Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

System rejestracji do zawodów młodzieżowych (SSM)

Na potrzeby Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) musimy zbierać PESEL-e dzieci i młodzieży oraz spełniać obowiązek informacyjny względem rodziców lub opiekunów.
 
Rodzic (opiekun) musi wejść przed zawodami, podać PID i pewne niepubliczne dane w celu uwierzytelnienia, a następnie klika, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych i podaje PESEL dziecka. Dane z tej bazy są usuwane po zamknięciu roku kalendarzowego.
 
WAŻNE! Tylko zawodnicy z zarejestrowanym numerem PESEL mogą uczestniczyć w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz Mistrzostwach Polski Juniorów 19-21. Sędzia przed rozpoczęciem zawodów ma obowiązek sprawdzić czy każdy zawodnik jest zarejestrowany z numerem PESEL.
 
Strona do rejestracji https://pesel.pzbs.pl/