Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Oświadczenie Marka Małysy

Z racji wieku i funkcji czuję się współodpowiedzialny za interesy znaczącej grupy członków PZBS jaką są seniorzy i nestorzy.
Z tego też powodu złożyłem wniosek o odwołanie, w zaistniałej sytuacji epidemicznej, zjazdu ligowego w Skorzęcinie. Kto grał w tym obiekcie wie jakie są tam warunki do respektowania zasad narzuconych przez epidemię COVID. Nieprzyjęcie tego wniosku, mimo argumentacji specjalisty będącego w samym sercu wydarzeń oraz stanowiska większości członków Prezydium, naraża grupę najbardziej zagrożonych na wiadome konsekwencje w przypadku zarażenia wirusem i jest decyzją najdelikatniej mówiąc ryzykowną. Nie wydaje mi się byśmy mieli prawo narażać zdrowie a być może i życie naszych członków.
Dobrze, że na ten zjazd po odrzuceniu mojego wniosku, dano drużynom możliwość odmowy gry, z której to większość skorzystała. To oczywiście rozwiązanie na teraz lecz nie uwzględnia ono sytuacji drużyn, które z tych samych względów do gry nie przystąpiły w poprzednich zjazdach ligowych. Oczekuję od Wydziału Gier pilnego rozwiązania (można je było zaproponować dużo wcześniej dla dobra seniorów i nie tylko ich), które pozwoli tym drużynom zachować status sprzed pandemii bowiem ich degradacja moim zdaniem nie wchodzi w rachubę.
 
Marek Małysa
wiceprezes Zarzadu PZBS