Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 2.5 — Mistrz Wojewódzki

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Bartosz Bejenka

PD Mistrz Regionalny 3 519
2

Jakub Bereza

MA Mistrz Regionalny 2 053
3

Jakub Piłat

WP Mistrz Regionalny 1 915
4 Maria Niklaus MA Mistrz Regionalny 1 787
5 Bernard Kula MA Mistrz Regionalny 1 784
6 Piotr Kruczek PK Mistrz Regionalny 1 433
7 Jelena Alfejeva MA Mistrz Regionalny 1 401
Karlis Rubins MA Mistrz Regionalny 1 401
9 Robert Czernecki LD Mistrz Regionalny 1 398
10 Krzysztof Boniek PM Mistrz Regionalny 1 388
11 Janusz Tchórzewski WM Mistrz Regionalny 1 337
12 Jacek Barski DS Mistrz Regionalny 1 301
13 Maksymilian Karpierz DS Mistrz Regionalny 1 273
14 Jarosław Grabek DS Mistrz Regionalny 1 239
15 Katarzyna Żabicka-Bajon WP Mistrz Regionalny 1 221
16 Jacek Kostrzewski KP Mistrz Regionalny 1 154
17 Aleksandra Górska WP Mistrz Regionalny 1 132
18 Konrad Paluszek MA Mistrz Regionalny 1 109
19 Krzysztof Trunowicz WM Mistrz Regionalny 1 105
20 Janusz Gorczyński KP Mistrz Regionalny 1 097
21 Jan Druch MA Mistrz Regionalny 1 094
22 Agata Pyclik ZP Mistrz Regionalny 1 067
Bolesław Studziński MA Mistrz Wojewódzki 1 067
24 Jakub Gawron LU Mistrz Regionalny 1 062
25 Mariola Miklaszewska MA Mistrz Regionalny 1 047
26 Krzysztof Bonowicz KP Mistrz Regionalny 1 033
27 Natalia Suszanowicz SL Mistrz Wojewódzki 973
28 Piotr Piątkiewicz MA Mistrz Regionalny 943
29 Maciej Betliński DS Mistrz Regionalny 905
30 Magdalena Chmielewska PK Mistrz Wojewódzki 897
31 Bogusław Jarosz SL Mistrz Regionalny 895
32 Andrzej Ciechacki KP Mistrz Regionalny 870
33 Dominika Lucka SL Mistrz Wojewódzki 869
34 Małgorzata Wachowska WM Mistrz Regionalny 850
35 Krzysztof Klimczak WM Mistrz Regionalny 840
Jacek Sroczyński DS Mistrz Regionalny 840
37 Dariusz Płoszaj MA Mistrz Regionalny 832
38 Marcin Paplaczyk DS Mistrz Regionalny 813
39 Kacper Kisielewski MP Mistrz Regionalny 792
40 Magdalena Czajkowska MA Mistrz Regionalny 767
41 Tomasz Przegaliński MA Mistrz Wojewódzki 758
42 Kazimierz Wierzbowski KP Mistrz Wojewódzki 745
43 Jakub Franczak DS Mistrz Wojewódzki 743
44 Jakub Dziuba MA Mistrz Regionalny 739
45 Anna Stelmach SL Mistrz Wojewódzki 703
46 Elżbieta Kupczyk KP Mistrz Regionalny 664
47 Szymon Graś WP Mistrz Regionalny 663
48 Zbyszek Ratajczak LD Mistrz Regionalny 656
49 Andrzej Biliński DS Mistrz Wojewódzki 649
50 Piotr Kopko MA Mistrz Wojewódzki 642

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Bartosz Bejenka

Mistrz Regionalny 3 519
2 Jakub Bereza Mistrz Regionalny 2 053
3 Jakub Piłat Mistrz Regionalny 1 915
4 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 787
5 Bernard Kula Mistrz Regionalny 1 784
6 Piotr Kruczek Mistrz Regionalny 1 433
7 Jelena Alfejeva Mistrz Regionalny 1 401
8 Karlis Rubins Mistrz Regionalny 1 401
9 Robert Czernecki Mistrz Regionalny 1 398
10 Krzysztof Boniek Mistrz Regionalny 1 388

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Bartosz Bejenka

Mistrz Regionalny 3 519
2 Bogusław Kozakiewicz Mistrz Wojewódzki 468
3 Geraldas Urbonas Mistrz Regionalny 300
4 Ireneusz Turyk Mistrz Wojewódzki 157
5 Andrzej Żugaj Mistrz Wojewódzki 148
6 Stanisław Walewski Mistrz Wojewódzki 119

