Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 2.5 — Mistrz Wojewódzki

Stan na 2020-09-24 00:15:04

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Dariusz Wojna

MA Mistrz Regionalny 970
2

Aleksander Zatke

LD Mistrz Wojewódzki 854
3

Jerzy Kuhn

MA Mistrz Wojewódzki 819
4 Robert Barankiewicz LD Mistrz Regionalny 723
5 Paweł Dickert ZP Mistrz Wojewódzki 574
6 Bolesław Radko KP Mistrz Wojewódzki 569
7 Dariusz Kłodos MA Mistrz Wojewódzki 527
8 Krzysztof Pękała WM Mistrz Regionalny 522
9 Robert Lewandowski ZP Mistrz Regionalny 507
10 Krzysztof Jordan WP Mistrz Regionalny 503
11 Rafał Mikołajczak WP Mistrz Regionalny 498
12 Wiesław Sirman ZP Mistrz Wojewódzki 487
13 Paweł Sierakowski MA Mistrz Wojewódzki 483
14 Piotr Garbal WM Mistrz Regionalny 473
15 Mariusz Wierzchowski ZP Mistrz Wojewódzki 455
16 Krzysztof Kufel WP Mistrz Wojewódzki 449
17 Lech Jaworski LB Mistrz Regionalny 440
18 Jacek Lipski MA Mistrz Wojewódzki 427
19 Leszek Jędrzejczak MA Mistrz Wojewódzki 423
20 Jarosław Nowak WP Mistrz Wojewódzki 418
21 Dariusz Głowiński ZP Mistrz Regionalny 416
Maciej Szczepański WP Mistrz Wojewódzki 416
23 Jarosław Malarski LD Mistrz Wojewódzki 408
24 Mikołaj Komorowski MA Mistrz Regionalny 399
25 Marek Bałabuch KP Mistrz Regionalny 397
26 Tomasz Krym LD Mistrz Wojewódzki 384
27 Jerzy Kamiński WP Mistrz Regionalny 382
28 Barbara Królak MA Mistrz Wojewódzki 379
29 Andrzej Pluszczewski SL Mistrz Wojewódzki 376
30 Urszula Kielak MA Mistrz Wojewódzki 374
31 Edward Michalak OP Mistrz Regionalny 369
32 Karol Brzozowski OP Mistrz Wojewódzki 367
Hanna Probola MA Mistrz Wojewódzki 367
34 Leszek Tarnogrodzki OP Mistrz Wojewódzki 362
35 Robert Komar WP Mistrz Regionalny 360
36 Andrzej Riss PM Mistrz Regionalny 357
37 Jan Niebudek DS Mistrz Regionalny 355
38 Krystian Ostrowski WP Mistrz Wojewódzki 350
39 Tomasz Kalembkiewicz LB Mistrz Regionalny 349
40 Andrzej Chodowski DS Mistrz Wojewódzki 347
Adam Lewandowski PM Mistrz Regionalny 347
42 Arkadiusz Wódkowski MA Mistrz Wojewódzki 338
43 Wiesław Olszewski MA Mistrz Wojewódzki 331
Marek Szczudło PK Mistrz Wojewódzki 331
45 Mirosław Stelmaszyk ZP Mistrz Regionalny 330
46 Krzysztof Galubiński WP Mistrz Regionalny 327
47 Mirosław Zawiślak MA Mistrz Wojewódzki 322
48 Wojciech Peisert DS Mistrz Wojewódzki 315
49 Andrzej Liwoch MP Mistrz Wojewódzki 313
50 Małgorzata Buduła MA Mistrz Wojewódzki 312

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Wojna

Mistrz Regionalny 970
2 Aleksander Zatke Mistrz Wojewódzki 854
3 Jerzy Kuhn Mistrz Wojewódzki 819
4 Robert Barankiewicz Mistrz Regionalny 723
5 Paweł Dickert Mistrz Wojewódzki 574
6 Bolesław Radko Mistrz Wojewódzki 569
7 Dariusz Kłodos Mistrz Wojewódzki 527
8 Krzysztof Pękała Mistrz Regionalny 522
9 Robert Lewandowski Mistrz Regionalny 507
10 Krzysztof Jordan Mistrz Regionalny 503

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Wojna

Mistrz Regionalny 970
2 Jerzy Kuhn Mistrz Wojewódzki 819
3 Dariusz Kłodos Mistrz Wojewódzki 527
4 Paweł Sierakowski Mistrz Wojewódzki 483
5 Jacek Lipski Mistrz Wojewódzki 427
6 Leszek Jędrzejczak Mistrz Wojewódzki 423
7 Mikołaj Komorowski Mistrz Regionalny 399
8 Barbara Królak Mistrz Wojewódzki 379
9 Urszula Kielak Mistrz Wojewódzki 374
10 Hanna Probola Mistrz Wojewódzki 367

