Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Półfinały PBU European Seniors Cup

 Jedna z reprezentacji Polski na pewno zagra w finale Europejskiego Pucharu Seniorów. W dzisiejszym półfinale
spotkają się bowiem drużyny POLSKA 1 i POLSKA 3. Wczoraj obie nasze reprezentacje pokonały drużyny
włoskie. W drugim półfnale zagrają SZWECJA i NIEMCY 1.
Początek gry o godzinie 13.00, a kolejne dwunastorozdaniowe segmenty o 14.40, 18.00 i 19.40. Oba mecze
będzie można oglądać na platformie BBO.