Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat o terminie rozegrania MPJ w 2020

Mistrzostwa Polski Juniorów zostaną rozgrane we Wrocławiu w dniach 29 - 31 maja 2020. Godzina rozpoczęcia i miejsce rozgrywek zostaną podane w późniejszym czasie.

           Stanisław Gołębiowski                                                                      Jan Sibilski

             Organizator MPJ                                                   Członek Komisji Organizacji Imprez Młodzieżowych