Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Brydżysta roku 2020

WK 9 — Mistrz Międzynarodowy

Stan na 2020-05-30 00:15:03

Powrót do klasyfikacji

miejsce   Okręg Tytuł Punkty
1

Maksymilian Chodacki

SL Mistrz Międzynarodowy 1 000
2

Jerzy Kullass

ZP Mistrz Międzynarodowy 842
3

Marcin Dobrowolski

WP Mistrz Międzynarodowy 718
4 Józef Kamiński WM Mistrz Międzynarodowy 702
5 Małgorzata Turska-Marcinowska DS Mistrz Międzynarodowy 694
6 Tadeusz Przybyło PK Mistrz Międzynarodowy 676
7 Piotr Klubiński DS Mistrz Międzynarodowy 670
8 Paweł Szymaszczyk MA Mistrz Międzynarodowy 628
9 Lech Warwocki LD Mistrz Międzynarodowy 571
10 Artur Winkler DS Mistrz Międzynarodowy 568
11 Iwona Czajka MA Mistrz Międzynarodowy 560
Leszek Kawski KP Mistrz Międzynarodowy 560
13 Eugeniusz Zalewski SL Mistrz Międzynarodowy 559
14 Stanisław Drobot PK Mistrz Międzynarodowy 554
15 Jan Stańczak WM Mistrz Międzynarodowy 530
16 Janusz Wróblewski WM Mistrz Międzynarodowy 524
17 Edward Kaczmarek ZP Mistrz Międzynarodowy 516
18 Tomasz Bajorek PK Mistrz Międzynarodowy 512
19 Jarosław Molenda DS Mistrz Międzynarodowy 506
20 Bolesław Krzewski MA Mistrz Międzynarodowy 501
21 Marek Wojciechowski WP Mistrz Międzynarodowy 491
22 Maciej Rodzaj MP Mistrz Międzynarodowy 469
23 Jerzy Roszak WP Mistrz Międzynarodowy 456
24 Wiesław Andruk PM Mistrz Międzynarodowy 425
25 Przemysław Hauser WP Mistrz Międzynarodowy 413
26 Dariusz Kulpiński PK Mistrz Międzynarodowy 402
27 Rafał Synowiec MP Mistrz Międzynarodowy 400
28 Kazimierz Bednarek DS Mistrz Międzynarodowy 367
29 Mirosław Małecki WP Mistrz Międzynarodowy 366
30 Marek Czolij DS Mistrz Międzynarodowy 349
31 Sabina Kaźmierska ZP Mistrz Międzynarodowy 344
32 Wojciech Wrześniowski WM Mistrz Międzynarodowy 335
33 Jan Maciejewski PM Mistrz Międzynarodowy 333
34 Jan Nawrocki KP Mistrz Międzynarodowy 326
35 Leszek Szkudlarek PM Mistrz Międzynarodowy 323
36 Witold Stachnik MA Mistrz Międzynarodowy 320
37 Krzysztof Pakuła WM Mistrz Międzynarodowy 308
38 Michał Górski PM Mistrz Międzynarodowy 304
Sebastian Piepióra PM Mistrz Międzynarodowy 304
40 Janusz Krawczyński SW Mistrz Międzynarodowy 301
41 Piotr Radzikowski MP Mistrz Międzynarodowy 300
42 Andrzej Skotniczny OP Mistrz Międzynarodowy 298
43 Piotr Lutek LU Mistrz Międzynarodowy 291
44 Grzegorz Rewer LU Mistrz Międzynarodowy 290
45 Andrzej Piecuch SL Mistrz Międzynarodowy 281
46 Janusz Kościelny WP Mistrz Międzynarodowy 278
47 Grzegorz Głasek SW Mistrz Międzynarodowy 272
48 Krzysztof Mielnik PM Mistrz Międzynarodowy 266
49 Hanna Zembrzuska ZP Mistrz Międzynarodowy 264
50 Grzegorz Fijałkowski MA Mistrz Międzynarodowy 258

Zobacz pełną klasyfikację w MSC Cezar

image/svg+xml

Ranking wojewódzki - okręg

miejsce   Tytuł PKL
1

Maksymilian Chodacki

Mistrz Międzynarodowy 1 000
2 Jerzy Kullass Mistrz Międzynarodowy 842
3 Marcin Dobrowolski Mistrz Międzynarodowy 718
4 Józef Kamiński Mistrz Międzynarodowy 702
5 Małgorzata Turska-Marcinowska Mistrz Międzynarodowy 694
6 Tadeusz Przybyło Mistrz Międzynarodowy 676
7 Piotr Klubiński Mistrz Międzynarodowy 670
8 Paweł Szymaszczyk Mistrz Międzynarodowy 628
9 Lech Warwocki Mistrz Międzynarodowy 571
10 Artur Winkler Mistrz Międzynarodowy 568

Ranking wojewódzki - okręg Śląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maksymilian Chodacki

