Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 2 — Mistrz Okręgowy

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Krzysztof Świątkowski

SL Mistrz Wojewódzki 1 836
2

Dariusz Sarzyński

SL Mistrz Wojewódzki 1 627
3

Marek Brosch

DS Mistrz Wojewódzki 1 541
4 Roger Szarek DS Mistrz Wojewódzki 1 444
5 Jan Kot MA Mistrz Wojewódzki 1 342
6 Piotr Ciszak LD Mistrz Wojewódzki 1 263
7 Jerzy Pieszczuch DS Mistrz Wojewódzki 1 172
Uladzislau Tsitavets MA Mistrz Wojewódzki 1 172
9 Marian Chrzanowski DS Mistrz Wojewódzki 1 147
10 Witold Chmarzyński KP Mistrz Wojewódzki 1 126
11 Jan Łuczeczko PM Mistrz Wojewódzki 1 024
12 Adam Rogowski MA Mistrz Wojewódzki 943
13 Anna Diakun DS Mistrz Wojewódzki 929
14 Zofia Trojan DS Mistrz Wojewódzki 922
15 Ewa Wawrowska MA Mistrz Wojewódzki 914
16 Piotr Stefanów MP Mistrz Wojewódzki 902
17 Jakub Michalski MP Mistrz Wojewódzki 882
18 Stanisław Król WM Mistrz Wojewódzki 840
19 Katarzyna Stachowiak WP Mistrz Wojewódzki 838
20 Dominika Wołyńska PM Mistrz Wojewódzki 833
21 Szymon Grabala PM Mistrz Okręgowy 818
22 Krzysztof Ruprik KP Mistrz Wojewódzki 808
23 Bogusław Jóźwiak MA Mistrz Wojewódzki 788
24 Barbara Tuma PM Mistrz Wojewódzki 707
25 Tomasz Perduta KP Mistrz Okręgowy 698
26 Cyprian Morawski PM Mistrz Wojewódzki 695
27 Natalia Węgleńska MA Mistrz Wojewódzki 678
28 Tomasz Powęzka WP Mistrz Wojewódzki 675
29 Aneta Klaczyńska WP Mistrz Okręgowy 672
30 Mateusz Krzemyk MP Mistrz Wojewódzki 666
31 Ewa Nowińska KP Mistrz Wojewódzki 655
32 Kazimierz Kłys ZP Mistrz Wojewódzki 651
33 Roman Nowiński KP Mistrz Wojewódzki 644
34 Andrzej Kita KP Mistrz Okręgowy 625
35 Marian Piasecki KP Mistrz Wojewódzki 611
36 Bogdan Kościelny MA Mistrz Wojewódzki 600
37 Maria Kowal WP Mistrz Wojewódzki 595
Jerzy Podgruszewski LB Mistrz Wojewódzki 595
Piotr Sienkiewicz OP Mistrz Wojewódzki 595
40 Andrzej Skoczylas WM Mistrz Okręgowy 582
41 Zbigniew Ćwiertniak LB Mistrz Wojewódzki 576
42 Bogdan Wiliński ZP Mistrz Okręgowy 573
43 Wiesław Pytliński KP Mistrz Wojewódzki 570
44 Dariusz Motyl MP Mistrz Wojewódzki 562
45 Robert Kempka WP Mistrz Wojewódzki 559
46 Marek Łukaszewski LD Mistrz Okręgowy 558
Piotr Mizak KP Mistrz Okręgowy 558
48 Andrzej Gierczyński ZP Mistrz Okręgowy 545
49 Paweł Bagrowski MA Mistrz Wojewódzki 543
Małgorzata Rozman MA Mistrz Okręgowy 543

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Świątkowski

Mistrz Wojewódzki 1 836
2 Dariusz Sarzyński Mistrz Wojewódzki 1 627
3 Marek Brosch Mistrz Wojewódzki 1 541
4 Roger Szarek Mistrz Wojewódzki 1 444
5 Jan Kot Mistrz Wojewódzki 1 342
6 Piotr Ciszak Mistrz Wojewódzki 1 263
7 Jerzy Pieszczuch Mistrz Wojewódzki 1 172
8 Uladzislau Tsitavets Mistrz Wojewódzki 1 172
9 Marian Chrzanowski Mistrz Wojewódzki 1 147
10 Witold Chmarzyński Mistrz Wojewódzki 1 126

