Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2023

WK 3 — Mistrz Regionalny

Stan na 2023-09-30 00:15:06

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Dominika Ocylok

WP Mistrz Krajowy 3 963
2

Wojciech Bąk

MP Mistrz Krajowy 3 143
3

Tomasz Magryś

PK Mistrz Krajowy 2 861
4 Marek Nazarko PD Mistrz Krajowy 2 761
5 Wojciech Okrzesik MA Mistrz Krajowy 2 680
6 Dominik Magryś PK Mistrz Krajowy 2 561
7 Dariusz Kłodos MA Mistrz Krajowy 2 311
8 Łucja Ciborowska MP Mistrz Krajowy 2 107
9 Konrad Ciborowski MP Mistrz Regionalny 1 699
10 Adam Seichter KP Mistrz Krajowy 1 594
11 Zbigniew Gadek PD Mistrz Regionalny 1 481
12 Piotr Szewczyk MP Mistrz Regionalny 1 435
13 Tomasz Krym LD Mistrz Krajowy 1 395
14 Michał Stasik DS Mistrz Krajowy 1 368
15 Przemysław Kita KP Mistrz Krajowy 1 304
16 Wiesława Mirosław DS Mistrz Regionalny 1 297
17 Dariusz Forycki LB Mistrz Regionalny 1 272
18 Dariusz Głowiński ZP Mistrz Krajowy 1 250
19 Krzysztof Kufel WP Mistrz Krajowy 1 184
20 Grzegorz Kujawiński PM Mistrz Regionalny 1 148
Roman Madej DS Mistrz Krajowy 1 148
22 Paweł Lasota MA Mistrz Regionalny 1 145
23 Marcin Dziembor ZP Mistrz Regionalny 1 106
24 Jacek Węgrzyk LD Mistrz Krajowy 1 103
25 Witold Posadzy KP Mistrz Krajowy 1 094
26 Leszek Ernst WP Mistrz Krajowy 1 075
27 Radosław Rozman MA Mistrz Regionalny 1 066
28 Filip Piotrowski ZP Mistrz Regionalny 1 062
29 Rafał Przybysz MA Mistrz Krajowy 1 040
30 Jan Siwczyński KP Mistrz Regionalny 1 021
31 Andrzej Sielużycki KP Mistrz Regionalny 1 016
32 Marek Kamelski KP Mistrz Krajowy 1 012
33 Milena Klimiuk MP Mistrz Regionalny 995
34 Elżbieta Lis DS Mistrz Regionalny 973
35 Mateusz Dominik MP Mistrz Regionalny 972
36 Maciej Stasiński PM Mistrz Regionalny 959
37 Sławomir Jamka ZP Mistrz Regionalny 957
Kazimierz Jankowski KP Mistrz Krajowy 957
39 Jan Syska MA Mistrz Regionalny 954
40 Michał Bobrykow PD Mistrz Krajowy 952
41 Piotr Duszak MA Mistrz Regionalny 948
42 Małgorzata Buduła MA Mistrz Regionalny 927
43 Aleksandra Granowska KP Mistrz Regionalny 908
44 Grażyna Jaskulska MA Mistrz Regionalny 887
45 Witold Żygulski MA Mistrz Regionalny 882
46 Leszek Tarnogrodzki OP Mistrz Krajowy 880
47 Krzysztof Dzierżak KP Mistrz Regionalny 867
48 Hanna Probola MA Mistrz Krajowy 862
49 Zbigniew Listewnik WM Mistrz Regionalny 856
50 Mirosław Derwojed KP Mistrz Regionalny 847

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominika Ocylok

Mistrz Krajowy 3 963
2 Wojciech Bąk Mistrz Krajowy 3 143
3 Tomasz Magryś Mistrz Krajowy 2 861
4 Marek Nazarko Mistrz Krajowy 2 761
5 Wojciech Okrzesik Mistrz Krajowy 2 680
6 Dominik Magryś Mistrz Krajowy 2 561
7 Dariusz Kłodos Mistrz Krajowy 2 311
8 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 107
9 Konrad Ciborowski Mistrz Regionalny 1 699
10 Adam Seichter Mistrz Krajowy 1 594

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dominika Ocylok

Mistrz Krajowy 3 963
2 Krzysztof Kufel Mistrz Krajowy 1 184
3 Leszek Ernst Mistrz Krajowy 1 075
4 Tadeusz Dziadykiewicz Mistrz Regionalny 840
5 Małgorzata Zielonacka Mistrz Krajowy 837
6 Paweł Biś Mistrz Regionalny 768
7 Jarosław Marczewski Mistrz Regionalny 759
8 Małgorzata Węglewska Mistrz Regionalny 740
9 Maciej Szczepański Mistrz Regionalny 719
10 Rafał Mikołajczak Mistrz Krajowy 678

