Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kadra Seniorów 2019

Newsy
Spis treści
Kadra Seniorów 2019
Zgłoszone pary

Regulamin wyłaniania i powołaniadrużyny seniorów reprezentującej Polskę w turnieju drużynowym na 9. Otwartych Mistrzostwach Europy w Istambule w Turcji lub na innych ważnych zawodach międzynarodowych w 2019 r.

1. Założenia ogólne

1.1. Wyłoniona na podstawie niniejszego regulaminu drużyna będzie reprezentować Polskę w turnieju drużyn seniorów na 9. Otwartych Mistrzostwach Europy w Istambule w Turcji lub na innych ważnych zawodach międzynarodowych w roku 2019, wskazanych w późniejszym terminie przez Zarząd PZBS.

1.2. Warunkiem startu w rozgrywkach jest:

• urodzenie w 1958 r. lub wcześniej,
• opłacenie składki zawodniczej PZBS za rok 2019,
• uiszczenie opłaty startowej wynoszącej w każdym kryterium 100 zł od zawodnika, przy czym zniżki nie obowiązują,
• jednorazowe wykupienie licencji, której koszt wynosi 50 zł od zawodnika,
• przedstawienie przed rozgrywkami trzech egzemplarzy karty konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których jeden pozostaje u sędziego.

1.3. Udział zawodnika w rozgrywkach oznacza akceptację postanowień Karty Reprezentanta i zobowiązanie do jej podpisania w razie powołania do Reprezentacji.

1.4. Warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie się do Kadry Krajowej minimum 24 par. Mniejsza liczba zgłoszeń może spowodować odwołanie rozgrywek, a tym samym rezygnację z powoływania drużyny.


2. Rozgrywki

2.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie dwóch kryteriów parowych:

• Kadra Krajowa – 01-03 marca 2019 r.,
• Kadra Mistrzowska – 15-17 marca 2019 r.

2.2. W każdym kryterium rozegranych zostanie około 130 rozdań.

2.3. Wyniki będą obliczane w IMP a następnie przeliczane na VP.

2.4. Z Kadry Krajowej do Kadry Mistrzowskiej awansuje ok. 50% startujących par, ale nie mniej niż 14.

2.5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek, harmonogram rozgrywek, zasady obliczania wyników, ustalenie wysokości „carry over”, oraz inne ustalenia organizacyjne zostaną określone osobnym komunikacie.

2.6. Warunkiem startu w rozgrywkach jest zgłoszenie się pary do Biura PZBS w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 31.01.2019 r. wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty licencji kadrowej i startowej do Kadry Krajowej. Zgłoszenie obejmuje oba kryteria i stanowi jednocześnie zobowiązanie do uczestnictwa w rozgrywkach.

2.7. Pary awansujące do Kadry Mistrzowskiej zobowiązane są przesłać do Biura PZBS potwierdzenie startu, w formie elektronicznej, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. terminie do dnia 10.03.2019 r. wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty startowej do Kadry Mistrzowskiej.

2.8. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pary, selekcjoner reprezentacji seniorów może wyrazić zgodę na jednorazowe zastępstwo jednego zawodnika w określonej części lub w całym kryterium. Zastępstwo w trakcie całej Kadry Mistrzowskiej powoduje, że ewentualnie nabyte przez parę prawa przechodzą na zastępcę.

2.9. W rozgrywkach przyznaje się punkty klasyfikacyjne wedle następujących zasad:

a w Kadrze Krajowej

i zwycięzcy otrzymują 50 aPKL,
ii pierwsze trzy miejsca otrzymują dodatkowo premie 5-3-1 aPKL,

b w Kadrze Mistrzowskiej

i zwycięzcy otrzymują 100 aPKL oraz 0,5 PM,
ii pierwsze trzy miejsca otrzymują dodatkowo premie 20-10-5 aPKL.

Pozostałe miejsca otrzymują aPKLe za kolejne miejsca przyznaje się zgodnie z pkt. 9 Regulaminu Klasyfikacyjnego.


3. Reprezentacja

3.1. Wniosek o powołanie Reprezentacji selekcjoner reprezentacji seniorów przedstawia Zarządowi PZBS.
3.2. Selekcjoner reprezentacji seniorów we wniosku o powołanie Reprezentacji uwzględnia:

• zwycięską parę Kadry Mistrzowskiej,
• w uzgodnieniu ze zwycięską parą Kadry Mistrzowskiej jedną parę z miejsc 2 – 4 tych rozgrywek.

W razie rezygnacji zwycięskiej pary z utworzenia Reprezentacji na tych
zasadach, selekcjoner uwzględnia parę z 2. miejsca oraz jedną parę z miejsc 3-5; analogicznie postępuje się w przypadku dalszych rezygnacji.

3.3. Zakres finansowania przez PZBS kosztów udziału Reprezentacji w zawodach obejmuje:

• wpisowe do rozgrywek drużyn seniorów,
• koszt pobytu 4 zawodników w czasie i miejscu rozgrywek (zamieszkanie, diety),
• koszt przejazdu 4 zawodników.

3.4. Selekcjoner Reprezentacji Seniorów, na wniosek Reprezentacji, może zwrócić się do Zarządu PZBS o dokooptowanie do Reprezentacji trzeciej pary. Ewentualna zgoda na trzecią parę nie rodzi dla PZBS skutków finansowych.

3.5. Pary powołane do Reprezentacji zobowiązane są do podpisania Karty Reprezentanta oraz do realizacji określonego przez selekcjonera programu szkoleniowego.

4. Postanowienia końcowe

4.1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.

4.2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.

4.3. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.

4.4. Wydział Gier PZBS rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu oraz podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności.

4.5. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.

4.6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.
 Poprawiony (czwartek, 28 lutego 2019 14:23)