Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Krakowska Wiosna Brydżowa 2018

Małopolski Związek Brydża Sportowego

Województwo Małopolskie

mają zaszczyt zaprosić na najstarszy ogólnopolski kongres brydżowy

Krakowska Wiosna Brydżowa 2018

Kraków, 23-25 marca 2018

Gramy w: Hotel Galaxy, Kraków, ul. Gęsia 22a

Pobierz ulotkę organizatora

Program
Piątek, 23 marca
 • godz. 17.30 — Otwarte Mistrzostwa Małopolski Par Mikstowych ‐ maksy (3 * 10 rozdań)
 • godz. 17.30 — Turniej Par „Obok mikstów” ‐ maksy (3 * 10 rozdań)
Sobota, 24 marca
 • godz. 10.30 — GPPT Otwarte Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT** 6. Dzwon Zygmunta - eliminacje (6 rund * 6 rozdań)
 • godz. 17.00 — GPPT Otwarte Mistrzostwa Małopolski Teamów OTT*** 6. Dzwon Zygmunta - ćwierćfinały, półfinały (po 8 rozdań) i finał (16 rozdań)
 • godz. 17.15 — Turniej Par „Barometr – maksy” (9 rund * 3 rozdania)
Niedziela, 25 marca
 • godz. 10.30 — Budimex GPPP OTP*** 60. Drewniane Głowy - VI Memoriał Andrzeja Wilkosza (5 * 10 rozdań)
Wpisowe do turniejów
Piątek, 23 marca, godz. 17.30
 • Otwarte Mistrzostwa Małopolski Par Mikstowych (10 rund * 3 rozdania)

  Niezrzeszony – 55 zł; członek PZBS – 35 zł; członek PZBS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20 – 15 zł.

 • Turniej Par „Obok mikstów” (10 rund * 3 rozdania)

  Niezrzeszony – 55 zł; członek PZBS – 35 zł; członek PZBS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20 – 15 zł.

Sobota, 24 marca, godz. 10.30
 • Grand Prix Polski Teamów OTT*** 6. Dzwon Zygmunta (6 rund * 6 rozdań – eliminacje, 8 rozdań – ¼ finału, 8 rozdań – ½ finału, 16 rozdań – finał)

  Wpisowe od każdego zawodnika zgłoszonego do teamu.

  Niezrzeszony – 70 zł + 10 zł; członek PZBS – 50 zł + 10 zł; członek PZBS z ulgą – 40 zł + 10 zł; juniorzy do lat 20 – 20 zł + 10 zł.

  Opłata wpisowa dotyczy fazy eliminacyjnej. Do fazy play‐off drużyny opłacają wpisowe w wysokości 30 zł od zawodnika (bez zniżek, nie dotyczy zawodników mających wykupione pakiety startowe). Wpisowe do fazy play‐off w 100% przeznaczone zostanie na nagrody w turnieju teamów.

Sobota, 24 marca, godz. 17.45
 • Turniej Par „Barometr – maksy”

  Niezrzeszony – 45 zł; członek PZBS – 30 zł; członek PZBS z ulgą – 25 zł; juniorzy do lat 20 – 15 zł.

Niedziela, 25 marca, godz. 10.30
 • Budimex GPPP OTP *** 60. Drewniane Głowy IV Memoriał Andrzeja Wilkosza

  Niezrzeszony – 80 zł + 10 zł; członek PZBS – 65 zł + 10 zł; członek PZBS z ulgą – 50 zł + 10 zł; juniorzy do lat 20 – 30 zł.

Nagrody

I MIEJSCE w Turnieju GPPP OTP*** 60. Drewniane Głowy – 6. Memoriał Andrzeja Wilkosza – gwarantowana nagroda w wysokości 3000 zł.

I MIEJSCE w GPPT*** 6. Dzwon Zygmunta – gwarantowana nagroda w wysokości 2000 zł.

Nagrody przyznawane są w każdej konkurencji dla co najmniej 10 % startujących par, z tym, że nagrody główne zdobywa 7 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników, a nagrody specjalne 3 % (z zaokrągleniem w górę) startujących uczestników.