Mistrz Międzynarodowy 1 000
2 Eugeniusz Zalewski Mistrz Międzynarodowy 559
3 Andrzej Piecuch Mistrz Międzynarodowy 281
4 Michał Bojanowski Mistrz Międzynarodowy 252
5 Andrzej Sładki Mistrz Międzynarodowy 221
6 Krzysztof Tomsia Mistrz Międzynarodowy 180
7 Jan Pudlik Mistrz Międzynarodowy 166
8 Andrzej Bacik Mistrz Międzynarodowy 143
9 Aleksander Sejud Mistrz Międzynarodowy 90
10 Jan Świątkowski Mistrz Międzynarodowy 67

Ranking wojewódzki - okręg Zachodniopomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Jerzy Kullass

Mistrz Międzynarodowy 842
2 Edward Kaczmarek Mistrz Międzynarodowy 516
3 Sabina Kaźmierska Mistrz Międzynarodowy 344
4 Hanna Zembrzuska Mistrz Międzynarodowy 264
5 Ludwik Piotrowski Mistrz Międzynarodowy 183
6 Franciszek Świderski Mistrz Międzynarodowy 180
7 Waldemar Mikucki Mistrz Międzynarodowy 114
8 Paweł Woźnicki Mistrz Międzynarodowy 29

Ranking wojewódzki - okręg Wielkopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marcin Dobrowolski

Mistrz Międzynarodowy 718
2 Marek Wojciechowski Mistrz Międzynarodowy 491
3 Jerzy Roszak Mistrz Międzynarodowy 456
4 Przemysław Hauser Mistrz Międzynarodowy 413
5 Mirosław Małecki Mistrz Międzynarodowy 366
6 Janusz Kościelny Mistrz Międzynarodowy 278
7 Cezary Bura Mistrz Międzynarodowy 225
8 Jerzy Olczyk Mistrz Międzynarodowy 197
9 Janusz Przybysz Mistrz Międzynarodowy 185
10 Zdzisław Kulesza Mistrz Międzynarodowy 166

Ranking wojewódzki - okręg Warmińsko-Mazurski

miejsce   Tytuł PKL
1

Józef Kamiński

Mistrz Międzynarodowy 702
2 Jan Stańczak Mistrz Międzynarodowy 530
3 Janusz Wróblewski Mistrz Międzynarodowy 524
4 Wojciech Wrześniowski Mistrz Międzynarodowy 335
5 Krzysztof Pakuła Mistrz Międzynarodowy 308
6 Mirosław Doroszuk Mistrz Międzynarodowy 249
7 Krzysztof Nagielski Mistrz Międzynarodowy 171
8 Grzegorz Deptuła Mistrz Międzynarodowy 166
9 Janusz Gomoliński Mistrz Międzynarodowy 12

Ranking wojewódzki - okręg Dolnośląski

miejsce   Tytuł PKL
1

Małgorzata Turska-Marcinowska

Mistrz Międzynarodowy 694
2 Piotr Klubiński Mistrz Międzynarodowy 670
3 Artur Winkler Mistrz Międzynarodowy 568
4 Jarosław Molenda Mistrz Międzynarodowy 506
5 Kazimierz Bednarek Mistrz Międzynarodowy 367
6 Marek Czolij Mistrz Międzynarodowy 349
7 Ewa Dziekańska Mistrz Międzynarodowy 179
8 Zbigniew Samek Mistrz Międzynarodowy 165
9 Michał Wittenbeck Mistrz Międzynarodowy 159
10 Maciej Dorabiała Mistrz Międzynarodowy 51

Ranking wojewódzki - okręg Podkarpacki

miejsce   Tytuł PKL
1

Tadeusz Przybyło

Mistrz Międzynarodowy 676
2 Stanisław Drobot Mistrz Międzynarodowy 554
3 Tomasz Bajorek Mistrz Międzynarodowy 512
4 Dariusz Kulpiński Mistrz Międzynarodowy 402
5 Władysław Martens Mistrz Międzynarodowy 200
6 Kazimierz Dziok Mistrz Międzynarodowy 121
7 Hieronim Furman Mistrz Międzynarodowy 121
8 Jakub Zawada Mistrz Międzynarodowy 66
9 Roman Cieśla Mistrz Międzynarodowy 4

Ranking wojewódzki - okręg Mazowiecki

miejsce   Tytuł PKL
1

Paweł Szymaszczyk

Mistrz Międzynarodowy 628
2 Iwona Czajka Mistrz Międzynarodowy 560
3 Bolesław Krzewski Mistrz Międzynarodowy 501
4 Witold Stachnik Mistrz Międzynarodowy 320
5 Grzegorz Fijałkowski Mistrz Międzynarodowy 258
6 Barbara Jarota-Romaniuk Mistrz Międzynarodowy 199
7 Włodzimierz Wyrzykowski Mistrz Międzynarodowy 194
8 Stanisław Stachlewski Mistrz Międzynarodowy 179
9 Wojciech Palmowski Mistrz Międzynarodowy 171
10 Andrzej Ziomek Mistrz Międzynarodowy 171