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Aleksander Zatke

Mistrz Wojewódzki 854
2 Robert Barankiewicz Mistrz Regionalny 723
3 Jarosław Malarski Mistrz Wojewódzki 408
4 Tomasz Krym Mistrz Wojewódzki 384
5 Wacław Opacki Mistrz Regionalny 207
6 Zbyszek Ratajczak Mistrz Wojewódzki 189
7 Włodzimierz Biernacki Mistrz Wojewódzki 156
8 Michał Klichowicz Mistrz Regionalny 156
9 Janusz Dzięciołowski Mistrz Wojewódzki 134
10 Kazimierz Cap Mistrz Wojewódzki 112

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Dickert

Mistrz Wojewódzki 574
2 Robert Lewandowski Mistrz Regionalny 507
3 Wiesław Sirman Mistrz Wojewódzki 487
4 Mariusz Wierzchowski Mistrz Wojewódzki 455
5 Dariusz Głowiński Mistrz Regionalny 416
6 Mirosław Stelmaszyk Mistrz Regionalny 330
7 Henryk Semeniuk Mistrz Regionalny 303
8 Edmund Zarzycki Mistrz Regionalny 291
9 Aleksander Jasiukiewicz Mistrz Wojewódzki 281
10 Mirosław Gluba Mistrz Wojewódzki 277

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Bolesław Radko

Mistrz Wojewódzki 569
2 Marek Bałabuch Mistrz Regionalny 397
3 Dariusz Piotrkiewicz Mistrz Wojewódzki 227
4 Małgorzata Lipka Mistrz Wojewódzki 207
5 Jan Siwczyński Mistrz Wojewódzki 193
6 Eugeniusz Chudziński Mistrz Wojewódzki 147
7 Włodzimierz Maćkowski Mistrz Wojewódzki 129
8 Karol Nowak Mistrz Wojewódzki 129
9 Michał Dolny Mistrz Wojewódzki 126
10 Leszek Gozdek Mistrz Wojewódzki 109

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Pękała

Mistrz Regionalny 522
2 Piotr Garbal Mistrz Regionalny 473
3 Dawid Kołodziejski Mistrz Wojewódzki 275
4 Alina Gudecka Mistrz Wojewódzki 257
5 Waldemar Ślesicki Mistrz Wojewódzki 241
6 Andrzej Czumaj Mistrz Wojewódzki 199
7 Lech Skwarżyński Mistrz Wojewódzki 161
8 Iwona Puczyłowska Mistrz Wojewódzki 114
9 Marek Nasiłowski Mistrz Wojewódzki 113
10 Wojciech Walkiewicz Mistrz Regionalny 87

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Jordan

Mistrz Regionalny 503
2 Rafał Mikołajczak Mistrz Regionalny 498
3 Krzysztof Kufel Mistrz Wojewódzki 449
4 Jarosław Nowak Mistrz Wojewódzki 418
5 Maciej Szczepański Mistrz Wojewódzki 416
6 Jerzy Kamiński Mistrz Regionalny 382
7 Robert Komar Mistrz Regionalny 360
8 Krystian Ostrowski Mistrz Wojewódzki 350
9 Krzysztof Galubiński Mistrz Regionalny 327
10 Mirosław Grobelkiewicz Mistrz Regionalny 298

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Jaworski

Mistrz Regionalny 440
2 Tomasz Kalembkiewicz Mistrz Regionalny 349
3 Mirosław Jedynak Mistrz Regionalny 241
4 Barbara Soroko Mistrz Regionalny 187
5 Zbigniew Szczęsny Mistrz Wojewódzki 181
6 Ryszard Góralski Mistrz Wojewódzki 173
7 Andrzej Niziałek Mistrz Regionalny 166
8 Andrzej Telus Mistrz Regionalny 159
9 Tadeusz Lisiecki Mistrz Wojewódzki 152
10 Andrzej Włodarczak Mistrz Wojewódzki 142

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Pluszczewski

Mistrz Wojewódzki 376
2 Wiktor Pantak Mistrz Wojewódzki 290
3 Łukasz Stworzewicz Mistrz Wojewódzki 235
4 Tadeusz Kois Mistrz Wojewódzki 132
5 Artur Głowacki Mistrz Wojewódzki 114
6 Sławomir Brodziński Mistrz Wojewódzki 99
7 Tomasz Skowron Mistrz Wojewódzki 98
8 Kazimierz Zdebski Mistrz Wojewódzki 87
9 Krystian Wonchała Mistrz Wojewódzki 75
10 Zbigniew Durczyński Mistrz Wojewódzki 74

