Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat PZBS

  1. W dniu 11 września 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jarosława Molendy, Prezesa Zarządu PZBS Witolda Stachnika i Wiceprezesów Zarządu Tomasza Latosa i Igora Chalupca w celu omówienia problemów w bieżącej współpracy pomiędzy Zarządem i Komisją Rewizyjną PZBS.
  2. Ustalono, że Komisja Rewizyjna dokończy postępowanie kontrolne ws. relacji członka Zarządu z PZBS z wykorzystaniem opinii prawnej sporządzonej przez kancelarię prawną wskazaną przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po uzyskaniu opinii zostanie sporządzony końcowy protokół z postępowania kontrolnego, do którego odniesie się Zarząd PZBS.
  3. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna powinny działać w interesie PZBS, z troską o jego wizerunek. W tym kontekście zgodzono się, że powinny zostać uzgodnione jasne zasady łączenia pracy społecznej w Związku z pobieraniem wynagrodzenia z pracy na jego rzecz.