Ranking wojewódzki - okręg Łódzki

miejsce   Tytuł PKL
1

Lech Warwocki

Mistrz Międzynarodowy 571
2 Włodzimierz Krysztofczyk Mistrz Międzynarodowy 137
3 Mariusz Kraśnicki Mistrz Międzynarodowy 102
4 Adam Skalski Mistrz Międzynarodowy 30

Ranking wojewódzki - okręg Kujawsko-Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Leszek Kawski

Mistrz Międzynarodowy 560
2 Jan Nawrocki Mistrz Międzynarodowy 326
3 Andrzej Grela Mistrz Międzynarodowy 228
4 Tadeusz Szwenkel Mistrz Międzynarodowy 210
5 Mariusz Grabowski Mistrz Międzynarodowy 179
6 Piotr Szczuka Mistrz Międzynarodowy 171
7 Stanisław Łański Mistrz Międzynarodowy 105
8 Jerzy Misiórski Mistrz Międzynarodowy 95
9 Bogdan Najmrodzki Mistrz Międzynarodowy 69
10 Eugeniusz Krawczyk Mistrz Międzynarodowy 39

Ranking wojewódzki - okręg Małopolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Maciej Rodzaj

Mistrz Międzynarodowy 469
2 Rafał Synowiec Mistrz Międzynarodowy 400
3 Piotr Radzikowski Mistrz Międzynarodowy 300
4 Tomasz Stryszawski Mistrz Międzynarodowy 256
5 Aleksander Zdybel Mistrz Międzynarodowy 244
6 Magdalena Lankosz Mistrz Międzynarodowy 175
7 Barbara Batkiewicz Mistrz Międzynarodowy 173
8 Mirosław Kołton Mistrz Międzynarodowy 78
9 Józef Tokarz Mistrz Międzynarodowy 71
10 Stanisław Waśko Mistrz Międzynarodowy 60

Ranking wojewódzki - okręg Pomorski

miejsce   Tytuł PKL
1

Wiesław Andruk

Mistrz Międzynarodowy 425
2 Jan Maciejewski Mistrz Międzynarodowy 333
3 Leszek Szkudlarek Mistrz Międzynarodowy 323
4 Michał Górski Mistrz Międzynarodowy 304
5 Sebastian Piepióra Mistrz Międzynarodowy 304
6 Krzysztof Mielnik Mistrz Międzynarodowy 266
7 Bogumił Macierzyński Mistrz Międzynarodowy 246
8 Kazimierz Dominiak Mistrz Międzynarodowy 205
9 Zbigniew Walczyński Mistrz Międzynarodowy 175
10 Elżbieta Wesołowska Mistrz Międzynarodowy 161

Ranking wojewódzki - okręg Świętokrzyski

miejsce   Tytuł PKL
1

Janusz Krawczyński

Mistrz Międzynarodowy 301
2 Grzegorz Głasek Mistrz Międzynarodowy 272
3 Andrzej Majcher Mistrz Międzynarodowy 220
4 Grzegorz Zakrzewski Mistrz Międzynarodowy 182
5 Sławomir Klimczak Mistrz Międzynarodowy 169

Ranking wojewódzki - okręg Opolski

miejsce   Tytuł PKL
1

Andrzej Skotniczny

Mistrz Międzynarodowy 298
2 Rafał Wolański Mistrz Międzynarodowy 234
3 Jarosław Stach Mistrz Międzynarodowy 163
4 Waldemar Szelka Mistrz Międzynarodowy 32
5 Ryszard Wójtowicz Mistrz Międzynarodowy 6

Ranking wojewódzki - okręg Lubelski

miejsce   Tytuł PKL
1

Piotr Lutek

Mistrz Międzynarodowy 291
2 Grzegorz Rewer Mistrz Międzynarodowy 290
3 Wiesław Skubisz Mistrz Międzynarodowy 244
4 Jacek Karwowski Mistrz Międzynarodowy 4

Ranking wojewódzki - okręg Podlaski

miejsce   Tytuł PKL
1

Marian Urwanowicz

Mistrz Międzynarodowy 206
2 Sławomir Bolesta Mistrz Międzynarodowy 123
3 Mirosław Hanusz Mistrz Międzynarodowy 118
4 Janusz Ciruk Mistrz Międzynarodowy 29

Ranking wojewódzki - okręg Lubuski

miejsce   Tytuł PKL
1

Krzysztof Hajkowski

Mistrz Międzynarodowy 164
2 Jan Obuchowicz Mistrz Międzynarodowy 113
3 Robert Karanowski Mistrz Międzynarodowy 33
4 Ryszard Chmiel Mistrz Międzynarodowy 27
5 Lesław Hugiel Mistrz Międzynarodowy 21
6 Eugeniusz Szczepański Mistrz Międzynarodowy 17