Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 9 — Mistrz Międzynarodowy

Stan na 2020-09-25 00:15:05

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Maksymilian Chodacki

SL Mistrz Międzynarodowy 1 175
2

Jan Stańczak

WM Mistrz Międzynarodowy 1 049
3

Marcin Dobrowolski

WP Mistrz Międzynarodowy 962
4 Józef Kamiński WM Mistrz Międzynarodowy 931
5 Eugeniusz Zalewski SL Mistrz Międzynarodowy 921
6 Jerzy Kullass ZP Mistrz Międzynarodowy 881
7 Piotr Lutek LU Mistrz Międzynarodowy 869
8 Małgorzata Turska-Marcinowska DS Mistrz Międzynarodowy 806
9 Lech Warwocki LD Mistrz Międzynarodowy 714
10 Iwona Czajka MA Mistrz Międzynarodowy 710
11 Tadeusz Przybyło PK Mistrz Międzynarodowy 709
12 Piotr Klubiński DS Mistrz Międzynarodowy 670
13 Paweł Szymaszczyk MA Mistrz Międzynarodowy 664
14 Bolesław Krzewski MA Mistrz Międzynarodowy 654
15 Maciej Rodzaj MP Mistrz Międzynarodowy 642
16 Leszek Kawski KP Mistrz Międzynarodowy 621
17 Krzysztof Pakuła WM Mistrz Międzynarodowy 608
18 Edward Kaczmarek ZP Mistrz Międzynarodowy 595
19 Wiesław Andruk PM Mistrz Międzynarodowy 590
20 Artur Winkler DS Mistrz Międzynarodowy 568
21 Stanisław Drobot PK Mistrz Międzynarodowy 564
22 Janusz Wróblewski WM Mistrz Międzynarodowy 524
23 Stanisław Stachlewski MA Mistrz Międzynarodowy 518
24 Tomasz Bajorek PK Mistrz Międzynarodowy 516
25 Jarosław Molenda DS Mistrz Międzynarodowy 506
26 Grzegorz Rewer LU Mistrz Międzynarodowy 491
Marek Wojciechowski WP Mistrz Międzynarodowy 491
28 Andrzej Piecuch SL Mistrz Międzynarodowy 489
29 Mirosław Hanusz PD Mistrz Międzynarodowy 467
30 Jerzy Roszak WP Mistrz Międzynarodowy 456
31 Krzysztof Nagielski WM Mistrz Międzynarodowy 455
32 Andrzej Sładki SL Mistrz Międzynarodowy 452
33 Dariusz Kulpiński PK Mistrz Międzynarodowy 433
34 Witold Stachnik MA Mistrz Międzynarodowy 432
35 Przemysław Hauser WP Mistrz Międzynarodowy 413
36 Krzysztof Hajkowski LB Mistrz Międzynarodowy 405
Rafał Wolański OP Mistrz Międzynarodowy 405
38 Rafał Synowiec MP Mistrz Międzynarodowy 400
39 Piotr Radzikowski MP Mistrz Międzynarodowy 396
40 Janusz Kościelny WP Mistrz Międzynarodowy 389
41 Wiesław Skubisz LU Mistrz Międzynarodowy 376
42 Kazimierz Bednarek DS Mistrz Międzynarodowy 368
Michał Bojanowski SL Mistrz Międzynarodowy 368
44 Mirosław Małecki WP Mistrz Międzynarodowy 366
45 Marek Czolij DS Mistrz Międzynarodowy 349
46 Jan Nawrocki KP Mistrz Międzynarodowy 348
47 Sławomir Bolesta PD Mistrz Międzynarodowy 344
Sabina Kaźmierska ZP Mistrz Międzynarodowy 344
49 Jan Maciejewski PM Mistrz Międzynarodowy 340
50 Wojciech Wrześniowski WM Mistrz Międzynarodowy 335

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Maksymilian Chodacki

Mistrz Międzynarodowy 1 175
2 Jan Stańczak Mistrz Międzynarodowy 1 049
3 Marcin Dobrowolski Mistrz Międzynarodowy 962
4 Józef Kamiński Mistrz Międzynarodowy 931
5 Eugeniusz Zalewski Mistrz Międzynarodowy 921
6 Jerzy Kullass Mistrz Międzynarodowy 881
7 Piotr Lutek Mistrz Międzynarodowy 869
8 Małgorzata Turska-Marcinowska Mistrz Międzynarodowy 806
9 Lech Warwocki Mistrz Międzynarodowy 714
10 Iwona Czajka Mistrz Międzynarodowy 710

