Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Struktura organizacyjna Zarządu PZBS

Uchwalona 23 czerwca 2021 roku, z późniejszymi zmianami.

●      Marek Michałowski - prezes - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,

●      Igor Chalupec - wiceprezes do spraw finansowych, Skarbnik PZBS, współpraca z zagranicą,

●      Tomasz Latos -  wiceprezes - współpraca z Parlamentem, Rządem i Spółkami SP,

●      Jacek Grzelczak - sprawy sędziowskie, kadry juniorskie

●      Kacper Kopka –brydż w internecie, brydż akademicki,

●      Przemysław Janiszewski – sprawy regulaminowe, kadry narodowe,

●      Przemysław Maliszewski - sprzęt PZBS, brydż amatorski, sprawy dyscyplinarne,

●      Piotr Walczak

●      Redaktor Naczelny „Świata Brydża” – Paweł Jarząbek,

●      Tomasz Wolfke – rzecznik prasowy PZBS,

●      Pełnomocnik ds. komunikacji – Lena Leszczyńska,

●      Pełnomocnik ds. brydża kobiecego – Marta Wójcik,

●      Pełnomocnik ds. brydża 60+ - Małgorzata Maruszkin (do 31.12.2023),

●      Rzecznik Dyscyplinarny -Cezary Przasnek

●      Wydział Dyscypliny – vacat,

●      Wydział Gier – Sławomir Zawiślak,

●      Koordynator ds. młodzieży – Igor Reguła,

●      Główna Komisja Sędziowska – Jacek Marciniak,

●      Komisja Regulaminów Sportowych – Przemysław Janiszewski,

●      Komisja Klasyfikacji i Rankingu – Biuro PZBS,

●      Komisja Jednolitego Kalendarza Sportowego i Cezara – Biuro PZBS,

●      Komisja Organizacji Imprez – Biuro PZBS

●      Komisja Młodzieżowa – vacat,

●      Komisja Szkoleniowa – Marek Markowski,

●      Komisja Rozgrywek Internetowych – Kacper Kopka,

●      Komisja Akademicka – Stanisław Gołębiowski,

●      Kapitanat Sportowy – bez przewodniczącego,

●      Kapituła Odznaczeń – Marian Wierszycki,