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Świątkowski

Mistrz Wojewódzki 1 836
2 Dariusz Sarzyński Mistrz Wojewódzki 1 627
3 Anna Makuch Mistrz Okręgowy 468
4 Marek Orzeł Mistrz Wojewódzki 444
5 Danuta Zalewska-Bielanik Mistrz Okręgowy 299
6 Marianna Pantak Mistrz Okręgowy 281
7 Leszek Suder Mistrz Okręgowy 264
8 Jakub Marekwica Mistrz Okręgowy 259
9 Marek Barański Mistrz Okręgowy 220
10 Jerzy Tomsik Mistrz Wojewódzki 208

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Brosch

Mistrz Wojewódzki 1 541
2 Roger Szarek Mistrz Wojewódzki 1 444
3 Jerzy Pieszczuch Mistrz Wojewódzki 1 172
4 Marian Chrzanowski Mistrz Wojewódzki 1 147
5 Anna Diakun Mistrz Wojewódzki 929
6 Zofia Trojan Mistrz Wojewódzki 922
7 Małgorzata Hawryliszyn Mistrz Wojewódzki 480
8 Edmund Budka Mistrz Wojewódzki 399
9 Mirosław Kawecki Mistrz Okręgowy 376
10 Ryszard Jucha Mistrz Okręgowy 365

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Kot

Mistrz Wojewódzki 1 342
2 Uladzislau Tsitavets Mistrz Wojewódzki 1 172
3 Adam Rogowski Mistrz Wojewódzki 943
4 Ewa Wawrowska Mistrz Wojewódzki 914
5 Bogusław Jóźwiak Mistrz Wojewódzki 788
6 Natalia Węgleńska Mistrz Wojewódzki 678
7 Bogdan Kościelny Mistrz Wojewódzki 600
8 Paweł Bagrowski Mistrz Wojewódzki 543
9 Małgorzata Rozman Mistrz Okręgowy 543
10 Krzysztof Dobrzeniecki Mistrz Okręgowy 530

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Ciszak

Mistrz Wojewódzki 1 263
2 Marek Łukaszewski Mistrz Okręgowy 558
3 Krzysztof Cieślak Mistrz Okręgowy 412
4 Grzegorz Wasiak Mistrz Wojewódzki 405
5 Sławomir Pawłowski Mistrz Okręgowy 392
6 Liliana Suflida Mistrz Okręgowy 382
7 Tadeusz Bartolik Mistrz Wojewódzki 311
8 Tadeusz Kempko Mistrz Okręgowy 293
9 Agnieszka Bedyk Mistrz Okręgowy 288
10 Ewa Sokół-Nawalny Mistrz Okręgowy 287

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Witold Chmarzyński

Mistrz Wojewódzki 1 126
2 Krzysztof Ruprik Mistrz Wojewódzki 808
3 Tomasz Perduta Mistrz Okręgowy 698
4 Ewa Nowińska Mistrz Wojewódzki 655
5 Roman Nowiński Mistrz Wojewódzki 644
6 Andrzej Kita Mistrz Okręgowy 625
7 Marian Piasecki Mistrz Wojewódzki 611
8 Wiesław Pytliński Mistrz Wojewódzki 570
9 Piotr Mizak Mistrz Okręgowy 558
10 Marek Grużewski Mistrz Wojewódzki 516

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Łuczeczko

Mistrz Wojewódzki 1 024
2 Dominika Wołyńska Mistrz Wojewódzki 833
3 Szymon Grabala Mistrz Okręgowy 818
4 Barbara Tuma Mistrz Wojewódzki 707
5 Cyprian Morawski Mistrz Wojewódzki 695
6 Martyna Smoleń Mistrz Wojewódzki 535
7 Antoni Byliński Mistrz Wojewódzki 391
8 Andrzej Jarząbkowski Mistrz Okręgowy 355
9 Mirosław Giełczyński Mistrz Okręgowy 295
10 Anna Krasińska Mistrz Okręgowy 200

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Stefanów

Mistrz Wojewódzki 902
2 Jakub Michalski Mistrz Wojewódzki 882
3 Mateusz Krzemyk Mistrz Wojewódzki 666
4 Dariusz Motyl Mistrz Wojewódzki 562
5 Janusz Lekki Mistrz Wojewódzki 519
6 Piotr Dziedzic Mistrz Okręgowy 468
7 Antoni Wójtowicz Mistrz Wojewódzki 442
8 Jerzy Jasiński Mistrz Okręgowy 394
9 Jan Surdej Mistrz Okręgowy 363
10 Ignacy Kotewicz Mistrz Wojewódzki 361