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maksymilian Chodacki

Mistrz Międzynarodowy 1 175
2 Eugeniusz Zalewski Mistrz Międzynarodowy 921
3 Andrzej Piecuch Mistrz Międzynarodowy 489
4 Andrzej Sładki Mistrz Międzynarodowy 452
5 Michał Bojanowski Mistrz Międzynarodowy 368
6 Andrzej Bacik Mistrz Międzynarodowy 305
7 Krzysztof Tomsia Mistrz Międzynarodowy 274
8 Jan Pudlik Mistrz Międzynarodowy 193
9 Jan Świątkowski Mistrz Międzynarodowy 176
10 Aleksander Sejud Mistrz Międzynarodowy 90

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jan Stańczak

Mistrz Międzynarodowy 1 049
2 Józef Kamiński Mistrz Międzynarodowy 931
3 Krzysztof Pakuła Mistrz Międzynarodowy 608
4 Janusz Wróblewski Mistrz Międzynarodowy 524
5 Krzysztof Nagielski Mistrz Międzynarodowy 455
6 Wojciech Wrześniowski Mistrz Międzynarodowy 335
7 Mirosław Doroszuk Mistrz Międzynarodowy 249
8 Grzegorz Deptuła Mistrz Międzynarodowy 222
9 Janusz Gomoliński Mistrz Międzynarodowy 42

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Dobrowolski

Mistrz Międzynarodowy 962
2 Marek Wojciechowski Mistrz Międzynarodowy 491
3 Jerzy Roszak Mistrz Międzynarodowy 456
4 Przemysław Hauser Mistrz Międzynarodowy 413
5 Janusz Kościelny Mistrz Międzynarodowy 389
6 Mirosław Małecki Mistrz Międzynarodowy 366
7 Cezary Bura Mistrz Międzynarodowy 252
8 Jerzy Olczyk Mistrz Międzynarodowy 244
9 Janusz Przybysz Mistrz Międzynarodowy 185
10 Zdzisław Kulesza Mistrz Międzynarodowy 166

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Kullass

Mistrz Międzynarodowy 881
2 Edward Kaczmarek Mistrz Międzynarodowy 595
3 Sabina Kaźmierska Mistrz Międzynarodowy 344
4 Hanna Zembrzuska Mistrz Międzynarodowy 273
5 Ludwik Piotrowski Mistrz Międzynarodowy 222
6 Franciszek Świderski Mistrz Międzynarodowy 180
7 Waldemar Mikucki Mistrz Międzynarodowy 114
8 Paweł Woźnicki Mistrz Międzynarodowy 58

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Lutek

Mistrz Międzynarodowy 869
2 Grzegorz Rewer Mistrz Międzynarodowy 491
3 Wiesław Skubisz Mistrz Międzynarodowy 376
4 Jacek Karwowski Mistrz Międzynarodowy 9

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Turska-Marcinowska

Mistrz Międzynarodowy 806
2 Piotr Klubiński Mistrz Międzynarodowy 670
3 Artur Winkler Mistrz Międzynarodowy 568
4 Jarosław Molenda Mistrz Międzynarodowy 506
5 Kazimierz Bednarek Mistrz Międzynarodowy 368
6 Marek Czolij Mistrz Międzynarodowy 349
7 Ewa Dziekańska Mistrz Międzynarodowy 216
8 Zbigniew Samek Mistrz Międzynarodowy 165
9 Michał Wittenbeck Mistrz Międzynarodowy 159
10 Maciej Dorabiała Mistrz Międzynarodowy 115

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Warwocki

Mistrz Międzynarodowy 714
2 Mariusz Kraśnicki Mistrz Międzynarodowy 245
3 Włodzimierz Krysztofczyk Mistrz Międzynarodowy 145
4 Adam Skalski Mistrz Międzynarodowy 59

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Iwona Czajka

Mistrz Międzynarodowy 710
2 Paweł Szymaszczyk Mistrz Międzynarodowy 664
3 Bolesław Krzewski Mistrz Międzynarodowy 654
4 Stanisław Stachlewski Mistrz Międzynarodowy 518
5 Witold Stachnik Mistrz Międzynarodowy 432
6 Grzegorz Fijałkowski Mistrz Międzynarodowy 328
7 Wojciech Palmowski Mistrz Międzynarodowy 208
8 Barbara Jarota-Romaniuk Mistrz Międzynarodowy 199
9 Włodzimierz Wyrzykowski Mistrz Międzynarodowy 194
10 Sławomir Kowalczyk Mistrz Międzynarodowy 192