Nagrody specjalne zdobywają uprawnione do tego pary, które uzyskały minimum średni wynik w turnieju. W przypadku, gdy żadna z par walczących o nagrodę specjalną nie uzyska średniego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagród długofalowych. Nagrody specjalne są przyznawane w kategoriach: najlepsza para mikstowa (lub: kobieca), popularna do 1,5 WK na osobę, oraz juniorska, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii.

Wysokości nagród oblicza się z klucza: pierwsza nagroda – 10, druga nagroda – 7, trzecia nagroda – 5, czwarta nagroda – 4, piąta i następne – po 3. Nagrody specjalne – po 2. Nagrody „piąte” mogą być między sobą nieznacznie różnicowane. Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli przez sumę punktów powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wysokości poszczególnych nagród (zaokrąglenie kwoty do decyzji organizatora).

Regulamin

Sędzia Główny Krakowskiej Wiosny Brydżowej 2018 – Maciej Czajkowski

Założenia ogólne
 1. Krakowska Wiosna Brydżowa zostanie rozegrana w dniach 23‐25 marca 2018 roku w Hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22.
 2. We wszystkich turniejach obowiązują następujące założenia:
  • obowiązują przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym że wolno stosować konwencje „Multi” po każdym otwarciu 1;
  • wprowadza się zakaz blefu niestandardowym lub silnym otwarciem sztucznym;
  • każda para powinna posiadać kartę konwencyjną;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na sali gry;
  • obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na sali gry;
  • obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych na sali gry;
  • wszystkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Osoby zgłaszające swój udział w turniejach, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku jako uczestnika imprezy.
 4. W czasie trwania play‐off GPPT oraz GPPP będzie przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez organizatorów stołach.
Regulamin turnieju teamów
 1. W turnieju mogą brać udział zespoły 4‐6‐osobowe.
 2. Turniej jest liczony na IMP z przeliczeniem na VP. Turniej podzielony zostaje na trzy segmenty:
  • rundę eliminacyjną w grupach;
  • rundę na dochodzenie;
  • rundę finałową.
 3. Podczas dwóch pierwszych rund stosuje się tabelkę „włoską" VP 16:0.

  TABELA VP

  imp VP
  0‐1 8 : 8
  2‐3 9 : 7
  4‐6 10 : 6
  7‐10 11 : 5
  11‐15 12 : 4
  16‐21 13 : 3
  22‐28 14 : 2
  29‐36 15 : 1
  37++ 16 : 0
 4. W czasie dwóch pierwszych rund rozgrywa się mecze 6-rozdaniowe; w ćwierćfinałach i półfinałach – mecze 8-rozdaniowe; w finale i meczu o 3. miejsce – mecz 16-rozdaniowy (o 3 miejsce – za zgodą obu stron – możliwy mecz 12-rozdaniowy).
 5. W czasie dwóch pierwszych rund „bye” wynosi 10 VP
 6. Schemat gry:
  • Przed rundą eliminacyjną teamy zostaną rozstawione metodą pętelkową w grupach czterodrużynowych. W czasie pierwszej rundy zostaną rozegrane trzy mecze „każdy z każdym" w grupie.
  • Podczas rundy na dochodzenie zostaną rozegrane trzy mecze.
  • W rundzie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych meczów metodą bez powtórzeń zgodnie (sędzia główny może zmienić to ustalenie) z aktualnym wynikiem.
  • W półfinale drużyna z miejsca 1. po rundzie na dochodzenie, wybiera przeciwnika z miejsc 3-4 po rundzie na dochodzenie.
  • Carry‐over we wszystkich meczach rundy finałowej równe jest 40% różnicy VP (z zaokrągleniem w górę do pełnego IMPa) pomiędzy zainteresowanymi zespołami po rundzie na dochodzenie powiększone o 1,2 impa przy meczach 12-rozdaniowych i 2,1 impa w meczu 16 rozdaniowym.
 7. Do czasu rozpoczęcia rundy finałowej o miejscu decydują:
  • większa liczba zdobytych VP;
  • większa liczba VP zdobytych w bezpośrednich meczach;
  • większa różnica zdobytych IMPów;
  • w czasie rundy na dochodzenie ‐ wyższe miejsce przed ostatnią rundą;
  • większy iloraz IMPów zdobytych do straconych;
  • losowanie.
 8. O wszelkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny.
Odwołania

Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.

Poprawiony (czwartek, 22 marca 2018 09:17)