Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Przeprosiny dla Krzysztofa Gawła i Andrzeja Piecucha

Dear Polish Bridge Players,

I herewith apologise for the fact that I wrongfully used towards Mr. Krzysztof Gaweł and Mr. Andrzej Piecuch expressions offending them, Polish bridge players and Poles during Pairs Tournament in Pula.

Przepraszam, że bezpodstawnie użyłem wobec Panów: Krzysztofa Gaweł i Andrzeja Piecucha określeń obrażających ich, polskie środowisko brydżowe i Polaków

Franz Terraneo