Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 13 — Arcymistrz

Stan na 2024-07-19 00:15:05

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Rafał Marks

MA Arcymistrz 13 825
2

Arkadiusz Majcher

MA Arcymistrz 12 665
3

Jerzy Nowak

WP Arcymistrz 8 839
4 Tomasz Modrzejewski WM Arcymistrz 8 832
5 Adolf Bocheński WM Arcymistrz 8 452
6 Jacek Dmowski MA Arcymistrz 7 674
7 Maciej Dąbrowski OP Arcymistrz 7 152
8 Artur Wasiak MA Arcymistrz 6 397
9 Marek Jaworski MP Arcymistrz 6 329
10 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz WP Arcymistrz 6 179
11 Ryszard Pałasz ZP Arcymistrz 5 770
12 Tomasz Paluchowski MA Arcymistrz 5 555
13 Adam Krysa DS Arcymistrz 5 285
14 Jan Borychowski WP Arcymistrz 4 952
15 Marta Maj-Rudnicka WP Arcymistrz 4 890
16 Andrzej Dudzik MP Arcymistrz 4 468
17 Jakub Kowal MP Arcymistrz 4 374
18 Grzegorz Rojewski KP Arcymistrz 4 327
19 Grzegorz Gawron MP Arcymistrz 4 153
20 Giedrius Szarkanas PD Arcymistrz 4 070
21 Giedre Jankunaite PD Arcymistrz 4 065
22 Grzegorz Bajek DS Arcymistrz 4 041
23 Marek Blat SL Arcymistrz Międzynarodowy 4 006
24 Andrzej Lubojemski MP Arcymistrz 3 859
25 Rafał Gardzielewski MA Arcymistrz 3 612
26 Stanisław Janik WP Arcymistrz 3 566
27 Wojciech Kaźmierczak MP Arcymistrz 3 552
28 Aleksander Chrenowski PM Arcymistrz 3 380
29 Marek Banasiński PM Arcymistrz 3 267
30 Kazimierz Lichawski SL Arcymistrz 3 256
31 Jarosław Gąsiorowski LD Arcymistrz 3 188
32 Krzysztof Śliwoń SL Arcymistrz 3 171
33 Marek Atalski LU Arcymistrz 3 079
34 Mirosław Makatrewicz WM Arcymistrz 2 855
35 Dariusz Krajewski MA Arcymistrz 2 779
36 Tomasz Wiśniewski SL Arcymistrz 2 611
37 Andrzej Choniawko LB Arcymistrz 2 594
38 Marek Czerepak DS Arcymistrz 2 529
39 Jan Nadaj MA Arcymistrz 2 462
40 Witalis Talar MA Arcymistrz 2 450
41 Aleksander Skop KP Arcymistrz 2 405
42 Andrzej Hycnar PK Arcymistrz 2 355
43 Paweł Chindelewicz MA Arcymistrz 2 335
44 Marek Pieczka SL Arcymistrz 2 296
45 Dariusz Zembrzuski MA Arcymistrz 2 198
46 Jerzy Mścisz WP Arcymistrz 1 999
47 Anna Kowalska LD Arcymistrz 1 952
48 Aleksander Swatler ZP Arcymistrz 1 937
49 Robert Głowacki MA Arcymistrz 1 925
50 Krzysztof Dziekański DS Arcymistrz 1 885

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Arcymistrz 13 825
2 Arkadiusz Majcher Arcymistrz 12 665
3 Jerzy Nowak Arcymistrz 8 839
4 Tomasz Modrzejewski Arcymistrz 8 832
5 Adolf Bocheński Arcymistrz 8 452
6 Jacek Dmowski Arcymistrz 7 674
7 Maciej Dąbrowski Arcymistrz 7 152
8 Artur Wasiak Arcymistrz 6 397
9 Marek Jaworski Arcymistrz 6 329
10 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 6 179

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Marks

Arcymistrz 13 825
2 Arkadiusz Majcher Arcymistrz 12 665
3 Jacek Dmowski Arcymistrz 7 674
4 Artur Wasiak Arcymistrz 6 397
5 Tomasz Paluchowski Arcymistrz 5 555
6 Rafał Gardzielewski Arcymistrz 3 612
7 Dariusz Krajewski Arcymistrz 2 779
8 Jan Nadaj Arcymistrz 2 462
9 Witalis Talar Arcymistrz 2 450
10 Paweł Chindelewicz Arcymistrz 2 335

