Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadencja 2008 - 2012

Zarząd Główny kadencji 2008-2012

Rada Związku 2008-12

Rada Sędziów

Rada Trenerów

Rada Zawodnicza

Komisja Rewizyjna

Protokoły Komisji Rewizyjnej