Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uwaga do uchwały 64/2019/2016-2020

Uwaga do podjętej uchwały 64/2019/2016-2020:

Przyjęta przez Zarząd zmiana regulaminu dotyczy rozgrywania Finału Grand Prix Par od roku 2020.

 

(-) Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS