Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

SAY NO TO CHEATS - NIE DLA OSZUSTÓW

SAY NO TO CHEATS  - NIE! DLA OSZUSTÓW

Jesteśmy grupą zaniepokojonych brydżystów. Ten podpisany przez nas list jest wynikiem problemów wynikających z niedawnych skandali związanych z oszustwami.

Brydż jest trudną ale fascynującą grą, i nie jest łatwo zawsze zachowywać się idealnie przy stoliku brydżowym. Jednak istnieje ogromna różnica pomiędzy naszą behawioralną niedoskonałością a tymi graczami, którzy niszczą naszą grę poprzez celowe  zmowy i oszustwa.

Doceniamy i aprobujemy wysiłki krajowych i międzynarodowych federacji w walce z tym rakiem. Nie mamy wątpliwości, że podzielają one naszą walkę o wspólną sprawę. Widzimy jednak, że czasami mają ręce związane biurokracją i labiryntem interpretacji prawnych.

Brydżyści z całego świata mają prawo decydować o tym, gdzie grać i przeciwko komu. Z tego powodu prosimy organizatorów dużych turniejów o pełną transparentność listy uczestników dopuszczonych do zawodów. Zainteresowani gracze mogą wtedy podjąć decyzję, czy chcą wycofać swoje uczestnictwo z danego wydarzenia.

Brydżyści podpisujący ten list zobowiązują się do gry w brydża z honorem i uczciwością, w przypadku braku których -  dusza gry jest zagrożona.

Mamy nadzieję, że będziecie wspierać nas w ochronie gry nosząc znaczek " Nie! dla oszustów” z dumą.

Chris Compton:

I hope all my friends can read the posted letter written by Mahmood Zia here at the Philadelphia Nationals. The letter has been signed by many of the world’s greatest Bridge players. The vital issue raised by Zia is whether or not to refuse to play against an opponent — which opponent has a prior conviction under Bridge Law 73 - the Prohibition Against Pre-arranged Communication (cheating). This issue has already arisen in actual play in Barcelona and is sure to arise again within the next few years — if not months (Orlando World Championships). If we as top players are forced to choose between the Death Penalty for cheating convictions at Bridge or continuing to play in a top level game riddled by collusion — the Death Penalty for Cheaters it shall be — for the future of Bridge. The game of Bridge deserves our respect.

 

Mam nadzieję, że wszyscy moi znajomi przeczytają poniższy list napisany w Philadelphia Nationals przez Mahmood’a Zia. Wielu brydżystów światowego formatu podpisało się pod tym listem.  Istotną kwestią podniesioną przez Zia jest: czy odmówić gry przeciwko przeciwnikowi - który to przeciwnik ma wcześniejszy wyrok na podstawie Prawa Brydżowego 73 - Zakaz Umówionego Porozumiewania się (oszukiwanie).

Ta kwestia pojawiła się już podczas bieżącego turnieju w Barcelonie i na pewno pojawi się ponownie w ciągu najbliższych kilku lat - jeśli nie miesięcy (Mistrzostwa Świata w Orlando). Jeśli my, jako najlepsi gracze, jesteśmy zmuszeni wybierać pomiędzy Dożywotnią Dyskwalifikacją za orzeczone wyrokiem oszustwa w Brydżu lub kontynuowanie gry w najwyższej klasie przetkanej intrygami – dla przyszłości Brydża  Dożywotnia Dyskwalifikacja dla Oszustów powinna być utrzymana. Brydż Sportowy zasługuje na nasz respekt.