Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

SSM Regulamin Współzawodnictwa

(2020)

 

SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

 

CZĘŚĆ C

BRYDŻ SPORTOWY

 

ROCZNIKI:  

Juniorzy

19-21 lat

w2020roku urodzeni 01.01.2001-31.12.1999

Juniorzy młodsi

16-18 lat

w2020roku urodzeni 01.01.2004-31.12.2002

Młodzicy

do 15 lat

w2020roku urodzeni 01.01.2005 i młodsi

 

 

 

SYSTEM OCEN

 

 BRYDŻ SPRTOWY

 Mistrzostwa Polski Juniorów                                     wiek 19-21 lata

M

 turniej par na maksy - chłopcy

lokata

1

2

3

4

5-6

7-8

9-10

11-14

15-18

19-23

24

 

 

punkty

15

12

10

8

7

6

5

4

3

2

1

 

120

K

turniej par na maksy - dziewczęta

lokata

1

2

3

4

5-6

7-8

9-10

11

12

 

 

 

 

punkty

15

12

10

8

7

6

5

3

2

 

 

 

86

K / M

 turniej par mikst na maksy

lokata

1

2

3

4

5

6

7-8

9-10

11-14

15-16

 

 

 

punkty

15

12

10

8

7

6

5

4

3

2

 

 

92

K / M

  turniej teamów 4-ro osobowych

lokata

1

2

3

4

5-6

7-8

9-10

11

12

13-14

 

 

 

punkty

15

12

10

8

7

6

5

4

3

2

 

 

86

OOM                                                                                 wiek 16-18 lat

K

  turniej par na maksy, pary na impy

   lokata

1

2

3

4-8

9-13

14-17

18-21

22-24

 

 

 

 

 

punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

90

M

 turniej par na maksy, pary na impy

    lokata

1

2

3

4-11

12-19

20-25

26-32

33-36

 

 

 

 

 

punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 130

   Międzywojewódzkie Mistrzostwa  Młodzików           wiek do 15 lat

K / M

 pary na impy , pary open    do 12,

lokata

1

2-3

4-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punkty

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

K / M

pary na impy , pary open    13-16,

lokata

1

2-4

 5-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punkty

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

K / M

pary na impy , pary open powyżej16,

lokata

1

2-6

7-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punkty

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

                             
 

 

 

 

Strefy do zawodów OOM:

strefa

2016

2017

2018

2019

2020

A–POM-KPM-WLP-ZPM

POM

WLP

POM

WLP

ZPM

B – DŚL-LBU-OPO

DŚL

ŚL

LBU

DŚL

DŚL

C–MAZ-ŁDZ-PDL-WM-LUB

ŁDZ

MAZ

MAZ

ŁDZ

MAZ

D– MŁP-PKR-ŚWI-ŚL

MŁP

MŁP

MŁP

MŁP

ŚL

 

 

 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

 

 BRYDŻ SPRTOWY

 

 

1.Organizator.

Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. W 2020 roku organizatorem OOM
w sportach halowych będzie Lubelska Unia Sportu. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Brydża Sportowego.

 

2.Termin i miejsce zawodów.

Finały: 21 – 25.04.2020 r.

Miejsce: Lublin

Eliminacje-według regulaminu i kalendarza PZ Brydża Sportowego.

 

3.Program

Chłopcy - dwa turnieje par na maksy i impy

Dziewczęta – dwa turnieje par na maksy i impy

Polski Związek Brydża Sportowego w porozumieniu z Organizatorem zawodów OOM może zdecydować o zmianach w programie, podyktowanych względami techniczno-organizacyjnymi.

 

4.Warunki uczestnictwa.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki  zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w wieku 16-18 lat, a także:

  • posiadać aktualną licencję zawodnicza PZBS,
  • legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna),
  •  być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
  • posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia.

 

Do zawodów finałowych kwalifikują się zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez Polski Związek Brydża Sportowego:

  • chłopcy 36 par,
  • dziewczęta 24 pary.

Zasady kwalifikacji do finału określa Polski Związek Brydża Sportowego.

 

Liczba uczestników zawodów finałowych OOM wynosi :

            120 zawodniczek i zawodników,

             24 trenerów,

                5 sędziów,

                2 delegatów PZBS

 

           

5.Sposób przeprowadzania zawodów.

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz niniejszym regulaminem.

UWAGA ! W czasie turnieju będzie rozegranych 140 rozdań przez chłopców i 138 rozdania przez dziewczęta. Liczba rozegranych rozdań każdego dnia będzie podana w komunikacie organizacyjnym zawodów finałowych OOM. 

 

6. Zgłoszenia

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym
nr 1 OOM

 

  7. Program zawodów i punktacja:

 

Konkurencje i grupy wiekowe

Junior młodszy

K / M

 turnieje par na maksy i impy  rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców   

Program zawodów

  I  dzień

dzień przyjazd do kolacji, konferencja techniczna

 II  dzień

otwarcie zawodów, rozdania dla dziewcząt i chłopców

III  dzień

rozdania dla dziewcząt i chłopców

IV  dzień

rozdania dla dziewcząt i chłopców

V   dzień

rozdania dla dziewcząt i chłopców , zakończenie OOM, wyjazd po obiedzie

Punktacja OOM

K

  turniej par na maksy, pary na impy

   lokata

1

2

3

4-8

9-13

14-17

18-21

22-24

 

 

 

 

 

punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

90

M

 turniej par na maksy, pary na impy

    lokata

1

2

3

4-11

12-19

20-25

26-32

33-36

 

 

 

 

 

punkty

9

7

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 130

                             

 

 

 

Regulamin szczegółowy (część C) jest nieodłączną częścią

Regulaminu ogólnego SSM (część A)

 

Korespondencję dotyczącą regulaminów

i naliczania punktów prosimy przesyłać na adres:

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Data: 28.01.2020 r.

 

Zatwierdzono: Zespół Metodyczny                                  Polski Związek Brydża Sportowego

 

Poprawiony (środa, 19 lutego 2020 10:03)