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Nowak

Arcymistrz 8 839
2 Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Arcymistrz 6 179
3 Jan Borychowski Arcymistrz 4 952
4 Marta Maj-Rudnicka Arcymistrz 4 890
5 Stanisław Janik Arcymistrz 3 566
6 Jerzy Mścisz Arcymistrz 1 999
7 Karol Filipowicz Arcymistrz 1 741
8 Zdzisław Świątek Arcymistrz 1 119
9 Paweł Siwiński Arcymistrz 1 033
10 Krzysztof Brudka Arcymistrz 279

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Modrzejewski

Arcymistrz 8 832
2 Adolf Bocheński Arcymistrz 8 452
3 Mirosław Makatrewicz Arcymistrz 2 855

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Dąbrowski

Arcymistrz 7 152

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Jaworski

Arcymistrz 6 329
2 Andrzej Dudzik Arcymistrz 4 468
3 Jakub Kowal Arcymistrz 4 374
4 Grzegorz Gawron Arcymistrz 4 153
5 Andrzej Lubojemski Arcymistrz 3 859
6 Wojciech Kaźmierczak Arcymistrz 3 552
7 Krzysztof Kleinrok Arcymistrz 1 726
8 Jarosław Jurkiewicz Arcymistrz 1 684
9 Ryszard Woliński Arcymistrz 1 448
10 Piotr Stopa Arcymistrz 1 055

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ryszard Pałasz

Arcymistrz 5 770
2 Aleksander Swatler Arcymistrz 1 937
3 Andrzej Syrek Arcymistrz 1 381
4 Julian Pisarek Arcymistrz 455

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Krysa

Arcymistrz 5 285
2 Grzegorz Bajek Arcymistrz 4 041
3 Marek Czerepak Arcymistrz 2 529
4 Krzysztof Dziekański Arcymistrz 1 885
5 Maciej Bielawski Arcymistrz 1 783
6 Bohdan Mazur Arcymistrz 1 607
7 Marek Bałdysz Arcymistrz 1 279
8 Andrzej Bondarewicz Arcymistrz 1 005
9 Stefan Szenberg Arcymistrz 656

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Rojewski

Arcymistrz 4 327
2 Aleksander Skop Arcymistrz 2 405
3 Leszek Falkowski Arcymistrz 1 884
4 Jerzy Masłoń Arcymistrz 1 224
5 Lech Łaniewski Arcymistrz 239

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Giedrius Szarkanas

Arcymistrz 4 070
2 Giedre Jankunaite Arcymistrz 4 065

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Blat

Arcymistrz Międzynarodowy 4 006
2 Kazimierz Lichawski Arcymistrz 3 256
3 Krzysztof Śliwoń Arcymistrz 3 171
4 Tomasz Wiśniewski Arcymistrz 2 611
5 Marek Pieczka Arcymistrz 2 296
6 Zbigniew Guła Arcymistrz 1 567
7 Piotr Matkowski Arcymistrz 1 415
8 Jerzy Stworzewicz Arcymistrz 1 091
9 Stanisław Fangor Arcymistrz 608
10 Adam Robak Arcymistrz 470

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Chrenowski

Arcymistrz 3 380
2 Marek Banasiński Arcymistrz 3 267
3 Mariusz Brewiak Arcymistrz 1 497
4 Roman Budzik Arcymistrz 954
5 Zbigniew Pinkiewicz Arcymistrz 928

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Jarosław Gąsiorowski

Arcymistrz 3 188
2 Anna Kowalska Arcymistrz 1 952
3 Tomasz Spodenkiewicz Arcymistrz 1 797
4 Jerzy Ronke Arcymistrz 926
5 Adam Pawłowski Arcymistrz 709
6 Urban Kielichowski Arcymistrz 570
7 Wiesław Niciński Arcymistrz 339
8 Jolanta Sendacka Arcymistrz 332
9 Tomasz Krysztofiak Arcymistrz 182

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Atalski

Arcymistrz 3 079
2 Grzegorz Kułak Arcymistrz 1 811
3 Janusz Wesołowski Arcymistrz 987

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Choniawko

Arcymistrz 2 594

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Hycnar

Arcymistrz 2 355

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Iwański

Arcymistrz 1 247
2 Aleksander Knawa Arcymistrz 726
3 Włodzimierz Maryniowski Arcymistrz 10