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Bąk

Mistrz Krajowy 3 143
2 Łucja Ciborowska Mistrz Krajowy 2 107
3 Konrad Ciborowski Mistrz Regionalny 1 699
4 Piotr Szewczyk Mistrz Regionalny 1 435
5 Milena Klimiuk Mistrz Regionalny 995
6 Mateusz Dominik Mistrz Regionalny 972
7 Jakub Lenkiewicz Mistrz Regionalny 841
8 Karol Suchoń Mistrz Regionalny 633
9 Andrzej Lembas Mistrz Regionalny 632
10 Eugenia Stefanów Mistrz Krajowy 596

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Magryś

Mistrz Krajowy 2 861
2 Dominik Magryś Mistrz Krajowy 2 561
3 Wacław Opacki Mistrz Regionalny 686
4 Mariusz Czesnar Mistrz Regionalny 562
5 Wiesław Ślęzak Mistrz Regionalny 429
6 Andrzej Kulasa Mistrz Regionalny 383
7 Marek Szczudło Mistrz Regionalny 338
8 Jan Kowal Mistrz Regionalny 304
9 Grzegorz Rusinek Mistrz Regionalny 294
10 Jacek Gąsiorek Mistrz Regionalny 279

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marek Nazarko

Mistrz Krajowy 2 761
2 Zbigniew Gadek Mistrz Regionalny 1 481
3 Michał Bobrykow Mistrz Krajowy 952
4 Zbigniew Ruchlicki Mistrz Krajowy 578
5 Arturas Salasevicius Mistrz Regionalny 296
6 Vytautas Ciegis Mistrz Regionalny 246
7 Henryk Stecewicz Mistrz Regionalny 147
8 Feliks Babiracki Mistrz Regionalny 130

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Wojciech Okrzesik

Mistrz Krajowy 2 680
2 Dariusz Kłodos Mistrz Krajowy 2 311
3 Paweł Lasota Mistrz Regionalny 1 145
4 Radosław Rozman Mistrz Regionalny 1 066
5 Rafał Przybysz Mistrz Krajowy 1 040
6 Jan Syska Mistrz Regionalny 954
7 Piotr Duszak Mistrz Regionalny 948
8 Małgorzata Buduła Mistrz Regionalny 927
9 Grażyna Jaskulska Mistrz Regionalny 887
10 Witold Żygulski Mistrz Regionalny 882

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Adam Seichter

Mistrz Krajowy 1 594
2 Przemysław Kita Mistrz Krajowy 1 304
3 Witold Posadzy Mistrz Krajowy 1 094
4 Jan Siwczyński Mistrz Regionalny 1 021
5 Andrzej Sielużycki Mistrz Regionalny 1 016
6 Marek Kamelski Mistrz Krajowy 1 012
7 Kazimierz Jankowski Mistrz Krajowy 957
8 Aleksandra Granowska Mistrz Regionalny 908
9 Krzysztof Dzierżak Mistrz Regionalny 867
10 Mirosław Derwojed Mistrz Regionalny 847

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tomasz Krym

Mistrz Krajowy 1 395
2 Jacek Węgrzyk Mistrz Krajowy 1 103
3 Jarosław Malarski Mistrz Regionalny 592
4 Krzysztof Pietruszka Mistrz Regionalny 460
5 Piotr Trębski Mistrz Regionalny 391
6 Włodzimierz Biernacki Mistrz Regionalny 372
7 Wiesław Olczyk Mistrz Regionalny 353
8 Ireneusz Liberadzki Mistrz Regionalny 332
9 Jerzy Janio Mistrz Krajowy 288
10 Maciej Potz Mistrz Krajowy 240

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Michał Stasik

Mistrz Krajowy 1 368
2 Wiesława Mirosław Mistrz Regionalny 1 297
3 Roman Madej Mistrz Krajowy 1 148
4 Elżbieta Lis Mistrz Regionalny 973
5 Andrzej Chodowski Mistrz Krajowy 707
6 Piotr Birowski Mistrz Regionalny 703
7 Sylwester Gołdyn Mistrz Regionalny 552
8 Łukasz Kasperczyk Mistrz Regionalny 512
9 Dorota Kwintkiewicz Mistrz Krajowy 422
10 Oskar Tokarczuk Mistrz Regionalny 367

