Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat o rozgrywkach internetowych

Komunikat 1 (18 marca 2020)

 

Szanowne Brydżystki, Szanowni Brydżyści

w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą pandemii COVID-19 i zawieszeniem rozgrywania turniejów brydżowych na żywo w całej Polsce PZBS przygotował ofertę rozgrywek brydżowych na platformach internetowych: 

 • Ruszamy z nową propozycją (od wtorku 24 marca) Internetową Ligą PZBS opartą na systemie czwórkowym Łukasza Sławińskiego, stąd te rozgrywki będą jego Memoriałem. Szczegóły w osobnym komunikacie.
 • Poszerzamy ofertę klubu BridgeNet - od tego weekendu pojawią się dodatkowe turnieje (21-rozdaniowe). W najbliższą sobotę (21 marca) zrobimy na BBO dwa bezpłatne turnieje - indywiduel o godzinie 18.00 oraz turniej par o godzinie 20.30. Warunkiem uczestnictwa będzie wcześniejsze zarejestrowanie się w klubie BridgeNet. W turniejach przyznamy pkl. Mamy nadzieję, że uda się je bezproblemowo przeprowadzić. 
 • W niedzielę zaś te turnieje (18.00 i 20.30) odbędą już na normalnych zasadach klubu BridgeNet. Warunkiem uczestnictwa będzie wcześniejsze zarejestrowanie się w klubie BridgeNet i wniesienie opłat przez PayU
 • Oprócz tego zachęcamy do uczestnictwa w cyklicznych turniejach organizowanych przez klub BridgeNet - Internetowe Indywidualne Mistrzostwa Polski, Internetowe Mistrzostwa Polski Par (wtorek, czwartek, godz. 18.00 i 20.30); a także w turniejach klubowych (poniedziałek, środa, piątek, godz. 18.00 i 20.30). 
 • W przyszłym tygodniu w środę 25 marca na BBO na próbę zrobimy dłuższy turniej 27-rozdaniowy. Początek o godzinie 18.00. Rozegramy go jako Turniej Charytatywny „O Uśmiech Patryka”. Cała kwota wpisowego zostanie przeznaczona na pomoc rodzicom Patryka chorego na mukowiscydozę. Zwykle taki turniej odbywał się w Skawinie i w tym roku miała być jego 12. edycja. Warunkiem uczestnictwa będzie wcześniejsze zarejestrowanie się w klubie BridgeNet i wniesienie opłat przez PayU. Opłata za ten turniej będzie wynosić 16 zł od zawodnika (bez zniżek). W turnieju przyznamy pkl, a pierwsze trzy pary otrzymają puchary.
 • Od 18 marca ruszamy z czterema turniejami dziennie na platformie Funbridge – dwa turnieje na maksy, dwa na impy. Pierwsze dwa w godzinach 3.00-15.00 i drugie od 15.00-3.00.

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS

 

Komunikat 2 (20 marca 2020)

BBO na fali

 

BBO na fali to program turniejów online organizowanych przez WZBSy na platformie BBO pod egidą PZBS, za uczestnictwo w których zawodnicy otrzymują PKLe przyznawane za klasyfikację długofalową. Każdy WZBS prowadzi swoje, osobne kwalifikacje długofalowe (ale może dopuszczać zawodników wedle własnego uznania).


Turnieje, po akceptacji, mogą startować od 21 marca.

 

 

Co daje uczestnictwo w turnieju?

Czołowe miejsca w klasyfikacji długofalowej otrzymują 20, 17, 15, 13 PKLi, dalej obniżka o 1 tak punty otrzymało minimum 25% zawodników. PKLe zostaną naliczone zawodnikom, którzy są zarejestrowani w Klubie BridgeNet. Rejestracja: https://www.bridgenet.pl/pl/rejestracja.html . Rejestracja jest bezpłatna (nie jest wymagana opłata za uczestnictwo).

 

 

Kto może organizować turnieje?

Cykl turniejów do PZBS zgłasza WZBS. Każdy WZBS może wskazać do dwóch cykli turniejów rozgrywanych w ramach BBO na fali. WZBS wypełnia formularz zgłoszeniowy online wskazując:

 • do dwóch cykli turniejów,
 • regulamin klasyfikacji długofalowej,
 • dane osoby wypełniającej formularz w imieniu WZBS,
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie turnieju (w tym nick BBO),
 • przewidywaną liczbę turniejów (minimum 4),
 • regulamin klasyfikacji długofalowej.

Na stronie PZBS prowadzony będzie wykaz turniejów uczestniczących w cyklu, tak by zawodnicy nie mieli wątpliwości w których turniejach będą przyznane PKLe za klasyfikację długofalową. Cykle turniejów zatwierdzane są do programu w drodze decyzji Biura PZBS. 

W przypadku turniejów młodzieżowych, juniorskich lub dla początkujących Biuro może zatwierdzić turniej z pominięciem limitu oraz na innych zasadach np. dotyczących PKLi (takie turnieje również należy zgłosić za pośrednictwem formularza, ale jako WZBS wybrać “Turniej inny”).

Formularz zgłoszeniowy dla WZBS (wymagane jest konto Google): https://forms.gle/vXV1CWRevqG8aGFBA 

 

 

Jakie warunki muszą spełniać turnieje?
 • bezpłatne dla uczestników,
 • minimum 14 rozdań,
 • co najmniej 10 uczestniczących par,
 • nie mogą nachodzić czasowo na turnieje organizowane przez BridgeNET,
 • dopuszczalny jest tylko jeden turniej dziennie,
 • cykl trwa co najmniej 1 tydzień (decyduje organizator),
 • rozdania losowe, nie układane,
 • mocno zachęcamy, aby turnieje były przeznaczone dla graczy lokalnych, zrzeszonych w danym WZBS, który jest organizatorem zawodów.

 

Odpowiedzialność organizatora i PZBS

Usługę organizacji turniejów świadczy WZBS, w szczególności PZBS nie odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie zawodów ani za żadne inne aspekty powiązane z turniejami, w tym nie ma zastsowanie wiele regulaminów, które zazwyczaj obowiązują w trakcie turniejów “na żywo”. W szczególności w turniejach organizowanych w ramach programu “BBO na fali” nie mają zastosowania przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS, Regulaminu Klasyfikacyjnego, Regulaminu Sędziowskiego i wielu innych.

WZBS odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie turniejów w dobrej wierze i w duchu szeroko rozumianej sportowej rywalizacji. WZBS określa własne zasady dopuszczania zawodników do turnieju, w szczególności może odmówić dopuszczenia zawodnika do gry bez podania przyczyny. Decyzja WZBS w tym zakresie jest ostateczna.


PZBS zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego cyklu turniejów z programu bez podania przyczyny, w tym do nie przyznania punktów klasyfikacji ligowej, jeśli stwierdzone zostanie rażące naruszenie zasad, o których mowa w akapicie poprzednim.

 

Witold Stachnik
Prezes Zarządu PZBS