Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Akademia Zarządzania Sportem - Transparentność i uczciwośc w sporcie

W środę, 20 lutego 2019 r. na PGE Narodowym odbyło pierwsze szkolenie w ramach II edycji Akademii Zarządzania Sportem. Seminarium dotyczyło Transparentności i uczciwości w sporcie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ponad 50 polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i nieolimpijskich. Polski Związek Brydża Sportowego reprezentował Prezes Witold Stachnik. Eksperci z kraju i zagranicy podzielili się wiedzą i doświadczeniem z kadrami zarządzającymi polskim sportem.

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • dr Stefan Walzel, Sekretarz Generalny European Association for Sport Management (EASM)

Transparentność i uczciwość w federacjach sportowych z naciskiem na dobre zarządzanie.

  • Michał Rynkowski, Dyrektor POLADA – Polskiej Agencji Antydopingowej

Przeciwdziałanie dopingowi w sporcie.

  • Jakub Fornalik, adwokat

Prawne aspekty uczciwości w sporcie z głównym naciskiem na przeciwdziałanie ustawianiu zawodów sportowych.

Celem Akademii Zarządzania Sportem, funkcjonującej w ramach struktur Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, jest kompleksowe podnoszenie kwalifikacji z obszaru organizacji, zarządzania i marketingu w polskich związkach sportowych, co ma się przyczynić do profesjonalizacji polskiego sportu.