Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Internetowa Liga PZBS - III edycja

                                     

Internetowa Liga PZBS 2020
Memoriał Łukasza Sławińskiego - III edycja
 
1. Rozgrywki będą prowadzone przy użyciu platformy BBO, będą się składały z 8 etapów.
2. Rozgrywki będą odbywały się w cyklu dwutygodniowym wtorek-niedziela, poniedziałek będzie dniem technicznym do zakończenia płatności i przygotowania rozstawienia.
3. Zgłoszenia zbierane są przez stronę internetową https://czworki.pzbs.pl/zgloszenie/ 17 sierpnia o g. 20:00 zostanie zamknięta lista uczestników pierwszego etapu).
4. Drużyny mogą składać się z 4 do 6 zawodników, do drużyny można dopisywać zawodników, o ile są w niej miejsca, nie można skreślać/wymieniać zawodników.
5. Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym momencie ich trwania, a także można się w dowolnym momencie wycofać i założyć nową drużynę.
6. Komisja może wg własnego uznania nie przyjąć lub skreślić z rozgrywek drużynę co do członków której zgłaszane są zastrzeżenia innych uczestników rozgrywek.
7. Rozgrywki składają się z etapów, z których każdy trwa dwa tygodnie (wtorek - niedziela).
8. Nierozegranie w terminie jednego meczu danego etapu skutkuje zerem punktów z tego meczu dla drużyn(y) winnej(ych) nierozegrania; nierozegranie więcej niż jednego meczu skutkuje spadkiem drużyny do najniższego poziomu; uzupełnienia grupy w kolejnym etapie dokonuje komisja, zazwyczaj kierując się zasadą najlepszego z nieawansujących.
9. W każdym etapie drużyny tworzą grupy 4-zespołowe lub mniejsze i rozgrywają mecze każdy z każdym.
10. Mecze są 16-rozdaniowe.
11. Wynik meczu podawany jest w impach, które przeliczone są na VP wg. tabelki na 16 rozdań.
12. Do pierwszego etapu drużyny zostaną podzielone na grupy pętelkowo wg. sumy rankingu 4 najlepszych zawodników.
13. Schemat rozgrywek będzie oparty na systemie czwórkowym Łukasza Sławińskiego.
14. Powołuje się komisję do rozstrzygania znaczących nieprzewidzianych sytuacji w czasie trwania rozgrywek w składzie: Michał Klichowicz, Aleksander Krych, Artur Wasiak. 
15. Liczba poziomów oraz liczba drużyn na każdym poziomie może się dynamicznie zmieniać w związku z liczbą
uczestników w poszczególnych etapach.
16. Podstawowym założeniem jest zmiana poziomu dla najlepszych i najsłabszych drużyn w grupie:
  • docelowo po ustaleniu piramidy poziomów - jedna czwórka na górze:
  • po każdym etapie w grupie cztero-drużynowej zwycięzca awansuje,
  • drużyna z drugiego miejsca zostaje na tym samym poziomie,
  • pozostałe drużyny spadają poziom niżej.

17. W pierwszym etapie (w pierwszym tygodniu) zmiana poziomów jest następująca:

  • zwycięzca i drużyna z drugiego miejsca w grupie czterodrużynowej awansuje,
  • zwycięzca w grupie mniejszej niż czterodrużynowa awansuje,
  • pozostałe drużyny zostają na tym samym poziomie.
18. Drużyny, które spadają lub awansują, nie spotykają się ze sobą w następnym etapie; nie dotyczy to grupy finałowej.
19. W pierwszym etapie mamy jeden poziom rozgrywek, w drugim dwa lub trzy, w kolejnych etapach dochodzą kolejne poziomy, o ile taka potrzeba będzie wynikała z liczby uczestników.
20. Każda drużyna wskazuje kapitana wraz z danymi kontaktowymi; do obowiązku kapitana należy podanie wyniku meczu wraz ze składami obu drużyn niezwłocznie po jego zakończeniu, zalecane jest dołączenie linku do wyników meczu w archiwum BBO. Kapitan jednej z drużyn powinien wprowadzić powyższe dane do systemu, kapitan drugiej - potwierdzić ich poprawność.
21. Kapitanowie mają obowiązek uzgadniać między sobą termin meczu.
22. Przy zakładaniu meczu rozgrywanego na BBO należy wyłączyć (odznaczyć) opcje:
      a) rozmowy z kibicami (obowiązkowo),
      b) barometr, tj. widoczność wyników w trakcie meczu (obowiązkowo),
      c) kibicowanie (chyba że drużyny uzgodnią inaczej),
      d) undo, tj. opcja cofania ruchów (chyba że drużyny uzgodnią inaczej).
23. Za każdy etap drużyna, jeżeli wszyscy zawodnicy są zrzeszeni w PZBS i mają opłaconą składkę na rok 2020, wnosi opłatę w wysokości 30 zł; w przypadku udziału zawodników niezrzeszonych opłata od drużyny wynosi 48 zł.
24. W każdym etapie drużyny otrzymają PKL. Warunkiem otrzymania PKL jest ukończenie danego etapu rozgrywek. PKL otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej jeden mecz. Na poziomie 1 przyznawane są PKL w wysokości 3-2-1-1, na poziomie 2: 5-3-2-1 na poziomie 3: 8-5-3-2 itd.
25. Z ramienia PZBS prowadzącym rozgrywki będzie Aleksander Krych ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 
Osobom poszukującym drużyny polecamy umawianie się poprzez wysłanie wiadomości na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W temacie wiadomości należy zawrzeć kto jest poszukiwany, jaki system licytacyjny oraz orientacyjne wk np:
  •  Szukam zawodników - WJ/Strefa - ok. 12 WK
  • Szukam teamu - WJ - 5WK
W treści można podać inne szczegóły np. PID z CEZARa. 
 
Po wysłaniu wiadomości będzie ona publicznie dostępna pod adresem: https://czworki.pzbs.pl/forum
 
Internetowa Liga PZBS 2020
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawodników brydża sportowego jest Polski Związek Brydża Sportowego z siedzibą przy ul. Złotej 7/3, 00-019 Warszawa, NIP: 5251656918, KRS: 0000219753, tel.: 22 827 24 29 (dalej: PZBS). 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez PZBS to: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się tutaj:
W celu realizacji Internetowej Ligi PZBS uczestnicy w szczególności będą otrzymywali wzajemnie swoje dane kontaktowe (adres e-mail, nazwę BBO etc), w tym możliwa jest publikacja wszystkich danych kontaktowych kapitanów drużyn tak by drużyny mogły się swobodnie umawiać na mecze.