Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Rada Sędziów 2021-2025

Uchwała Rady Sędziów nr 13/2023/2022-2025


Rada Sędziów opiniuje pozytywnie proponowane przez Główną Komisję Sędziowską zmiany w rejestrze tytułów i kategorii sędziowskich.


Nad przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 5 członków Rady, 5 głosowało za.

 

Uchwały Rady Sędziów nr 9-12/2022/2022-2025

Rada Sędziów w głosowaniu drogą elektroniczną podjęła następujące uchwały:

Uchwała RS nr 9/2022/2022-2025

Rada Sędziów opiniuje pozytywnie proponowane przez Główną Komisję Sędziowską zmiany w zasadach przyznawania licencji sędziowskich.

Nad przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 5 członków Rady, 5 głosowało za.

Uchwała RS nr 10/2022/2022-2025

Rada Sędziów opiniuje pozytywnie wniosek Głównej Komisji Sędziowskiej ws.:

  • nadania tytułów sędziego Państwowego oraz kategorii sędziowskiej B Andrzejowi Bojdzie i Jakubowi Kozakowi,
  • nadania kategorii sędziowskiej A Jakubowi Lenkiewiczowi,
  • nadania tytułów sędziego Międzynarodowego Tomaszowi Radce i Arturowi Wasiakowi.

Nad przyjęciem uchwały głosowało 4 członków Rady, 4 było za, 1 (ORB) nie głosował.

Uchwała RS nr 11/2022/2022-2025

Rada Sędziów przyjmuje opinię ws. kolejnego projektu zmiany zasad przyznawania licencji sędziowskich.

Nad przyjęciem uchwały głosowało 3 członków Rady, 3 było z, 2 (ORB, MT) nie głosowało.

Uchwała RS nr 12/2022/2022-2025

Rada Sędziów przyjmuje opinię ws. projektu zmiany stawek sędziowskich w zawodach DMP.

Nad przyjęciem uchwały głosowało 3 członków Rady, 3 było z, 2 (ORB, MT) nie głosowało.

 

Uchwały Rady Sędziów

Rada Sędziów podjęła w ostatnim tygodniu elektronicznie następujące uchwały:

Uchwała RS nr 5/2022/2022-2025

Rada Sędziów opiniuje negatywnie proponowane przez Główną Komisję Sędziowską zmiany w Regulaminie Sędziowskim, jako zbyt daleko idące.

Nad przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 5 członków Rady, 4 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu (MK).

Uchwała RS nr 6/2022/2022-2025

Rada Sędziów opiniuje pozytywnie proponowane przez Główną Komisję Sędziowską zmiany w dokumencie Decyzje Organizacji Nadzorującej.

Nad przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 5 członków Rady, 5 głosowało za.

Uchwała RS nr 7/2022/2022-2025

Rada Sędziów przyjmuje opinię ws. proponowanych przez Główną Komisję Sędziowską zmian w rejestrze tytułów i kategorii sędziowskich.

Nad przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 5 członków Rady, 4 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu (MK).