Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Eksternistyczny egzamin instruktorski

Eksternistyczny egzamin instruktorski

Polski Związek Brydza Sportowego organizuje dla chętnych eksternistyczny egzamin instruktorski w jednym z terminów do wyboru.

Data: I termin - 14 grudnia, godz. 16:00; II termin - 15 grudnia, godz. 10:00.

Miejsce: Biuro PZBS, ul. Złota 7/3, Warszawa.

Opłata egzaminacyjna: 200 zł.

Obowiązkowe zgłoszenia chętnych na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 10 grudnia 2018 r. wraz z z potwierdzeniem wpłaty na konto opłaty egzaminacyjnej. Egzamin odbędzie się w przypadku co najmniej trzech zgłoszeń.

Zgodnie z Regulaminem nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich: Tytuł Instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego można uzyskać eksternistycznie, w postępowaniu ograniczonym jedynie do zdania egzaminu. Tryb ten może być zastosowany jedynie w uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, prowadzących zajęcia szkoleniowe nie krócej niż 12 miesięcy. Postępowanie odbywa się na wniosek i na koszt osoby zainteresowanej, skierowany do Komisji Szkoleniowej PZBS.

Tytuł Instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego może zdobyć osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie
  • nie była karana za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt.3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn.25.06.2010, Dz.U. z r. 2014 poz. 715

Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o posiadaniu średniego wykształcenia i niekaralności.

 

Zagadnienia do egzaminu eksternistycznego na instruktora brydża

1)    Nauczanie brydża od zera.

a)    Ćwiczenia wprowadzające – hierarchia kart, pojęcie lewy.

b)    Elementy brydża – rozgrywka, wist.

c)    Licytacja brydżowa – środki i cele – ćwiczenia wprowadzające do licytacji.

d)    Hierarchia kolorów i ich wartości zapisowe.

2)    Proste elementy techniki brydżowej – impasy, ekspasy, promocje.

3)    Wprowadzanie do brydża porównawczego – licytacje w ataku i w obronie – cele tych licytacji. Zasady licytacji – kolejność zgłaszania kolorów.

4)    Techniki bardziej zaawansowane – skutki przepuszczenia, wpustki.

5)    Przedstawienie dotychczasowej działalności w nauczaniu brydża i zamierzenia na przyszłość.

6)    Znajomość  historii brydża z uwzględnieniem wyników polskich brydżystów.