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Edward Michalak

Mistrz Regionalny 369
2 Karol Brzozowski Mistrz Wojewódzki 367
3 Leszek Tarnogrodzki Mistrz Wojewódzki 362
4 Michał Zgaślik Mistrz Wojewódzki 279
5 Krystyna Wąchała Mistrz Wojewódzki 215
6 Dariusz Kulita Mistrz Wojewódzki 175
7 Czesław Grądys Mistrz Wojewódzki 150
8 Hanna Chałupnik Mistrz Wojewódzki 143
9 Zbigniew Dyderski Mistrz Wojewódzki 135
10 Andrzej Lamla Mistrz Wojewódzki 95

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Riss

Mistrz Regionalny 357
2 Adam Lewandowski Mistrz Regionalny 347
3 Jadwiga Jeziorska Mistrz Wojewódzki 298
4 Krystyna Rogala Mistrz Wojewódzki 263
5 Andrzej Osiński Mistrz Wojewódzki 260
6 Marek Fijałkowski Mistrz Wojewódzki 244
7 Witold Pietrzak Mistrz Regionalny 240
8 Włodzimierz Wasielewski Mistrz Wojewódzki 239
9 Czesław Gruszecki Mistrz Wojewódzki 212
10 Dariusz Milewski Mistrz Wojewódzki 191

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Niebudek

Mistrz Regionalny 355
2 Andrzej Chodowski Mistrz Wojewódzki 347
3 Wojciech Peisert Mistrz Wojewódzki 315
4 Marcin Rój Mistrz Wojewódzki 288
5 Marek Jakubowski Mistrz Wojewódzki 247
6 Sylwester Gołdyn Mistrz Wojewódzki 242
7 Maciej Barszczewski Mistrz Wojewódzki 229
8 Rafał Molenda Mistrz Wojewódzki 219
9 Mirosław Drabczyński Mistrz Wojewódzki 176
10 Ryszard Wróblewski Mistrz Wojewódzki 171

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Szczudło

Mistrz Wojewódzki 331
2 Jacek Gąsiorek Mistrz Wojewódzki 282
3 Zygmunt Szczudło Mistrz Wojewódzki 245
4 Władysław Kulawski Mistrz Wojewódzki 154
5 Leszek Mroczek Mistrz Wojewódzki 140
6 Jan Warchoł Mistrz Wojewódzki 91
7 Mariusz Czesnar Mistrz Wojewódzki 67

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Liwoch

Mistrz Wojewódzki 313
2 Andrzej Sobula Mistrz Wojewódzki 280
3 Wioletta Matusik Mistrz Wojewódzki 196
4 Kacper Kuflowski Mistrz Wojewódzki 192
5 Marek Glibowski Mistrz Wojewódzki 161
6 Halina Samborek Mistrz Wojewódzki 146
7 Sławomir Kowalski Mistrz Wojewódzki 134
8 Tadeusz Przybycień Mistrz Wojewódzki 134
9 Wiesław Dymek Mistrz Wojewódzki 121
10 Wiesława Kotelon Mistrz Wojewódzki 110

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Igor Bytskevich

Mistrz Wojewódzki 203
2 Olga Bytskevitch Mistrz Wojewódzki 203
3 Andrzej Zalewski Mistrz Wojewódzki 117
4 Michał Kiczkajło Mistrz Wojewódzki 74
5 Czesław Piechocki Mistrz Wojewódzki 74
6 Feliks Babiracki Mistrz Wojewódzki 35
7 Yauheni Hardzei Mistrz Wojewódzki 4

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Golec

Mistrz Wojewódzki 64
2 Zbigniew Swat Mistrz Wojewódzki 51
3 Kazimierz Zawisza Mistrz Wojewódzki 18
4 Halina Przygodzka Mistrz Wojewódzki 16
5 Dariusz Woszczycki Mistrz Wojewódzki 7

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Szymański

Mistrz Wojewódzki 49
2 Józef Albiniak Mistrz Wojewódzki 34
3 Julia Grodzka Mistrz Wojewódzki 31
4 Robert Szabla Mistrz Wojewódzki 24
5 Andrzej Paluch Mistrz Wojewódzki 14
6 Waldemar Klekowski Mistrz Wojewódzki 3
7 Andrzej Denysiuk Mistrz Wojewódzki 1
8 Cezary Kostjan Mistrz Wojewódzki 1
9 Włodzimierz Zapiórkowski Mistrz Wojewódzki 1
10 Jerzy Zub Mistrz Wojewódzki 1