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Stanisław Król

Mistrz Wojewódzki 840
2 Andrzej Skoczylas Mistrz Okręgowy 582
3 Ewa Wyszomierska Mistrz Okręgowy 515
4 Marek Wyszomierski Mistrz Okręgowy 515
5 Paweł Łata Mistrz Wojewódzki 513
6 Wojciech Kujda Mistrz Wojewódzki 503
7 Waldemar Sadurski Mistrz Wojewódzki 497
8 Marian Lemecha Mistrz Okręgowy 392
9 Józef Wiśnik Mistrz Okręgowy 327
10 Witold Deorocki Mistrz Okręgowy 270

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Katarzyna Stachowiak

Mistrz Wojewódzki 838
2 Tomasz Powęzka Mistrz Wojewódzki 675
3 Aneta Klaczyńska Mistrz Okręgowy 672
4 Maria Kowal Mistrz Wojewódzki 595
5 Robert Kempka Mistrz Wojewódzki 559
6 Piotr Cieśliński Mistrz Okręgowy 506
7 Marta Smętek Mistrz Okręgowy 501
8 Janusz Zabacki Mistrz Wojewódzki 489
9 Stefan Gronowski Mistrz Wojewódzki 462
10 Waldemar Paternoga Mistrz Okręgowy 361

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Kazimierz Kłys

Mistrz Wojewódzki 651
2 Bogdan Wiliński Mistrz Okręgowy 573
3 Andrzej Gierczyński Mistrz Okręgowy 545
4 Tadeusz Kuc Mistrz Okręgowy 491
5 Bolesław Aleksandrowicz Mistrz Okręgowy 335
6 Marek Leś Mistrz Okręgowy 286
7 Piotr Żmudzki Mistrz Okręgowy 274
8 Eligiusz Śmieja Mistrz Wojewódzki 250
9 Ewa Bargłowska Mistrz Okręgowy 227
10 Radosław Maćczak Mistrz Wojewódzki 209

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Podgruszewski

Mistrz Wojewódzki 595
2 Zbigniew Ćwiertniak Mistrz Wojewódzki 576
3 Agnieszka Ziomek Mistrz Wojewódzki 421
4 Halina Grześkowiak Mistrz Okręgowy 373
5 Krzysztof Borowik Mistrz Okręgowy 292
6 Andrzej Pawlik Mistrz Okręgowy 284
7 Stanisław Bamber Mistrz Okręgowy 222
8 Zdzisława Krzyżańska Mistrz Okręgowy 156
9 Henryk Wiciński Mistrz Okręgowy 149
10 Wojciech Felsztyński Mistrz Okręgowy 136

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Sienkiewicz

Mistrz Wojewódzki 595
2 Augustyn Ślesiński Mistrz Wojewódzki 341
3 Anna Pusz Mistrz Okręgowy 338
4 Jan Skoczylas Mistrz Wojewódzki 298
5 Roman Gignal Mistrz Okręgowy 233
6 Jacek Huszno Mistrz Okręgowy 186
7 Krzysztof Malejka Mistrz Okręgowy 10

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Artur Kozłowski

Mistrz Okręgowy 425
2 Halina Perkowska Mistrz Okręgowy 411
3 Benon Żukowski Mistrz Okręgowy 396
4 Jerzy Firs Mistrz Wojewódzki 278
5 Romuald Ławrynowicz Mistrz Wojewódzki 176
6 Zbigniew Randzio Mistrz Okręgowy 108
7 Gintaras Simanaitis Mistrz Okręgowy 41
8 Józef Dobkowski Mistrz Okręgowy 37

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominik Puchała

Mistrz Wojewódzki 393
2 Tadeusz Dańczak Mistrz Okręgowy 390
3 Maciej Zych Mistrz Okręgowy 260
4 Tomasz Czapkiewicz Mistrz Wojewódzki 230
5 Leokadia Weryńska-Leja Mistrz Okręgowy 226
6 Tadeusz Sum Mistrz Okręgowy 170
7 Jarosław Kotecki Mistrz Okręgowy 167
8 Jan Worek Mistrz Okręgowy 148
9 Roman Galik Mistrz Okręgowy 104
10 Jadwiga Żulińska Mistrz Okręgowy 57

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Ryszard Adamczuk

Mistrz Wojewódzki 341
2 Robert Długosz Mistrz Wojewódzki 313
3 Szczepan Szumielewicz Mistrz Okręgowy 300
4 Teresa Piasecka Mistrz Okręgowy 253
5 Piotr Włoczewski Mistrz Okręgowy 223
6 Mirosław Śliz Mistrz Okręgowy 150

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Mielniczuk

Mistrz Okręgowy 117
2 Arkadiusz Stojan Mistrz Wojewódzki 106
3 Marian Borowicz Mistrz Okręgowy 22
4 Janusz Borek Mistrz Okręgowy 2