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Przybyło

Mistrz Międzynarodowy 709
2 Stanisław Drobot Mistrz Międzynarodowy 564
3 Tomasz Bajorek Mistrz Międzynarodowy 516
4 Dariusz Kulpiński Mistrz Międzynarodowy 433
5 Władysław Martens Mistrz Międzynarodowy 200
6 Hieronim Furman Mistrz Międzynarodowy 136
7 Kazimierz Dziok Mistrz Międzynarodowy 121
8 Jakub Zawada Mistrz Międzynarodowy 66
9 Roman Cieśla Mistrz Międzynarodowy 5

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Rodzaj

Mistrz Międzynarodowy 642
2 Rafał Synowiec Mistrz Międzynarodowy 400
3 Piotr Radzikowski Mistrz Międzynarodowy 396
4 Tomasz Stryszawski Mistrz Międzynarodowy 307
5 Aleksander Zdybel Mistrz Międzynarodowy 301
6 Barbara Batkiewicz Mistrz Międzynarodowy 189
7 Magdalena Lankosz Mistrz Międzynarodowy 175
8 Józef Tokarz Mistrz Międzynarodowy 118
9 Zbigniew Sagan Mistrz Międzynarodowy 107
10 Mirosław Kołton Mistrz Międzynarodowy 78

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Leszek Kawski

Mistrz Międzynarodowy 621
2 Jan Nawrocki Mistrz Międzynarodowy 348
3 Andrzej Grela Mistrz Międzynarodowy 228
4 Tadeusz Szwenkel Mistrz Międzynarodowy 210
5 Mariusz Grabowski Mistrz Międzynarodowy 181
6 Eugeniusz Krawczyk Mistrz Międzynarodowy 171
7 Piotr Szczuka Mistrz Międzynarodowy 171
8 Stanisław Łański Mistrz Międzynarodowy 105
9 Jerzy Misiórski Mistrz Międzynarodowy 95
10 Bogdan Najmrodzki Mistrz Międzynarodowy 69

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesław Andruk

Mistrz Międzynarodowy 590
2 Jan Maciejewski Mistrz Międzynarodowy 340
3 Leszek Szkudlarek Mistrz Międzynarodowy 323
4 Michał Górski Mistrz Międzynarodowy 304
5 Sebastian Piepióra Mistrz Międzynarodowy 304
6 Bogumił Macierzyński Mistrz Międzynarodowy 279
7 Krzysztof Mielnik Mistrz Międzynarodowy 266
8 Kazimierz Dominiak Mistrz Międzynarodowy 215
9 Andrzej Zaleski Mistrz Międzynarodowy 206
10 Zbigniew Walczyński Mistrz Międzynarodowy 175

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Mirosław Hanusz

Mistrz Międzynarodowy 467
2 Sławomir Bolesta Mistrz Międzynarodowy 344
3 Marian Urwanowicz Mistrz Międzynarodowy 206
4 Janusz Ciruk Mistrz Międzynarodowy 57

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Hajkowski

Mistrz Międzynarodowy 405
2 Jan Obuchowicz Mistrz Międzynarodowy 140
3 Robert Karanowski Mistrz Międzynarodowy 48
4 Lesław Hugiel Mistrz Międzynarodowy 44
5 Eugeniusz Szczepański Mistrz Międzynarodowy 29
6 Ryszard Chmiel Mistrz Międzynarodowy 27
7 Katarzyna Żegilewicz-Zawadzka Mistrz Międzynarodowy 15

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Rafał Wolański

Mistrz Międzynarodowy 405
2 Andrzej Skotniczny Mistrz Międzynarodowy 298
3 Ryszard Wójtowicz Mistrz Międzynarodowy 221
4 Jarosław Stach Mistrz Międzynarodowy 207
5 Waldemar Szelka Mistrz Międzynarodowy 32

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Krawczyński

Mistrz Międzynarodowy 327
2 Grzegorz Głasek Mistrz Międzynarodowy 272
3 Andrzej Majcher Mistrz Międzynarodowy 269
4 Grzegorz Zakrzewski Mistrz Międzynarodowy 182
5 Sławomir Klimczak Mistrz Międzynarodowy 172