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Bereza

Mistrz Regionalny 2 053
2 Maria Niklaus Mistrz Regionalny 1 787
3 Bernard Kula Mistrz Regionalny 1 784
4 Jelena Alfejeva Mistrz Regionalny 1 401
5 Karlis Rubins Mistrz Regionalny 1 401
6 Konrad Paluszek Mistrz Regionalny 1 109
7 Jan Druch Mistrz Regionalny 1 094
8 Bolesław Studziński Mistrz Wojewódzki 1 067
9 Mariola Miklaszewska Mistrz Regionalny 1 047
10 Piotr Piątkiewicz Mistrz Regionalny 943

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Piłat

Mistrz Regionalny 1 915
2 Katarzyna Żabicka-Bajon Mistrz Regionalny 1 221
3 Aleksandra Górska Mistrz Regionalny 1 132
4 Szymon Graś Mistrz Regionalny 663
5 Tomasz Toboła Mistrz Wojewódzki 539
6 Kajetan Gościański Mistrz Wojewódzki 536
7 Łukasz Józkowiak Mistrz Wojewódzki 524
8 Marek Gapiński Mistrz Wojewódzki 453
9 Barbara Boruta Mistrz Regionalny 438
10 Rafał Milinkiewicz Mistrz Wojewódzki 430

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Kruczek

Mistrz Regionalny 1 433
2 Magdalena Chmielewska Mistrz Wojewódzki 897
3 Wojciech Burek Mistrz Wojewódzki 338
4 Jan Warchoł Mistrz Regionalny 287
5 Zygmunt Szczudło Mistrz Regionalny 286
6 Leszek Mroczek Mistrz Wojewódzki 228

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Robert Czernecki

Mistrz Regionalny 1 398
2 Zbyszek Ratajczak Mistrz Regionalny 656
3 Jerzy Kudlik Mistrz Regionalny 622
4 Marian Wojtasiński Mistrz Wojewódzki 535
5 Marcin Miller Mistrz Wojewódzki 526
6 Jerzy Mierzejewski Mistrz Wojewódzki 420
7 Tadeusz Kołat Mistrz Wojewódzki 412
8 Milan Chyliński Mistrz Wojewódzki 307
9 Tadeusz Szczepański Mistrz Wojewódzki 290
10 Krzysztof Olejnik Mistrz Regionalny 261

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Boniek

Mistrz Regionalny 1 388
2 Tomasz Czekała Mistrz Wojewódzki 567
3 Dariusz Milewski Mistrz Regionalny 433
4 Marek Fijałkowski Mistrz Regionalny 379
5 Sławomir Hennig Mistrz Wojewódzki 366
6 Łukasz Ledóchowski Mistrz Wojewódzki 262
7 Janina Buszman Mistrz Wojewódzki 237
8 Krzysztof Chełstowski Mistrz Wojewódzki 230
9 Wojciech Ligman Mistrz Wojewódzki 228
10 Agata Nowicz Mistrz Wojewódzki 223

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Tchórzewski

Mistrz Regionalny 1 337
2 Krzysztof Trunowicz Mistrz Regionalny 1 105
3 Małgorzata Wachowska Mistrz Regionalny 850
4 Krzysztof Klimczak Mistrz Regionalny 840
5 Marek Serdyński Mistrz Wojewódzki 550
6 Waldemar Ślesicki Mistrz Regionalny 533
7 Stanisław Baraszkiewicz Mistrz Wojewódzki 419
8 Ryszard Wiśniewski Mistrz Wojewódzki 331
9 Marian Grzyb Mistrz Wojewódzki 278
10 Halina Podlecka Mistrz Wojewódzki 231

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Barski

Mistrz Regionalny 1 301
2 Maksymilian Karpierz Mistrz Regionalny 1 273
3 Jarosław Grabek Mistrz Regionalny 1 239
4 Maciej Betliński Mistrz Regionalny 905
5 Jacek Sroczyński Mistrz Regionalny 840
6 Marcin Paplaczyk Mistrz Regionalny 813
7 Jakub Franczak Mistrz Wojewódzki 743
8 Andrzej Biliński Mistrz Wojewódzki 649
9 Henryk Gayny Mistrz Wojewódzki 634
10 Mariusz Szumski Mistrz Wojewódzki 600

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jacek Kostrzewski

Mistrz Regionalny 1 154
2 Janusz Gorczyński Mistrz Regionalny 1 097
3 Krzysztof Bonowicz Mistrz Regionalny 1 033
4 Andrzej Ciechacki Mistrz Regionalny 870
5 Kazimierz Wierzbowski Mistrz Wojewódzki 745
6 Elżbieta Kupczyk Mistrz Regionalny 664
7 Wanda Balawender-Czynsz Mistrz Regionalny 638
8 Mariusz Wróblewicz Mistrz Regionalny 595
9 Tomasz Jaworski Mistrz Wojewódzki 560
10 Jarosław Wojnowski Mistrz Wojewódzki 494

