz 2 810
28 Marek Atalski LU Arcymistrz 2 747
29 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 2 715
30 Tomasz Wiśniewski SL Arcymistrz 2 602
31 Marek Blat SL Arcymistrz 2 404
32 Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 2 381
33 Witalis Talar MA Arcymistrz 2 363
34 Paweł Chindelewicz PM Arcymistrz 2 328
35 Aleksander Skop KP Arcymistrz 2 323
36 Marek Czerepak DS Arcymistrz 2 254
37 Andrzej Choniawko LB Arcymistrz 2 195
38 Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 2 184
39 Dariusz Krajewski MA Arcymistrz 2 170
40 Jan Nadaj MA Arcymistrz 1 983
41 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 1 959
42 Aleksander Chrenowski PM Arcymistrz 1 908
43 Marek Pieczka SL Arcymistrz 1 790
44 Kazimierz Lichawski SL Arcymistrz 1 775
45 Leszek Falkowski KP Arcymistrz 1 752
46 Karol Filipowicz WP Arcymistrz 1 741
47 Henryk Brodawski MA Arcymistrz 1 683
48 Zdzisław Kowalewski MA Arcymistrz 1 678
49 Krzysztof Dziekański DS Arcymistrz 1 668
50 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 1 600

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Arcymistrz 11 662
2 Arkadiusz Majcher Arcymistrz 10 752
3 Adolf Bocheński Arcymistrz 7 187
4 Tomasz Modrzejewski Arcymistrz 7 025
5 Jacek Dmowski Arcymistrz 6 850
6 Jerzy Nowak Arcymistrz 6 164
7 Artur Wasiak Arcymistrz 5 363
8 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 5 101
9 Marek Jaworski Arcymistrz 5 041
10 Ryszard Pałasz Arcymistrz 4 596

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Arcymistrz 11 662
2 Arkadiusz Majcher Arcymistrz 10 752
3 Jacek Dmowski Arcymistrz 6 850
4 Artur Wasiak Arcymistrz 5 363
5 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 4 042
6 Witalis Talar Arcymistrz 2 363
7 Dariusz Zembrzuski Arcymistrz 2 184
8 Dariusz Krajewski Arcymistrz 2 170
9 Jan Nadaj Arcymistrz 1 983
10 Henryk Brodawski Arcymistrz 1 683

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adolf Bocheński

Arcymistrz 7 187
2 Tomasz Modrzejewski Arcymistrz 7 025
3 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 1 959
4 Jerzy Mścisz Arcymistrz 1 333

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Nowak

Arcymistrz 6 164
2 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 5 101
3 Marta Maj-Rudnicka Arcymistrz 3 987
4 Jan Borychowski Arcymistrz 3 538
5 Stanisław Janik Arcymistrz 3 243
6 Karol Filipowicz Arcymistrz 1 741
7 Zdzisław Świątek Arcymistrz 1 069
8 Paweł Siwiński Arcymistrz 1 033
9 Krzysztof Brudka Arcymistrz 279

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Jaworski

Arcymistrz 5 041
2 Adam Krysa Arcymistrz 4 250
3 Jakub Kowal Arcymistrz 4 065
4 Grzegorz Gawron Arcymistrz 3 966
5 Andrzej Dudzik Arcymistrz 3 585
6 Wojciech Kaźmierczak Arcymistrz 3 545
7 Andrzej Lubojemski Arcymistrz 2 964
8 Krzysztof Kleinrok Arcymistrz 1 502
9 Ryszard Woliński Arcymistrz 1 025
10 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 1 014

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ryszard Pałasz

Arcymistrz 4 596
2 Aleksander Swatler Arcymistrz 1 529
3 Andrzej Syrek Arcymistrz 1 161
4 Julian Pisarek Arcymistrz 455

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Dąbrowski

Arcymistrz 4 562

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Gardzielewski

Arcymistrz 3 610
2 Marek Atalski Arcymistrz 2 747
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 987
4 Grzegorz Kułak Arcymistrz 795

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Bajek

Arcymistrz 3 348
2 Marek Czerepak Arcymistrz 2 254
3 Krzysztof Dziekański Arcymistrz 1 668
4 Maciej Bielawski Arcymistrz 1 459
5 Bohdan Mazur Arcymistrz 1 373
6 Marek Bałdysz Arcymistrz 1 041
7 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 1 005
8 Stefan Szenberg Arcymistrz 519

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Rojewski

Arcymistrz 3 020
2 Aleksander Skop Arcymistrz 2 323
3 Leszek Falkowski Arcymistrz 1 752
4 Jerzy Masłoń Arcymistrz 973
5 Lech Łaniewski Arcymistrz 239

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Banasiński

Arcymistrz 2 898
2 Paweł Chindelewicz Arcymistrz 2 328
3 Aleksander Chrenowski Arcymistrz 1 908
4 Mariusz Brewiak Arcymistrz 1 497
5 Roman Budzik Arcymistrz 784
6 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 597

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Giedre Jankunaite

Arcymistrz 2 810
2 Giedrius Szarkanas Arcymistrz 2 810

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Jarosław Gąsiorowski

Arcymistrz 2 715
2 Anna Kowalska Arcymistrz 1 599
3 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 1 162
4 Jerzy Ronke Arcymistrz 655
5 Adam Pawłowski Arcymistrz 592
6 Urban Kielichowski Arcymistrz 468
7 Wiesław Niciński Arcymistrz 339
8 Jolanta Sendacka Arcymistrz 327
9 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 108

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Wiśniewski

Arcymistrz 2 602
2 Marek Blat Arcymistrz 2 404
3 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 2 381
4 Marek Pieczka Arcymistrz 1 790
5 Kazimierz Lichawski Arcymistrz 1 775
6 Piotr Matkowski Arcymistrz 1 117
7 Zbigniew Guła Arcymistrz 808
8 Jerzy Stworzewicz Arcymistrz 634
9 Stanisław Fangor Arcymistrz 451
10 Adam Robak Arcymistrz 361

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Choniawko

Arcymistrz 2 195

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 1 600

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Iwański

Arcymistrz 1 113
2 Aleksander Knawa Arcymistrz 336