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Forycki

Mistrz Regionalny 1 272
2 Łukasz Frąckowiak Mistrz Krajowy 720
3 Andrzej Kałużny Mistrz Regionalny 553
4 Mariusz Wierzchowski Mistrz Regionalny 493
5 Barbara Soroko Mistrz Regionalny 492
6 Waldemar Marczyński Mistrz Regionalny 475
7 Tomasz Kalembkiewicz Mistrz Regionalny 465
8 Andrzej Drgas Mistrz Regionalny 409
9 Henryk Wichrowski Mistrz Regionalny 374
10 Grzegorz Cieślicki Mistrz Regionalny 372

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Dariusz Głowiński

Mistrz Krajowy 1 250
2 Marcin Dziembor Mistrz Regionalny 1 106
3 Filip Piotrowski Mistrz Regionalny 1 062
4 Sławomir Jamka Mistrz Regionalny 957
5 Aleksander Jasiukiewicz Mistrz Regionalny 827
6 Wiesław Sirman Mistrz Regionalny 741
7 Robert Lewandowski Mistrz Krajowy 658
8 Paweł Dickert Mistrz Regionalny 616
9 Bogusław Drozd Mistrz Krajowy 509
10 Sławomir Wojtyłko Mistrz Regionalny 310

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Grzegorz Kujawiński

Mistrz Regionalny 1 148
2 Maciej Stasiński Mistrz Regionalny 959
3 Andrzej Osiński Mistrz Regionalny 744
4 Krzysztof Materek Mistrz Krajowy 724
5 Grzegorz Antosz Mistrz Regionalny 707
6 Mirosław Makurat Mistrz Regionalny 493
7 Marek Bednarczyk Mistrz Regionalny 459
8 Waldemar Wnuk Mistrz Regionalny 433
9 Adam Lewandowski Mistrz Regionalny 385
10 Zdzisław Koza Mistrz Regionalny 344

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Leszek Tarnogrodzki

Mistrz Krajowy 880
2 Dariusz Kulita Mistrz Regionalny 807
3 Tomasz Tapper Mistrz Regionalny 576
4 Janusz Kuśmierczyk Mistrz Regionalny 555
5 Wiesław Piskozub Mistrz Regionalny 542
6 Maciej Sachs Mistrz Regionalny 473
7 Eryk Hamerski Mistrz Regionalny 462
8 Andrzej Mazurek Mistrz Regionalny 423
9 Jerzy Wróbel Mistrz Regionalny 370
10 Barbara Larysz Mistrz Regionalny 317

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Zbigniew Listewnik

Mistrz Regionalny 856
2 Krzysztof Rohde Mistrz Regionalny 804
3 Mieczysław Lebiecki Mistrz Krajowy 792
4 Hanna Rohde Mistrz Regionalny 756
5 Iwona Puczyłowska Mistrz Regionalny 650
6 Marek Nasiłowski Mistrz Regionalny 648
7 Stanisław Charun Mistrz Krajowy 467
8 Edward Kończak Mistrz Regionalny 451
9 Alina Gudecka Mistrz Regionalny 392
10 Regina Wołek Mistrz Regionalny 390

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Szymański

Mistrz Regionalny 727
2 Edward Molas Mistrz Krajowy 349
3 Zdzisław Senderek Mistrz Regionalny 273
4 Andrzej Lewicki Mistrz Krajowy 163
5 Marek Osiński Mistrz Regionalny 158
6 Marcin Pachniewski Mistrz Krajowy 156
7 Marcin Chibowski Mistrz Regionalny 98
8 Dariusz Grodzki Mistrz Regionalny 58
9 Marek Zaleski Mistrz Regionalny 34
10 Jan Banak Mistrz Regionalny 26

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Kondziołka

Mistrz Regionalny 476
2 Maciej Esnekier Mistrz Regionalny 463
3 Łukasz Stworzewicz Mistrz Regionalny 313
4 Andrzej Pluszczewski Mistrz Regionalny 292
5 Zbigniew Durczyński Mistrz Regionalny 260
6 Mieczysław Antosz Mistrz Regionalny 248
7 Stanisław Makuch Mistrz Regionalny 247
8 Henryk Leśniak Mistrz Regionalny 212
9 Janusz Jabłoński Mistrz Regionalny 195
10 Sławomir Brodziński Mistrz Regionalny 194

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Kubik

Mistrz Regionalny 306
2 Grzegorz Godzisz Mistrz Regionalny 210
3 Marek Borowiec Mistrz Regionalny 59
4 Marcin Horodyski Mistrz Regionalny 40
5 Adam Bartosik Mistrz Regionalny 32
6 Zdzisław Madej Mistrz Regionalny 3