Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Aktualizacja informacji o rozgrywkach Kadry Open

Aktualizacja informacji o rozgrywkach Kadry Open


Ze względu na potrzebę publikacji możliwie najbardziej aktualnego Rankingu oraz niezbyt dużą liczbę zgłoszonych dotychczas par, w harmonogramie rogrywek Kadry Open wprowadzono następujące zmiany.

1. Rozgrywki w terminie 14-16 stycznia 2022 się nie odbędą

2. Termin zgłoszeń jest przedłużony do 12 stycznia 2022

3. Aktualny harmonogram działań na najbliższy czas:

- 10 stycznia: opublikowanie Rankingu

- 12 stycznia: nowy termin zgłoszeń

- 15 stycznia: opublikowanie listy Rankingowej uwzględniającej dopuszczenia do poszczególnych etapów, w tym powołania Selekcjonera do Kadry A

- 17 stycznia: opublikowanie miejsc i aktualizacja schematu rozgrywek uwzględniająca liczbę zgłoszonych par

- 28-30 stycznia: pierwszy termin rozgrywek. W zależności od liczby zgłoszonych par bedzie to KM1 lub KK2

4. Selekcjoner może dopuścić po terminie zgłoszeń dodatkowe pary do najniższego etapu (bez wpływu na rozstawienie wg Rankingu) w celu uzupełnienia do pełnego schematu rozgrywek.

Poprawiony (środa, 05 stycznia 2022 09:29)