Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Bezpieczeństwo podczas brydżowych zawodów ligowych

BEZPIECZEŃSTWO
PODCZAS BRYDŻOWYCH ZAWODÓW LIGOWYCH

Ligi centralne

Środki bezpieczeństwa:

 • Rozstawienie stołów do gry w odległości co najmniej 2 metry od siebie, z przestrzenią co najmniej 9 metrów kwadratowych dla każdego stołu.
 • Pomiędzy zawodnikami siedzącymi po tej samej stronie zasłony ustawiona zostanie dodatkową „ścianę” z pleksi, tak aby nie mieli z sobą bezpośredniego kontaktu, ale żeby się widzieli.
 • Dodatkowy sprzęt – karty, pudełka i bidding-boxy – tak, aby karty były używane rzadziej oraz aby, każdy zawodnik miał własny bidding-box do licytacji.
 • Urządzenia do zapisywania wyników rozdania (bridgemate) będą zdezynfekowane przez sędziów i używane przez tylko jednego zawodnika podczas trwania segmentu.
 • Na stołach nie będzie się znajdować nic oprócz sprzętu.
 • Stoły do gry oraz sprzęt będą dezynfekowane.
 • Sędziowie będą wyposażeni w przyłbice oraz środki dezynfekujące.

Obowiązki dla uczestników zawodów:

 • Obowiązek dezynfekowania rąk przez zawodników przed i po każdym segmencie.
 • Obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkich podczas wchodzenia i wychodzenia z sali gry.
 • Każdy zawodnik musi stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (osobistego wyposażenia ochronnego PPE): osłonę ust i nosa (maseczkę lub przyłbicę).
 • Jeżeli wszyscy zawodnicy przy stole, na którym zainstalowane są przesłony pleksi, wyrażą zgodę można podczas trwania segmentu nie używać maseczek, ale w każdym momencie wstawania od stołu środki osłony ust i nosa powinny być bezwzględnie stosowane.
 • Wszyscy zawodnicy w momencie, gdy nie zajmują miejsca za stołem do gry powinni zachować odpowiedni dystans i stosować osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

Obowiązują:

 • Zakaz obecności osób postronnych na sali gry, w tym kibiców.
 • Bezwzględny zakaz używania oraz trzymania telefonów komórkowych przy stolikach.
 • Bezwzględny zakaz spożywania posiłków na sali gry.
 • Zasady higieny oraz stosowanie dobrych praktyk higienicznych – dokładne i częste mycie rąk wodą z mydłem, osuszanie przy użyciu ręczników papierowych, dezynfekowanie osuszonych dłoni środkami na bazie alkoholu (min. 60%).