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Agata Pyclik

Mistrz Regionalny 1 067
2 Franciszek Wnęk Mistrz Wojewódzki 631
3 Danuta Skowronek Mistrz Wojewódzki 267
4 Jan Damazyn Mistrz Wojewódzki 197
5 Eugeniusz Karczyński Mistrz Regionalny 185
6 Leszek Piechocki Mistrz Wojewódzki 185
7 Roman Pawłowski Mistrz Wojewódzki 183
8 Mieczysław Uniejewski Mistrz Wojewódzki 183
9 Rafał Przybylski Mistrz Wojewódzki 182
10 Roman Chmielecki Mistrz Wojewódzki 179

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jakub Gawron

Mistrz Regionalny 1 062
2 Jerzy Zub Mistrz Wojewódzki 259
3 Robert Szabla Mistrz Regionalny 254
4 Julia Grodzka Mistrz Wojewódzki 116
5 Grzegorz Piotrowski Mistrz Wojewódzki 83
6 Grzegorz Krawczyk Mistrz Wojewódzki 65
7 Dariusz Kępa Mistrz Wojewódzki 14
8 Janusz Kucharski Mistrz Wojewódzki 13
9 Andrzej Paluch Mistrz Wojewódzki 5

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Natalia Suszanowicz

Mistrz Wojewódzki 973
2 Bogusław Jarosz Mistrz Regionalny 895
3 Dominika Lucka Mistrz Wojewódzki 869
4 Anna Stelmach Mistrz Wojewódzki 703
5 Tadeusz Kois Mistrz Regionalny 293
6 Tomasz Skowron Mistrz Regionalny 255
7 Artur Głowacki Mistrz Regionalny 249
8 Marek Gogołowicz Mistrz Wojewódzki 210
9 Krystian Wonchała Mistrz Wojewódzki 188
10 Maximilian Szemik Mistrz Wojewódzki 104

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Kacper Kisielewski

Mistrz Regionalny 792
2 Adam Brodowski Mistrz Wojewódzki 587
3 Łukasz Baniak Mistrz Regionalny 570
4 Anna Burda Mistrz Regionalny 476
5 Wiesław Dymek Mistrz Wojewódzki 321
6 Andrzej Sadowski Mistrz Wojewódzki 288
7 Damian Bober Mistrz Wojewódzki 260
8 Lech Adamus Mistrz Wojewódzki 255
9 Marek Glibowski Mistrz Wojewódzki 231
10 Aleksander Klimkowicz Mistrz Wojewódzki 230

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Alojzy Drewniak

Mistrz Wojewódzki 621
2 Janina Czaja-Kozioł Mistrz Wojewódzki 578
3 Marek Śliwka Mistrz Wojewódzki 569
4 Witold Lisicki Mistrz Regionalny 425
5 Janusz Sztolc Mistrz Wojewódzki 336
6 Krzysztof Widocki Mistrz Wojewódzki 300
7 Andrzej Lamla Mistrz Wojewódzki 261
8 Wiesław Lauzer Mistrz Wojewódzki 234
9 Zbigniew Orliński Mistrz Wojewódzki 211
10 Roman Wąchała Mistrz Wojewódzki 145

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Fularz

Mistrz Regionalny 458
2 Ryszard Szkwarek Mistrz Regionalny 455
3 Mirosław Markiewicz Mistrz Wojewódzki 453
4 Zbigniew Szczęsny Mistrz Regionalny 430
5 Franciszek Radwan Mistrz Regionalny 294
6 Mariusz Dul Mistrz Wojewódzki 263
7 Janusz Ćwikła Mistrz Wojewódzki 262
8 Sławomir Nowacki Mistrz Wojewódzki 220
9 Curt Sjolin Mistrz Wojewódzki 179
10 Jadwiga Bakalarska Mistrz Wojewódzki 162

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Kwiatkowski

Mistrz Wojewódzki 382
2 Sławomir Wierzbowicz Mistrz Wojewódzki 298
3 Ryhor Abramovich Mistrz Wojewódzki 296
4 Małgorzata Golec Mistrz Wojewódzki 294
5 Urszula Nadybska-Stefaniak Mistrz Wojewódzki 263
6 Zofia Wciślik Mistrz Wojewódzki 244
7 Mariusz Lelonek Mistrz Wojewódzki 236
8 Jacek Wąsik Mistrz Wojewódzki 212
9 Tomasz Erbel Mistrz Wojewódzki 191
10 Grzegorz Półtorak Mistrz Wojewódzki 188